VII šaukimo Joniškio rajono savivaldybės tarybos 20 posėdžio 2013-02-21 sprendimų sąrašas

Klausimo eilės Nr.

Sprendimo Nr.

Sprendimo pavadinimas

Balsavimo rezultatai

prieš

susilaikė

1.

 

Vyriausybės atstovo Šiaulių apskrityje reikalavimai:

1. 2013 m. sausio 31 d. reikalavimas Nr. 4-10 „Dėl Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo nuostatų įgyvendinimo“;

2. 2013 m. sausio 23 d. reikalavimas Nr. 4-6 „Dėl Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 14 straipsnio 4 dalies 8 punkto įgyvendinimo“;

3. 2013 m. vasario 7 d. reikalavimas Nr. 4-19 „Dėl Lietuvos Respublikos teisės gauti informaciją iš valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų įstatymo 6 straipsnio 2 dalies 1 punkto įgyvendinimo ir Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. balandžio 18 d. nutarimu Nr. 480 patvirtinto Bendrųjų reikalavimų valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų interneto svetainėms aprašo 14.1 ir 17 punktų įgyvendinimo“;

4. 2013 m. vasario 13 d. teikimas Nr. 3-8 „Dėl Joniškio rajono savivaldybės tarybos 2006 m. rugsėjo 14 d. sprendimo Nr. T-157“.

-

-

-

2.

T-1

Dėl pritarimo projektui „Bendruomeninės infrastruktūros gerinimas Gasčiūnų kaime“

23

0

0

3.

T-2

Dėl Joniškio rajono savivaldybės tarybos 2012 m. balandžio 26 d. sprendimo Nr. T-84 „Dėl Joniškio rajono savivaldybės nusikaltimų prevencijos ir kontrolės 2012–2014 metų programos patvirtinimo“ pakeitimo

23

0

0

4.

T-3

Dėl Joniškio rajono savivaldybės 2013 metų biudžeto patvirtinimo

22

0

1

5.

T-4

Dėl Joniškio rajono savivaldybės 2013–2015 metų veiklos plano patvirtinimo

23

0

0

6.

-

Informacija apie nusikalstamumą ir viešosios tvarkos būklę per 2012 metų sausio-gruodžio mėn.

-

-

-

7.

T-5

Dėl Joniškio rajono savivaldybės tarybos 2009 m. spalio 8 d. sprendimo Nr. T-220 „Dėl Joniškio rajono savivaldybės biudžetinių įstaigų darbuotojų darbo užmokesčio“ pakeitimo

23

0

0

8.

T-6

Dėl Joniškio rajono savivaldybės administracijos direktoriaus rezervo lėšų naudojimo tvarkos aprašo patvirtinimo

23

0

0

9.

T-7

Dėl Joniškio rajono savivaldybės tarybos 2011 m. lapkričio 3 d. sprendimo Nr. T-178 „Dėl Joniškio rajono savivaldybės visuomeninės administracinių ginčų komisijos sudarymo“ pakeitimo

23

0

0

10.

T-8

Dėl Joniškio rajono savivaldybės tarybos 2011 m. gegužės 26 d. sprendimo Nr. T-77 „Dėl Administracinės komisijos prie Joniškio rajono savivaldybės tarybos sudarymo ir jos nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo

23

0

0

11.

T-9

Dėl Joniškio rajono savivaldybės tarybos 2012 m. kovo 29 d. sprendimo Nr. T-59 „Dėl Joniškio rajono savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklų tinklo pertvarkos 2012–2015 metų bendrojo plano patvirtinimo“ 3 priedo pakeitimo

22

0

1

12.

T-10

Dėl Joniškio rajono Gasčiūnų pagrindinės mokyklos pavadinimo pakeitimo ir nuostatų patvirtinimo

22

0

1

13.

T-11

Dėl Joniškio rajono savivaldybės tarybos 2004 m. gegužės 6 d. sprendimo Nr. T-107 „Dėl pavedimo rajono savivaldybės administracijos direktoriui vykdyti dalį mokyklų steigėjo funkcijų“ pripažinimo netekusiu galios

23

0

0

14.

T-12

Dėl Joniškio rajono savivaldybės tarybos 2008 m. spalio 16 d. sprendimo Nr. T-202 „Dėl atstovavimo uždarosios akcinės bendrovės „Fortum Joniškio energija“ visuotiniame akcininkų susirinkime ir valdyboje“ pripažinimo netekusiu galios

23

0

0

15

T-13

Dėl Joniškio rajono savivaldybės tarybos 2012 m. lapkričio 22 d. sprendimo Nr. T-215 „Dėl nekilnojamųjų daiktų perdavimo pagal turto patikėjimo sutartis uždarajai akcinei bendrovei Joniškio komunaliniam ūkiui“ pakeitimo

23

0

0

16

T-14

Dėl nekilnojamojo turto nurašymo, išardymo ir likvidavimo

23

0

0

17

T-15

Dėl Joniškio rajono savivaldybės tarybos 2012 m. rugpjūčio 30 d. sprendimo Nr. T-158 „Dėl sutikimo perimti valstybės turtą“ sutikimo

23

0

0

18

T-16

Dėl Vežėjų vežti keleivius autobusais vietinio reguliaraus susisiekimo maršrutais parinkimo konkurso organizavimo tvarkos aprašo patvirtinimo

23

0

0

19

T-17

Dėl Joniškio rajono savivaldybės aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos 2012 metų priemonių vykdymo ataskaitos patvirtinimo

23

0

0

20

T-18

Dėl Joniškio rajono savivaldybės aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos 2013 metų priemonių plano patvirtinimo

23

0

0

21

T-19

Dėl siūlymo įtraukti į neprivatizuojamų žemių sąrašą žemės sklypą Joniškio rajono savivaldybėje, Kepalių seniūnijoje, Kepalių kaime

23

0

0

22

T-20

Dėl Nekilnojamojo kultūros paveldo pažinimo, sklaidos ir atgaivinimo projektų rėmimo Joniškio rajono savivaldybės biudžeto lėšomis tvarkos aprašo patvirtinimo

23

0

0

23

-

Kontrolės komiteto 2012 metų veiklos ataskaita

-

-

-

 

VARDINIO BALSAVIMO LENTELĖ

Puslapis „2013-02-21“ paskutinį kartą atnaujintas 2013-03-07 12.57.29

Kontaktai

Biudžetinė įstaiga
Joniškio rajono savivaldybės administracija
Duomenys kaupiami
Juridinių asmenų registre
Kodas 288712070
Livonijos g. 4, 84124 Joniškis
Tel. (8 426)  69 142
Faks. (8 426)  69 143
El. paštas savivaldybe@joniskis.lt

ASMENŲ PRIĖMIMAS

Paieška svetainėje

Sprendimas: Coral solutions