VII šaukimo Joniškio rajono savivaldybės tarybos 15 posėdžio 2012-06-28 sprendimų sąrašas

Klausimo eilės Nr.

Sprendimo Nr.

Sprendimo pavadinimas

Balsavimo rezultatai

prieš

susilaikė

1.

T-108

Dėl garantijų suteikimo kredito įstaigai dėl uždarosios akcinės bendrovės „Joniškio vandenys“ imamos ilgalaikės paskolos

20

0

1

2.

T-109

Dėl ilgalaikės paskolos paėmimo investicijų projektams finansuoti

21

0

0

3.

T-110

Dėl Joniškio rajono savivaldybės tarybos 2009 m. vasario 19 d. sprendimo Nr. T-18 „Dėl pritarimo projektui „Dienos socialinės globos ir užimtumo paslaugų neįgaliesiems plėtra ir kokybės gerinimas Joniškio mieste“ 2 punkto pakeitimo

14

1

5

4.

T-111

Dėl atleidimo nuo vietinės rinkliavos už leidimo teikti viešo maitinimo paslaugas išdavimą

21

0

0

5.

T-112

Dėl Joniškio rajono savivaldybės tarybos 2012 m. balandžio 26 d. sprendimo Nr. T-68 „Dėl Joniškio rajono savivaldybės vietinių rinkliavų už leidimo prekiauti, teikti paslaugas, organizuoti komercinius renginius viešosiose vietose išdavimą nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo

21

0

0

6.

T-113

Dėl Joniškio rajono savivaldybės vietinės rinkliavos už gyvūnų registravimą ir laikymą daugiabučiuose namuose nuostatų patvirtinimo

21

0

0

7.

T-114

Dėl Joniškio rajono savivaldybės tarybos 2007 m. gruodžio 20 d. sprendimo Nr. T-259 „Dėl Gyvūnų globos, laikymo ir priežiūros Joniškio rajone taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo

22

0

0

8.

T-115

Dėl Žmogaus palaikų gabenimo patologinės anatomijos tyrimams ar teismo medicinos ekspertizėms ir tyrimams, laikino laikymo (saugojimo) ir vienišų asmenų laidojimo Joniškio rajono savivaldybėje tvarkos aprašo patvirtinimo

22

0

0

9.

T-116

Dėl siūlymo įtraukti į neprivatizuojamų žemių sąrašą žemės sklypą Joniškio rajono savivaldybėje, Kepalių seniūnijoje, Gasčiūnų kaime

21

0

1

10.

T-117

Dėl Joniškio rajono savivaldybės tarybos 2010 m. birželio 3 d. sprendimo Nr. T-114 „Dėl Joniškio kultūros centro teikiamų atlygintinų paslaugų sąrašo ir kainų patvirtinimo“ pakeitimo

21

0

0

11.

T-118

Dėl pritarimo projektui „Strateginio planavimo dokumentų rengimas Joniškio rajono savivaldybėje“

21

0

0

12.

T-119

Dėl Joniškio jaunimo ir suaugusiųjų mokyklos buveinės adreso pakeitimo ir nuostatų patvirtinimo

22

0

0

13.

T-120

Dėl Joniškio rajono Gaižaičių pagrindinės mokyklos pavadinimo pakeitimo ir nuostatų patvirtinimo

22

0

0

14.

T-121

Dėl mokyklinio autobuso perėmimo Joniškio rajono savivaldybės nuosavybėn ir jo perdavimo valdyti, naudoti ir disponuoti patikėjimo teise

22

0

0

15.

T-122

Dėl Joniškio rajono savivaldybės tarybos 2010 m. vasario 4 d. sprendimo Nr. T-24 „Dėl Socialinio darbo su socialinės rizikos šeimomis ir vaikais tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo

20

0

0

16.

T-123

Dėl Joniškio rajono savivaldybės tarybos 2006 m. rugpjūčio 10 d. sprendimo Nr. T-149 „Dėl kai kurių tvarkos aprašų, susijusių su socialinių paslaugų teikimu Joniškio rajono savivaldybėje, patvirtinimo“ pakeitimo

20

0

0

17.

T-124

Dėl Joniškio rajono savivaldybės tarybos 2009 m. liepos 16 d. sprendimo Nr. T-181 „Dėl Telkimo visuomenei naudingiems darbams Joniškio rajono savivaldybėje tvarkos aprašo patvirtinimo“ pripažinimo netekusiu galios

21

0

0

18.

T-125

Dėl Joniškio rajono savivaldybės tarybos 2012 m. vasario 15 d. sprendimo Nr. T-27 „Dėl Joniškio rajono savivaldybės aplinkos apsaugos specialiosios programos 2012 metų priemonių plano patvirtinimo“ pakeitimo

21

0

0

19.

T-126

Dėl Joniškio rajono savivaldybės tarybos 2006 m. spalio 26 d. sprendimo Nr. T-188 „Dėl Joniškio rajono komunalinių atliekų tvarkymo plano ir atliekų tvarkymo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo

21

0

0

20.

T-127

Dėl Joniškio rajono savivaldybės tarybos 2010 m. lapkričio 26 d. sprendimo Nr. T-215 „Dėl pavedimo uždarajai akcinei bendrovei Joniškio komunaliniam ūkiui eksploatuoti Joniškio rajono savivaldybės komunalinių atliekų tvarkymo sistemą“ pakeitimo ir papildymo

21

0

0

21.

T-128

Dėl nuomos sutarties patikslinimo ir atnaujinimo

21

0

0

22.

T-129

Dėl nekilnojamųjų daiktų nurašymo, išardymo ir likvidavimo

21

0

0

23.

T-130

Dėl Joniškio rajono savivaldybės 2012 metų biudžeto pakeitimų

17

0

3

 

VARDINIO BALSAVIMO LENTELĖ

Puslapis „2012-06-28“ paskutinį kartą atnaujintas 2012-07-02 08.30.47

Kontaktai

Biudžetinė įstaiga
Joniškio rajono savivaldybės administracija
Duomenys kaupiami
Juridinių asmenų registre
Kodas 288712070
Livonijos g. 4, 84124 Joniškis
Tel. (8 426)  69 142
Faks. (8 426)  69 143
El. paštas savivaldybe@joniskis.lt

ASMENŲ PRIĖMIMAS

Paieška svetainėje

Sprendimas: Coral solutions