VII šaukimo Joniškio rajono savivaldybės tarybos 22 posėdžio 2013-05-02 sprendimų sąrašas

Klausimo eilės Nr.

Sprendimo Nr.

Sprendimo pavadinimas

Balsavimo rezultatai

prieš

susilaikė

1.

 

Vyriausybės atstovo Šiaulių apskrityje reikalavimai:

 

1. 2013 m. balandžio 24 d. reikalavimas Nr. 4-26 „Dėl Lietuvos Respublikos gyvūnų gerovės ir apsaugos įstatymo 8 straipsnio 3 dalies įgyvendinimo“;

 

2. 2013 m. balandžio 24 d. reikalavimas Nr. 4-25 „Dėl Lietuvos Respublikos vidaus kontrolės ir vidaus audito įstatymo 10 straipsnio 5 punkto ir Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. balandžio 14 d. nutarimo Nr. 470 3 punkto, 3.1 ir 3.3 papunkčių vykdymo“;

 

3. 2013 m. balandžio 8 d. reikalavimas Nr. 4-21 „Dėl Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymo 20, 31 straipsnio ir Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2007 m. rugpjūčio 22 d. nutarimu Nr. 875 patvirtintų taisyklių vykdymo“.

-

-

-

2.

T-48

Dėl nekilnojamojo turto mokesčio tarifo 2014 metais nustatymo

17

0

0

3.

T-49

Dėl Joniškio rajono savivaldybės 2013 metų biudžeto pakeitimų

19

0

2

4.

T-50

Dėl pritarimo projektui „Detaliųjų planų rengimas Joniškio rajone ir mieste“

21

0

0

5.

T-51

Dėl pritarimo projektui „Joniškio miesto želdynų sistemos plėtojimo ir tvarkymo specialiojo plano rengimas“

21

0

0

6.

T-52

Dėl įstaigų, kurių savininkė yra Joniškio rajono savivaldybė, teikiamų socialinės globos paslaugų kainų patvirtinimo

22

0

0

7.

T-53

Dėl Pagalbos į namus paslaugų Joniškio rajono savivaldybėje teikimo ir mokėjimo už paslaugas tvarkos aprašo patvirtinimo

20

0

1

8.

T-54

Dėl Joniškio rajono savivaldybės tarybos 2007 m. rugpjūčio 9 d. sprendimo Nr. T-165 „Dėl Joniškio rajono savivaldybei nuosavybės teise priklausančių gyvenamųjų patalpų nuomos mokesčio“ 1.1 punkto pakeitimo

22

0

0

9.

T-55

Dėl Vietos gyventojų apklausos tvarkos aprašo patvirtinimo

22

0

0

10.

T-56

Dėl Skolų pripažinimo beviltiškomis, jų nurašymo, apskaitos ir inventorizavimo tvarkos aprašo patvirtinimo

21

0

1

11.

T-57

Dėl Mokinių priėmimo į Joniškio Algimanto Raudonikio meno mokyklą ir Joniškio sporto centrą tvarkos aprašų patvirtinimo

22

0

0

12.

T-58

Dėl pedagoginių valandų skaičiaus ir mokinių skaičiaus Joniškio Algimanto Raudonikio meno mokykloje ir Joniškio sporto centre nustatymo

22

0

0

13.

T-59

Dėl Žagarės specialiosios mokyklos nuostatų patvirtinimo

22

0

0

14.

T-60

Dėl Žagarės kultūros centro teikiamų atlygintinų paslaugų sąrašo ir kainų patvirtinimo

22

0

0

15.

T-61

Dėl Joniškio rajono savivaldybės tarybos 2007 m. rugsėjo 20 d. sprendimo Nr. T-180 „Dėl Joniškio rajono savivaldybės stipendijos meno ir kultūros kūrėjams nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo

22

0

0

16.

T-62

Dėl Joniškio rajono savivaldybės Jono Avyžiaus viešosios bibliotekos Ziniūnų filialo veiklos nutraukimo

21

0

1

17.

T-63

Dėl Joniškio rajono savivaldybės kultūros ir meno tarybos sudarymo

22

0

0

18.

T-64

Dėl nekilnojamojo kultūros paveldo pažinimo, sklaidos ir atgaivinimo 2013 m. programos patvirtinimo

21

0

0

19.

T-65

Dėl Vietos bendruomenių savivaldos 2013–2015 metų programos lėšų vietos bendruomenių sprendimams įgyvendinti Joniškio rajono savivaldybėje skyrimo ir naudojimo tvarkos aprašo patvirtinimo

22

0

0

20.

T-66

Dėl pritarimo projektui „Daugiabučių namų modernizavimo II etapas“

22

0

0

21.

T-67

Dėl Specialiojo daugiabučių namų savininkų bendrijų rėmimo fondo tarybos sudėties pakeitimo

22

0

0

22.

T-68

Dėl Joniškio rajono savivaldybės tarybos 2011 m. kovo 24 d. sprendimo Nr. T-41 „Dėl vandentvarkos projektų eiliškumo patvirtinimo“ pakeitimo

22

0

0

23.

T-69

Dėl sutikimo perimti nuosavybėn valstybės ilgalaikį materialųjį turtą

22

0

0

24.

T-70

Dėl valstybės turto perėmimo ir perdavimo pagal panaudą Joniškio r. Plikiškių mokyklai-daugiafunkciam centrui

22

0

0

25.

T-71

Dėl nekilnojamojo daikto nurašymo, išardymo ir likvidavimo

22

0

0

26.

T-72

Dėl gyvenamųjų vietovių paviršinių (lietaus) nuotekų tinklų ir įrenginių sistemos Joniškio rajono savivaldybėje operatoriaus funkcijų vykdymo

22

0

0

27.

T-73

Dėl Joniškio rajono savivaldybės mero 2012 metų veiklos ataskaitos patvirtinimo

22

0

0

28.

T-74

Dėl Joniškio rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2012 metų veiklos ataskaitos patvirtinimo

20

0

2

 

VARDINIO BALSAVIMO LENTELĖ

Kontaktai

Biudžetinė įstaiga
Joniškio rajono savivaldybės administracija
Duomenys kaupiami
Juridinių asmenų registre
Kodas 288712070
Livonijos g. 4, 84124 Joniškis
Tel. (8 426)  69 142
Faks. (8 426)  69 143
El. paštas savivaldybe@joniskis.lt

ASMENŲ PRIĖMIMAS

Paieška svetainėje

Sprendimas: Coral solutions