VII šaukimo Joniškio rajono savivaldybės tarybos 23 posėdžio 2013-05-30 sprendimų sąrašas

Klausimo eilės Nr.

Sprendimo Nr.

Sprendimo pavadinimas

Balsavimo rezultatai

prieš

susilaikė

1.

 

Vyriausybės atstovo Šiaulių apskrityje teikimai, reikalavimai:

 

1. 2013 m. gegužės 13 d. teikimas Nr. 3-32 „Dėl Joniškio rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2013 m. balandžio 30 d. įsakymų Nr. A-431-444“;

 

2. 2013 m. gegužės 28 d. reikalavimas Nr. 4-45 „Dėl Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 16 straipsnio 2 dalies 36 punkto ir Lietuvos Respublikos administracinių teisės pažeidimų kodekso 5 straipsnio įgyvendinimo“.

-

-

-

2.

T-75

Dėl 2013 m. neapmokestinamojo žemės sklypo dydžio nustatymo ir atleidimo nuo valstybinės žemės nuomos mokesčio

19

0

0

3.

T-76

Dėl žemės mokesčio tarifų 2014 metais nustatymo

14

0

0

4.

T-77

Dėl Joniškio rajono savivaldybės tarybos 2012 m. gegužės 31 d. sprendimo Nr. T-90 „Dėl nekilnojamojo turto objektų, kurie yra nenaudojami arba yra neprižiūrimi ir apleisti, nustatymo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo

19

0

0

5.

T-78

Dėl pritarimo Joniškio rajono savivaldybės administracijos ir Joniškio rajono savivaldybės Kontrolės ir audito tarnybos 2012 m. finansų kontrolės būklės ataskaitoms

19

0

0

6.

T-79

Dėl pritarimo projektui „Vandens gerinimo, geležies šalinimo sistemų įrengimas Joniškio rajono kaimo vietovėse“

19

0

0

7.

T-80

Dėl pritarimo projektui „Drenažo sistemų įrengimas ir atnaujinimas Joniškio rajono kaimo vietovėse

19

0

0

8.

T-81

Dėl Joniškio rajono savivaldybės tarybos 2012 m. gegužės 31 d. sprendimo Nr. T-95 „Dėl Neįgaliųjų reikalų komisijos prie Joniškio rajono savivaldybės tarybos sudarymo ir jos nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo

19

0

0

9.

T-82

Dėl 2013 metų Joniškio rajono savivaldybės visuomenės sveikatos rėmimo specialiosios programos patvirtinimo

19

0

0

10.

T-83

Dėl Joniškio rajono savivaldybės tarybos 2011 m. rugpjūčio 25 d. sprendimo Nr. T-152 „Dėl dienos socialinės globos paslaugų, teikiamų asmenims su sunkia negalia Žagarės specialiojoje mokykloje, kainos patvirtinimo“ pripažinimo netekusiu galios

19

0

0

11.

T-84

Dėl Pagalbos pinigų skyrimo ir apmokėjimo Joniškio rajono savivaldybėje tvarkos aprašo patvirtinimo

19

0

0

12.

T-85

Dėl Dienos ir trumpalaikės socialinės globos neįgaliesiems asmenims teikimo ir mokėjimo už paslaugas tvarkos aprašo patvirtinimo

18

0

0

13.

T-86

Dėl Joniškio r. Gaižaičių pagrindinės mokyklos reorganizavimo, reorganizavimo sąlygų aprašo ir Joniškio r. Žagarės gimnazijos nuostatų patvirtinimo

19

0

0

14.

T-87

Dėl Joniškio rajono savivaldybės stipendijos Gabrielei Balčiūnaitei paskyrimo

19

0

0

15.

T-88

Dėl Joniškio rajono savivaldybės tarybos 2011 m. gegužės 26 d. sprendimo Nr. T-79 „Dėl Joniškio rajono savivaldybės antikorupcijos komisijos sudarymo“ pakeitimo

19

0

0

16.

T-89

Dėl Joniškio rajono savivaldybės tarybos 2011 m. gegužės 26 d. sprendimo Nr. T-81 „Dėl Joniškio rajono savivaldybės tarybos veiklos reglamento patvirtinimo“ pakeitimo

19

0

0

17.

T-90

Dėl Joniškio rajono savivaldybės tarybos 2011 m. gegužės 26 d. sprendimo Nr. T-77 „Dėl Administracinės komisijos prie Joniškio rajono savivaldybės tarybos sudarymo ir jos nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo

19

0

0

18.

T-91

Dėl priedo Joniškio rajono savivaldybės administracijos direktoriui Voldemarui Bandžiukui už tarnybos Lietuvos valstybei stažą nustatymo

19

0

0

19.

-

Joniškio rajono savivaldybės visuomeninės administracinių ginčų komisijos 2011–2012 metų veiklos ataskaita

-

-

-

20.

T-92

Dėl Joniškio rajono savivaldybės tarybos 2012 m. gruodžio 18 d. sprendimo Nr. T-231 „Dėl uždarosios akcinės bendrovės „Fortum Joniškio energija“ 2009–2014 metų investicijų plano naujos redakcijos suderinimo“ pakeitimo

19

0

0

21.

T-93

Dėl nekilnojamųjų daiktų nurašymo, išardymo ir likvidavimo

19

0

0

22.

T-94

Dėl nekilnojamųjų daiktų nurašymo, išardymo ir likvidavimo

19

0

0

23.

T-95

Dėl Joniškio rajono savivaldybės tarybos 2012 m. vasario 15 d. sprendimo Nr. T-36 „Dėl Joniškio rajono savivaldybės nusikaltimų prevencijos ir kontrolės komisijos sudarymo ir veiklos nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo

19

0

0

24.

T-96

Dėl pritarimo dalyvauti partnerio teisėmis projekte „Joniškio rajono Daukšių ir Stungių kadastrinių vietovių dalies melioracijos statinių rekonstrukcija“

19

0

0

25.

T-97

Dėl Joniškio garbės piliečio vardo suteikimo Juozui Mažutavičiui

19

0

0

 

VARDINIO BALSAVIMO LENTELĖ

Puslapis „2013-05-30“ paskutinį kartą atnaujintas 2013-06-05 18.00.13

Kontaktai

Biudžetinė įstaiga
Joniškio rajono savivaldybės administracija
Duomenys kaupiami
Juridinių asmenų registre
Kodas 288712070
Livonijos g. 4, 84124 Joniškis
Tel. (8 426)  69 142
Faks. (8 426)  69 143
El. paštas savivaldybe@joniskis.lt

ASMENŲ PRIĖMIMAS

Paieška svetainėje

Sprendimas: Coral solutions