VII šaukimo Joniškio rajono savivaldybės tarybos 17 posėdžio 2012-10-04 sprendimų sąrašas

Klausimo eilės Nr.

Sprendimo Nr.

Sprendimo pavadinimas

Balsavimo rezultatai

 už   

prieš

susilaikė

1.

-

Vyriausybės atstovo Šiaulių apskrityje teikimai, reikalavimai:

1. 2012 m. rugsėjo 6 d. reikalavimas Nr. 4-58 „Dėl Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro, Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro ir Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2011 m. lapkričio 4 d. įsakymu  Nr. V-2068/A1-467/V-946 patvirtinto kompleksiškai teikiamos švietimo pagalbos, socialinės paramos, sveikatos priežiūros paslaugų ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikams ir jų tėvams (globėjams) tvarkos aprašo 5 punkto vykdymo“;

2. 2012 m. rugpjūčio 30 d. reikalavimas Nr. 4-54 „Dėl Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2012-01-3 įsakymu Nr. A1-45 patvirtintų pramoginių įrenginių naudojimo ir priežiūros taisyklių 9 punkto įgyvendinimo“.

-

-

-

2.

T-166

Dėl uždarosios akcinės bendrovės „Fortum Joniškio energija“ karšto vandens kainos dedamųjų suderinimo

21

0

0

3.

T-167

Dėl Joniškio rajono valdybos 1997 m. spalio 22 d. sprendimo Nr. 86 „Dėl atleidimo nuo namo eksploatacijos mokesčio“ pripažinimo netekusiu galios

21

0

0

4.

T-168

Dėl mokyklinio autobuso perėmimo ir perdavimo pagal panaudą Joniškio sporto centrui

21

0

0

5.

T-169

Dėl darbų, finansuojamų iš Kelių priežiūros ir plėtros programos 2012 m., sąrašo pakeitimo

21

0

0

6.

T-170

Dėl Joniškio rajono savivaldybės tarybos 2012 m. rugpjūčio 30 d. sprendimo Nr. T-152 „Dėl Joniškio „Saulės“ pagrindinės mokyklos nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo

21

0

0

7.

T-171

Dėl mokesčio už pakartotinai išduodamą mokinio pažymėjimą nustatymo

21

0

0

8.

T-172

Dėl pritarimo ikimokyklinio ugdymo programoms

21

0

0

9.

T-173

Dėl atlyginimo dydžio už Joniškio rajono savivaldybės mokyklose teikiamas papildomas paslaugas nustatymo

21

0

0

10.

T-174

Dėl Joniškio rajono savivaldybės tarybos 2012 m. balandžio 26 d. sprendimo Nr. T-85 „Dėl Mokinių priėmimo į Žagarės specialiąją mokyklą ir Joniškio „Saulės“ pagrindinės mokyklos specialiojo ugdymo skyrių tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo

21

0

0

11.

T-175

Dėl Joniškio rajono savivaldybės tarybos 2012 m. kovo 29 d. sprendimo Nr. T-61 „Dėl 2012–2013 mokslo metų klasių komplektų ir priešmokyklinio ugdymo grupių skaičiaus bei prašymų mokytis priėmimo laiko Joniškio rajono savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklose nustatymo“ priedo pakeitimo

14

1

2

12.

T-176

Dėl Joniškio rajono savivaldybės tarybos 2012 m. balandžio 26 d. sprendimo Nr. T-86 „Dėl 2012–2013 mokslo metų klasių komplektų skaičiaus Žagarės specialiojoje mokykloje ir Joniškio „Saulės“ pagrindinės mokyklos specialiojo ugdymo skyriuje nustatymo“ priedo pakeitimo

21

0

0

13.

T-177

Dėl kompleksiškai teikiamos pagalbos Joniškio rajono savivaldybės teritorijoje gyvenantiems ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikams ir jų tėvams (globėjams) tvarkos aprašo patvirtinimo

21

0

0

14.

T-178

Dėl siūlymo įtraukti į neprivatizuojamų žemių sąrašą žemės sklypą Joniškio rajono savivaldybėje, Joniškio seniūnijoje, Mikolaičiūnų kaime

21

0

0

15.

T-179

Dėl gatvių geografinių charakteristikų keitimo

21

0

0

16.

T-180

Dėl Joniškio rajono savivaldybės nuolatinės statybos komisijos sudarymo ir jos nuostatų patvirtinimo

21

0

0

17.

T-181

Dėl pritarimo dalyvauti įgyvendinant Piniginės socialinės paramos nepasiturintiems gyventojams įstatymo 9 skirsnyje „Piniginės socialinės paramos teikimas vykdant savarankiškąją savivaldybių funkciją“ numatytas funkcijas

21

0

0

18.

T-182

Dėl Joniškio rajono savivaldybės tarybos 2010 m. birželio 3 d. sprendimo Nr. T-113 „Dėl Joniškio istorijos ir kultūros muziejaus teikiamų atlygintinų paslaugų sąrašo ir kainų patvirtinimo“ papildymo

21

0

0

19.

T-183

Dėl Joniškio rajono savivaldybės kontrolės ir audito tarnybos 2011 metų veiklos ataskaitos patvirtinimo

19

0

2

20.

T-184

Dėl Joniškio rajono savivaldybės tarybos 2012 m. balandžio 26 d. sprendimo Nr. T-68 „Dėl Joniškio rajono savivaldybės vietinių rinkliavų už leidimo prekiauti, teikti paslaugas, organizuoti komercinius renginius viešosiose vietose išdavimą nuostatų patvirtinimo“ 3 skyriaus pripažinimo netekusiu galios

18

0

3

21.

T-185

Dėl Joniškio rajono savivaldybės tarybos 2009 m. spalio 8 d. sprendimo Nr. T-229 „Dėl Prekybos ir paslaugų teikimo Joniškio rajono savivaldybės viešosiose vietose tvarkos aprašo ir Joniškio rajono savivaldybės viešųjų vietų, kuriose galima prekiauti ar teikti paslaugas, sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo

21

0

0

22.

T-186

Dėl nepritarimo likviduoti viešąją įstaigą Joniškio turizmo ir verslo informacijos centrą

18

0

2

23.

T-187

Dėl Joniškio rajono savivaldybės 2012 m. biudžeto pakeitimų

19

2

0

24.

T-188

Dėl sutikimo perimti valstybės turtą

21

0

0

 

VARDINIO BALSAVIMO LENTELĖ

Puslapis „2012-10-04“ paskutinį kartą atnaujintas 2012-10-09 09.14.12

Kontaktai

Biudžetinė įstaiga
Joniškio rajono savivaldybės administracija
Duomenys kaupiami
Juridinių asmenų registre
Kodas 288712070
Livonijos g. 4, 84124 Joniškis
Tel. (8 426)  69 142
Faks. (8 426)  69 143
El. paštas savivaldybe@joniskis.lt

ASMENŲ PRIĖMIMAS

Paieška svetainėje

Sprendimas: Coral solutions