VII šaukimo Joniškio rajono savivaldybės tarybos 16 posėdžio 2012-08-30 sprendimų sąrašas

Klausimo eilės Nr.

Sprendimo Nr.

Sprendimo, informacijos pavadinimas

Balsavimo rezultatai

prieš

susilaikė

1.

-

Vyriausybės atstovo Šiaulių apskrityje teikimai, reikalavimai:

1. 2012 m. liepos 10 d. reikalavimas „Dėl Lietuvos Respublikos triukšmo valdymo įstatymo 13 straipsnio 1 dalies 5 punkto įgyvendinimo“
Nr. 4-44 ;

2. 2012 m. rugpjūčio 28 d. teikimas „Dėl Joniškio rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2008 m. sausio 31 d. įsakymo Nr. A-109“ Nr. 3-50;

3. 2012 m. rugpjūčio 29 d. teikimas „Dėl Joniškio rajono savivaldybės tarybos 2009 m. gegužės 7 d. sprendimo Nr. T-122 „Dėl tvarkos aprašų, susijusių su Joniškio rajono savivaldybės kapinių tvarkymu, priežiūra ir laidojimu jose patvirtinimo“ pakeitimo“ Nr. 3-51.

-

-

-

2.

T-131

Dėl Joniškio rajono savivaldybės 2011 metų konsoliduotųjų finansinių ataskaitų rinkinio patvirtinimo

21

0

0

3.

T-132

Dėl Joniškio rajono savivaldybės 2011 metų biudžeto įvykdymo ataskaitos patvirtinimo

21

0

0

4.

T-133

Dėl Joniškio rajono savivaldybės 2011 m. turto ataskaitų patvirtinimo

22

0

0

5.

T-134

Dėl Joniškio r. Plikiškių mokyklos–daugiafunkcio centro buhalterinės apskaitos tvarkymo

22

0

0

6.

T-135

Dėl ilgalaikės paskolos paėmimo grąžinti ankstesnę ilgalaikę paskolą

21

0

1

7.

T-136

Dėl Joniškio rajono savivaldybės tarybos 2009 m. spalio 8 d. sprendimo Nr. T-220 „Dėl Joniškio rajono savivaldybės biudžetinių įstaigų darbuotojų darbo užmokesčio“ pakeitimo

22

0

0

8.

T-137

Dėl Joniškio rajono savivaldybės 2012 metų biudžeto pakeitimų

22

0

0

9.

-

Informacija apie Joniškio rajono savivaldybės 2012 m. biudžeto įvykdymą 2012 m. birželio 30 d.

-

-

-

10.

T-138

Dėl Joniškio rajono savivaldybės tarybos 2010 m. balandžio 22 d. sprendimo Nr. T-68 „Dėl pritarimo rengti ir įgyvendinti projektą „Dienos socialinės globos ir užimtumo paslaugų neįgaliesiems plėtra Joniškio rajone“ pripažinimo netekusiu galios

22

0

0

11.

T-139

Dėl Joniškio rajono savivaldybės tarybos 2009 m. birželio 18 d. sprendimo Nr. T-140 „Dėl pritarimo projektui „Žemaičių gatvės atkarpos, aikštės šalia M. Mažvydo akligatvio ir Joniškio miesto parko pritaikymas gyventojų verslo poreikiams, kultūrinei veiklai, gyventojų laisvalaikiui“ 2 punkto pakeitimo

22

0

0

12.

T-140

Dėl Joniškio rajono savivaldybės tarybos 2009 m. birželio 18 d. sprendimo Nr. T-139 „Dėl pritarimo projektui „Žagarės miesto aikštės rekonstrukcija“ 2 punkto pakeitimo

22

0

0

13.

T-141

Dėl Joniškio rajono savivaldybės tarybos 2010 m. balandžio 22 d. sprendimo Nr. T-67 „Dėl pritarimo rengti ir įgyvendinti projektą „Žagarės socialinių paslaugų centro nestacionarių socialinių paslaugų plėtra“ 2 punkto pakeitimo

22

0

0

14.

T-142

Dėl Joniškio rajono savivaldybės 2013–2015 m. veiklos plano metmenų patvirtinimo

22

0

0

15.

T-143

Dėl pritarimo projektams

22

0

0

16.

T-144

Dėl nereikšmingos (de minimis) pagalbos suteikimo pagal priemonę VP3-1.1-VRM-03-R „Daugiabučių namų atnaujinimas pirmiausia didinant jų energijos vartojimo efektyvumą“

22

0

0

17.

T-145

Dėl Joniškio rajono savivaldybės tarybos 2010 m. rugpjūčio 5 d. sprendimo Nr. T-132 „Dėl pritarimo projektui „Daugiabučio namo, esančio adresu: M. Slančiausko g. 1, Joniškyje, rekonstravimas“ pakeitimo

22

0

0

18.

T-146

Dėl Joniškio rajono savivaldybės tarybos 2010 m. rugpjūčio 5 d. sprendimo Nr. T-133 „Dėl pritarimo projektui „Daugiabučio namo, esančio adresu: Parko g. 6, Joniškyje, rekonstravimas“ pakeitimo

22

0

0

19.

T-147

Dėl Joniškio rajono savivaldybės tarybos 2010 m. rugpjūčio 5 d. sprendimo Nr. T-131 „Dėl pritarimo projektui „Daugiabučio namo, esančio adresu: M. Slančiausko g. 3A, Joniškyje, rekonstravimas“ pakeitimo

22

0

0

20.

T-148

Dėl Joniškio rajono savivaldybės triukšmo prevencijos zonų patvirtinimo

22

0

0

21.

T-149

Dėl Joniškio rajono savivaldybės tarybos 2006 m. rugpjūčio 10 d. sprendimo Nr. T-149 „Dėl kai kurių tvarkos aprašų, susijusių su socialinių paslaugų teikimu Joniškio rajono savivaldybėje, patvirtinimo“ pakeitimo

20

0

0

22.

T-150

Dėl Joniškio rajono savivaldybės kultūros centrų kultūros ir meno darbuotojų atestavimo komisijos veiklos nuostatų patvirtinimo ir įgaliojimų Joniškio rajono savivaldybės administracijos direktoriui suteikimo

22

0

0

23.

T-151

Dėl Joniškio rajono Mindaugių pagrindinės mokyklos pavadinimo pakeitimo ir nuostatų patvirtinimo

22

0

0

24.

T-152

Dėl Joniškio „Saulės“ pagrindinės mokyklos nuostatų patvirtinimo

22

0

0

25.

T-153

Dėl Joniškio rajono savivaldybės Gataučių Marcės Katiliūtės pagrindinės mokyklos pavadinimo pakeitimo ir nuostatų patvirtinimo

22

0

0

26.

T-154

Dėl Joniškio rajono savivaldybės Žagarės gimnazijos pavadinimo pakeitimo ir nuostatų patvirtinimo

22

0

0

27.

T-155

Dėl Joniškio rajono savivaldybės tarybos 2012 m. birželio 28 d. sprendimo Nr. T-119 „Dėl Joniškio jaunimo ir suaugusiųjų mokyklos buveinės adreso pakeitimo ir nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo

22

0

0

28.

T-156

Dėl Joniškio Mato Slančiausko gimnazijos pavadinimo pakeitimo ir nuostatų patvirtinimo

22

0

0

29.

T-157

Dėl siūlymo įtraukti sklypus į neprivatizuojamų žemių sąrašą

22

0

0

30.

T-158

Dėl sutikimo perimti valstybės turtą

22

0

0

31.

T-159

Dėl nekilnojamojo turto pirkimo iš Joniškio rajono Bariūnų žemės ūkio bendrovės

21

0

0

32.

T-160

Dėl uždarosios akcinės bendrovės Joniškio butų ūkio šilumos bazinės kainos dedamųjų nustatymo

21

0

0

33.

T-161

Dėl uždarosios akcinės bendrovės Joniškio butų ūkio šilumos kainos dedamųjų pirmiesiems šilumos bazinės kainos dedamųjų galiojimo metams nustatymo

22

0

0

34.

T-162

Dėl uždarosios akcinės bendrovės Joniškio butų ūkio karšto vandens kainos dedamųjų nustatymo

22

0

0

35.

T-163

Dėl Joniškio rajono savivaldybės tarybos 2012 m. vasario 15 d. sprendimo Nr. T-27 „Dėl Joniškio rajono savivaldybės aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos 2012 metų priemonių plano patvirtinimo“ pakeitimo

22

0

0

36.

T-164

Dėl antrinių žaliavų (pakuočių) surinkimo konteinerių perdavimo uždarajai akcinei bendrovei Joniškio komunaliniam ūkiui pagal turto patikėjimo sutartį

22

0

0

37.

T-165

Dėl Joniškio rajono savivaldybės administracijos struktūros pakeitimo ir patvirtinimo

17

(5 nedalyvavo balsavime)

 

 

 

VARDINIO BALSAVIMO LENTELĖ

Puslapis „2012-08-30“ paskutinį kartą atnaujintas 2012-09-13 14.13.10

Kontaktai

Biudžetinė įstaiga
Joniškio rajono savivaldybės administracija
Duomenys kaupiami
Juridinių asmenų registre
Kodas 288712070
Livonijos g. 4, 84124 Joniškis
Tel. (8 426)  69 142
Faks. (8 426)  69 143
El. paštas savivaldybe@joniskis.lt

ASMENŲ PRIĖMIMAS

Paieška svetainėje

Sprendimas: Coral solutions