VII šaukimo Joniškio rajono savivaldybės tarybos 18 posėdžio 2012-11-22 sprendimų sąrašas

Klausimo eilės Nr.

Sprendimo Nr.

Sprendimo pavadinimas

Balsavimo rezultatai

prieš

susilaikė

 

1.

 

-

Vyriausybės atstovo Šiaulių apskrityje reikalavimai:

1. 2012 m. lapkričio 6 d. reikalavimas Nr. 4-80 „Dėl Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2012-01-27 įsakymu Nr. 3-80 patvirtintų Keleivių vežimo lengvaisiais automobiliais taksi taisyklių 14 punkto įgyvendinimo“;

2. 2012 m. spalio 19 d. reikalavimas Nr. 4-73 „Dėl Lietuvos Respublikos nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos įstatymo 27 straipsnio 4 dalies įgyvendinimo“;

3. 2012 m. spalio 1 d. reikalavimas Nr. 4-63 „Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2011 m. gruodžio 7 d. nutarimo Nr. 1434 1 punktu patvirtintų Kelių transporto veiklos licencijavimo taisyklių 16 punkto 16.1 papunkčio, 18 punkto 18.1 papunkčio, 24, 25, 43, 44 ir 52 punktų įgyvendinimo“.

 

-

 

-

 

-

2.

T-189

Dėl pritarimo projektui „Viešosios turizmo infrastruktūros įrengimas prie Joniškio miesto tvenkinio“

21

0

0

3.

T-190

Dėl pritarimo projektui „Joniškio miesto teritorijos tarp Žemgalių ir Viestarto gatvių detaliojo plano rengimas“

21

0

0

4.

T-191

Dėl pritarimo projektui „Joniškio ir Žagarės miestų paviršinių (lietaus) nuotekų tvarkymo specialiųjų planų rengimas“

21

0

0

5.

T-192

Dėl pritarimo projektui „Žagarės miesto vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros planavimo dokumentų rengimas“

21

0

0

6.

T-193

Dėl veiklų, kuriomis gali būti verčiamasi turint verslo liudijimą, 2013 metų fiksuoto pajamų mokesčio dydžių patvirtinimo

20

0

1

7.

T-194

Dėl Joniškio rajono savivaldybės tarybos 2008 m. gegužės 22 d. sprendimo Nr. T-84 „Dėl Kaimo turizmo, nakvynės ir pusryčių bei turistinės stovyklos paslaugų teikimo pažymėjimo išdavimo Joniškio rajono savivaldybės teritorijoje tvarkos aprašo patvirtinimo“ pripažinimo netekusiu galios

21

0

0

8.

T-195

Dėl savivaldybės turto, kaip įnašo, perdavimo uždarajai akcinei bendrovei Joniškio komunaliniam ūkiui

19

0

2

9.

T-196

Dėl Joniškio rajono savivaldybės 2012–2014 metų veiklos plano 04 programos „Savivaldybės ir viešojo valdymo paslaugų kokybės užtikrinimas ir gerinimas“ strateginių tikslų, programų, priemonių ir priemonių išlaidų suvestinės papildymo

19

0

2

10.

T-197

Dėl pritarimo projektui „Administracinių gebėjimų didinimas Joniškio rajono savivaldybėje (III etapas)“

21

0

0

11.

T-198

Dėl Joniškio rajono savivaldybės tarybos 2009 m. gegužės 7 d. sprendimo Nr. T-122 „Dėl tvarkos aprašų, susijusių su Joniškio rajono savivaldybės kapinių tvarkymu, priežiūra ir laidojimu jose, patvirtinimo“ pakeitimo

21

0

0

12.

T-199

Dėl Joniškio rajono savivaldybės tarybos 2006 m. spalio 26 d. sprendimo Nr. T-188 „Dėl Joniškio rajono komunalinių atliekų tvarkymo plano ir atliekų tvarkymo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo ir papildymo

21

0

0

13.

T-200

Dėl Joniškio rajono savivaldybės tarybos 2012 m. vasario 15 d. sprendimo Nr. T-27 „Dėl Joniškio rajono savivaldybės aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos 2012 metų priemonių plano patvirtinimo“ pakeitimo

21

0

0

14.

T-201

Dėl Joniškio rajono savivaldybės tarybos 2008 m. liepos 10 d. sprendimo Nr. T-126 „Dėl Joniškio rajono savivaldybės švietimo įstaigų mokamų paslaugų įkainių“ pakeitimo

21

0

0

15.

T-202

Dėl Joniškio rajono savivaldybės Skaistgirio vidurinės mokyklos pavadinimo pakeitimo ir nuostatų patvirtinimo

21

0

0

16.

T-203

Dėl Joniškio rajono savivaldybės mokinio krepšelio lėšų paskirstymo ir naudojimo tvarkos aprašo patvirtinimo

20

0

1

17.

T-204

Dėl Mokinių vežiojimo organizavimo ir važiavimo išlaidų kompensavimo Joniškio rajono savivaldybėje tvarkos aprašo patvirtinimo

21

0

0

18.

T-205

Dėl Joniškio rajono savivaldybės tarybos 2012 m. birželio 28 d. sprendimo Nr. T-109 „Dėl ilgalaikės paskolos paėmimo investicijų projektams finansuoti“ papildymo

18

0

3

19.

T-206

Dėl žemės mokesčio tarifų 2013 metais nustatymo

19

0

1

20.

-

Dėl uždarosios akcinės bendrovės Joniškio autobusų parko atleidimo nuo 2012 metų nuomos mokesčio už valstybinę žemę

0

16

3

21.

T-207

Dėl Joniškio rajono savivaldybės 2012 metų biudžeto pakeitimų

21

0

0

22.

T-208

Dėl Joniškio miesto teritorijos bendrojo plano tvirtinimo

20

0

1

23.

T-209

Dėl kai kurių Joniškio rajono savivaldybės tarybos sprendimų pripažinimo netekusiais galios

20

0

1

24.

T-210

Dėl Joniškio rajono savivaldybės tarybos 2009 m. birželio 18 d. sprendimo Nr. T-164 „Dėl Joniškio rajono savivaldybės institucijų teisės aktų ar jų projektų antikorupcinio vertinimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo

21

0

0

25.

T-211

Dėl Joniškio rajono savivaldybės tarybos 2012 m. balandžio 26 d. sprendimo Nr. T-72 „Dėl 2012 metų Joniškio rajono savivaldybės visuomenės sveikatos rėmimo specialiosios programos patvirtinimo“ pakeitimo

21

0

0

26.

T-212

Dėl Joniškio rajono savivaldybės narkotinių ir psichotropinių medžiagų vartojimo prevencijos bei tabako ir alkoholio kontrolės 2013–2016 metų programos ir 2013–2016 metų priemonių plano tvirtinimo

21

0

0

27.

T-213

Dėl pagalbos į namus paslaugų teikimo Joniškio rajono savivaldybėje tvarkos aprašo patvirtinimo

20

0

0

28.

T-214

Dėl savivaldybės turto, kaip įnašo, perdavimo uždarajai akcinei bendrovei „Joniškio vandenys“

21

0

0

29.

T-215

Dėl nekilnojamųjų daiktų perdavimo pagal turto patikėjimo sutartis uždarajai akcinei bendrovei Joniškio komunaliniam ūkiui

21

0

0

30.

T-216

Dėl gyvenamųjų patalpų su priklausiniais pardavimo Ritai ir Ichtiandrui Novikams

21

0

0

31.

T-217

Dėl sutikimo perimti valstybės turtą

21

0

0

32.

T-218

Dėl patalpų Miesto a. 3a, Žagarėje, ir K. Donelaičio g. 5, Kriukuose, nuomos

21

0

0

33.

T-219

Dėl Joniškio rajono savivaldybės darbų, papildomai finansuojamų iš Kelių priežiūros ir plėtros programos 2012 m., sąrašo patvirtinimo

17

0

4

34.

T-220

Dėl Joniškio rajono savivaldybės tarybos 2012 m. rugpjūčio 30 d. sprendimo Nr. T-160 „Dėl uždarosios akcinės bendrovės Joniškio butų ūkio šilumos bazinės kainos dedamųjų nustatymo“ pakeitimo

20

0

2

35.

T-221

Dėl Joniškio rajono savivaldybės tarybos 2012 m. rugpjūčio 30 d. sprendimo Nr. T-161 „Dėl uždarosios akcinės bendrovės Joniškio butų ūkio šilumos kainos dedamųjų pirmiesiems šilumos bazinės kainos dedamųjų galiojimo metams nustatymo“ pakeitimo

20

0

2

36.

T-222

Dėl Joniškio rajono savivaldybės tarybos 2012 m. rugpjūčio 30 d. sprendimo Nr. T-162 „Dėl uždarosios akcinės bendrovės Joniškio butų ūkio karšto vandens kainos dedamųjų nustatymo“ pakeitimo

20

0

2

37.

T-223

Dėl Joniškio rajono savivaldybės tarybos 2005 m. vasario 10 d. sprendimo Nr. T-18 „Dėl Joniškio rajono savivaldybės objektų, finansuojamų iš Kelių priežiūros ir plėtros programos vietinės reikšmės keliams ir gatvėms tiesti, taisyti (remontuoti), prižiūrėti, lėšų panaudojimo tvarkos pakeitimo“ pakeitimo

21

0

0

38.

T-224

Dėl Joniškio rajono savivaldybės tarybos 2011 m. gruodžio 15 d. sprendimo Nr. T-203 „Dėl Joniškio rajono savivaldybės įstaigų, įmonių pareigų, kurias siekiantys eiti arba einantys asmenys privalomai tikrinami kreipiantis į Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnybą“ pakeitimo

21

0

0

39.

T-225

Dėl Joniškio rajono savivaldybės tarybos 2012 m. rugpjūčio 30 d. sprendimo Nr. T-165 „Dėl Joniškio rajono savivaldybės administracijos struktūros pakeitimo ir patvirtinimo“ pakeitimo

20

0

2

40.

T-226

Dėl Joniškio rajono savivaldybės nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybos sudarymo

21

0

0

 

VARDINIO BALSAVIMO LENTELĖ

Puslapis „2012-11-22“ paskutinį kartą atnaujintas 2012-11-27 11.26.28

Kontaktai

Biudžetinė įstaiga
Joniškio rajono savivaldybės administracija
Duomenys kaupiami
Juridinių asmenų registre
Kodas 288712070
Livonijos g. 4, 84124 Joniškis
Tel. (8 426)  69 142
Faks. (8 426)  69 143
El. paštas savivaldybe@joniskis.lt

ASMENŲ PRIĖMIMAS

Paieška svetainėje

Sprendimas: Coral solutions