VII šaukimo Joniškio rajono savivaldybės tarybos 21 posėdžio 2013-03-28 sprendimų sąrašas

Klausimo eilės Nr.

Sprendimo Nr.

Sprendimo, ataskaitos pavadinimas

Balsavimo rezultatai

prieš

susilaikė

1.

 

Vyriausybės atstovo Šiaulių apskrityje teikimai:

 

1. 2013 m. kovo 20 d. teikimas Nr. 3-19 „Dėl Joniškio rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2013 m. kovo 4 d. įsakymų Nr. A-227-232 ir 2013 m. kovo 6 d. įsakymų Nr. A-238-240“;

 

2. 2013 m. vasario 13 d. teikimas Nr. 3-8 „Dėl Joniškio rajono savivaldybės tarybos 2006 m. rugsėjo 14 d. sprendimo Nr. T-157“.

-

-

-

2.

T-21

Dėl sporto klubų atleidimo nuo mokesčio už sporto salių nuomą

11

1

8

3.

T-22

Dėl trumpalaikės paskolos paėmimo

22

0

0

4.

T-23

Dėl Joniškio rajono savivaldybės tarybos 2011 m. rugpjūčio 25 d. sprendimo Nr. T-121 „Dėl Joniškio rajono savivaldybės biudžeto sudarymo ir vykdymo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo

22

0

0

5.

T-24

Dėl dalininko teisių ir pareigų įgyvendinimo

22

0

0

6.

T-25

Dėl Joniškio rajono savivaldybės tarybos 2011 m. lapkričio 3 d. sprendimo Nr. T-180 „Dėl Joniškio rajono savivaldybės visuomenės sveikatos rėmimo specialiosios programos sudarymo, įgyvendinimo ir kontrolės tvarkos aprašo“ pakeitimo

22

0

0

7.

T-26

Dėl Telkimo visuomenei naudingai veiklai Joniškio rajone atlikti tvarkos aprašo patvirtinimo

22

0

0

8.

T-27

Dėl Joniškio rajono savivaldybės 2013 m. socialinių paslaugų plano patvirtinimo

22

0

0

9.

T-28

Dėl Joniškio rajono savivaldybės vykdomų visuomenės sveikatos priežiūros funkcijų įgyvendinimo 2012 metų ataskaitos

22

0

0

10.

T-29

Dėl Įpareigojimo išklausyti bendravimo su vaikais tobulinimo kursus Joniškio rajono savivaldybėje vykdymo tvarkos aprašo patvirtinimo

22

0

0

11.

T-30

Dėl Joniškio vaikų darželio „Vyturėlis“ nuostatų patvirtinimo

22

0

0

12.

T-31

Dėl Joniškio r. Gasčiūnų pagrindinės mokyklos direktoriaus 2012 m. veiklos ataskaitos patvirtinimo

20

0

2

13.

T-32

Dėl Joniškio „Aušros“ gimnazijos direktoriaus 2012 m. veiklos ataskaitos patvirtinimo

20

0

2

14.

T-33

Dėl 2013–2014 mokslo metų klasių komplektų ir priešmokyklinio ugdymo grupių skaičiaus bei prašymų mokytis priėmimo laiko Joniškio rajono savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklose nustatymo

21

0

1

15.

T-34

Dėl sutikimo reorganizuoti Joniškio r. Gaižaičių pagrindinę mokyklą

21

0

1

16.

T-35

Dėl Joniškio kultūros centro direktoriaus 2012 m. veiklos ataskaitos

16

0

6

17.

T-36

Dėl Joniškio ir Žagarės kultūros centrų kategorijos suteikimo

22

0

0

18.

T-37

Dėl Joniškio rajono savivaldybės tarybos 2009 m. liepos 16 d. sprendimo Nr. T-180 „Dėl užmokesčio už vaikų išlaikymą ikimokyklinėse įstaigose“ pakeitimo

22

0

0

19.

T-38

Dėl Joniškio rajono savivaldybės tarybos 2011 m. gegužės 26 d. sprendimo Nr. T-81 „Dėl Joniškio rajono savivaldybės tarybos veiklos reglamento patvirtinimo“ pakeitimo ir papildymo

22

0

0

20.

T-39

Dėl pavedimo Joniškio rajono savivaldybės administracijos direktoriui

12

2

7

21.

T-40

Dėl Joniškio vaikų lopšelio-darželio „Ąžuoliukas“ direktoriaus 2012 m. veiklos ataskaitos patvirtinimo

18

0

3

22.

T-41

Dėl Joniškio rajono savivaldybės Kepalių seniūnijos Gasčiūnų kaimo Ašvinės gatvės geografinių charakteristikų keitimo

21

0

0

23.

T-42

Dėl Joniškio rajono savivaldybės gyvenamųjų vietovių paviršinių (lietaus) nuotekų tinklų ir įrenginių sistemos eksploatavimo taisyklių patvirtinimo ir mokesčio už paviršinio vandens transportavimą Joniškio rajono savivaldybės gyvenamosiose vietovėse paviršinių (lietaus) nuotekų tinklais normatyvo nustatymo

21

0

0

24.

T-43

Dėl Joniškio rajono savivaldybės tarybos 2006 m. rugsėjo 14 d. sprendimo Nr. T-157 „Dėl vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą ir tvarkymą“ pakeitimo

17

0

0

25.

T-44

Dėl 2013 metų vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą iš atliekų turėtojų ar atliekų tvarkymą fiziniams asmenims sumažinimo

21

0

0

26.

T-45

Dėl Joniškio rajono savivaldybės tarybos 2012 m. kovo 29 d. sprendimo Nr. T-48 „Dėl sutikimo perimti valstybės turtą“ pakeitimo

21

0

0

27.

T-46

Dėl Joniškio rajono savivaldybei skirtų Kelių priežiūros ir plėtros programos lėšų paskirstymo ir iš šios programos finansuojamų darbų sąrašo patvirtinimo

13

0

6

28.

T-47

Dėl Kontrolės komiteto 2013 m. veiklos programos patvirtinimo

21

0

0

29.

-

Administracinės komisijos prie Joniškio rajono savivaldybės tarybos ataskaita

-

-

-

30.

-

Nusikaltimų prevencijos ir kontrolės komisijos 2012–2014 metų programos priemonių plano 2012 metų vykdymo ataskaita

-

-

-

31.

-

Joniškio rajono savivaldybės tarybos etikos komisijos 2012 metų veiklos ataskaita

-

-

-

 

VARDINIO BALSAVIMO LENTELĖ

Kontaktai

Biudžetinė įstaiga
Joniškio rajono savivaldybės administracija
Duomenys kaupiami
Juridinių asmenų registre
Kodas 288712070
Livonijos g. 4, 84124 Joniškis
Tel. (8 426)  69 142
Faks. (8 426)  69 143
El. paštas savivaldybe@joniskis.lt

ASMENŲ PRIĖMIMAS

Paieška svetainėje

Sprendimas: Coral solutions