VII šaukimo Joniškio rajono savivaldybės tarybos 14 posėdžio 2012-05-31 sprendimų sąrašas

Klausimo eilės nr.

Sprendimo nr.

Sprendimo pavadinimas

Balsavimo rezultatai

prieš

susilaikė

1.

-

Vyriausybės atstovo Šiaulių apskrityje teikimai, reikalavimai:

 

1. 2012-05-14 teikimas Nr. 3-35 „Dėl Joniškio rajono savivaldybės tarybos 2012 m. balandžio 26 d. sprendimo
Nr. T-68“;

 

2. 2012-05-21 reikalavimas Nr. 4-30 „Dėl Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 16 straipsnio 2 dalies 34 punkto ir Lietuvos Respublikos Vidaus reikalų ministro 2011 m. sausio 25 d. įsakymu Nr. IV-57 patvirtinto Pavadinimų gatvėms, pastatams, statiniams ir kitiems objektams suteikimo, keitimo ir įtraukimo į apskaitą tvarkos aprašo 10.3 punkto vykdymo“;

 

3. 2012-05-23 reikalavimas Nr. 4-35 „Dėl Nekilnojamojo kultūros paveldo objektų stebėsenos taisyklių 8 punkto nuostatų vykdymo“.

-

-

-

2.

T-88

Dėl Joniškio „Saulės“ pagrindinės mokyklos buhalterinės apskaitos tvarkymo

14

2

4

3.

T-89

Dėl Joniškio rajono savivaldybės tarybos 2009 m. lapkričio 19 d. sprendimo Nr. T-245 „Dėl Joniškio rajono savivaldybės biudžetinių įstaigų centralizuotos apskaitos tvarkymo“ 2 punkto pakeitimo

15

1

4

4.

T-90

Dėl Nekilnojamojo turto objektų, kurie yra nenaudojami arba yra neprižiūrimi ir apleisti, nustatymo tvarkos aprašo patvirtinimo

20

0

0

5.

T-91

Dėl biudžetinės įstaigos Joniškio r. Plikiškių mokyklos-daugiafunkcio centro steigimo ir nuostatų patvirtinimo

20

0

0

6.

T-92

Dėl Joniškio rajono Kriukų pagrindinės mokyklos pavadinimo pakeitimo ir nuostatų patvirtinimo

20

0

0

7.

T-93

Dėl Joniškio rajono savivaldybės tarybos 2005 m. gruodžio 28 d. sprendimo Nr. T-259 „Dėl Joniškio rajono savivaldybės biudžetinių įstaigų vadovų tarnybinių atlyginimų koeficientų, personalinių priedų prie tarnybinių atlyginimų nustatymo tvarkos bei skatinimo sąlygų aprašo patvirtinimo“ pakeitimo

20

0

0

8.

T-94

Dėl Išmokų teikimo asmenims, patyrusiems socialinę riziką, tvarkos aprašo patvirtinimo

20

0

0

9.

T-95

Dėl Neįgaliųjų reikalų komisijos prie Joniškio rajono savivaldybės tarybos sudarymo ir jos nuostatų patvirtinimo

19

0

1

10.

T-96

Dėl Joniškio rajono savivaldybės tarybos 2006 m. rugpjūčio 10 d. sprendimo Nr. T-149 „Dėl kai kurių tvarkos aprašų, susijusių su socialinių paslaugų teikimu Joniškio rajono savivaldybėje, patvirtinimo“ pakeitimo

19

0

0

11.

T-97

Dėl Joniškio rajono savivaldybės tarybos 2010 m. rugpjūčio 5 d. sprendimo Nr. T-136 „Dėl Dienos socialinės globos asmens namuose teikimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo

19

0

0

12.

T-98

Dėl Joniškio rajono savivaldybės tarybos 2009 m. vasario 19 d. sprendimo Nr. T-12 „Dėl Socialinių paslaugų teikimo Joniškio krizių centre ir nakvynės namuose tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo

24

0

0

13.

T-99

Dėl Joniškio rajono savivaldybės tarybos 2005 m. vasario 10 d. sprendimo Nr. T-22 „Dėl Išorinės reklamos įrengimo Joniškio rajono savivaldybės teritorijoje taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo

18

0

1

14.

T-100

Dėl gyvenamojo namo Žagarės g. 50, Žiurių k., pirkimo

20

0

0

15.

T-101

Dėl gyvenamųjų patalpų pardavimo Ričardui Letuliui

20

0

0

16.

T-102

Dėl gyvenamųjų patalpų pardavimo Irenai Zobelienei

20

0

0

17.

T-103

Dėl pritarimo sudaryti bendradarbiavimo sutartį su Alūksnės savivaldybe (Latvija)

20

0

0

18.

T-104

Dėl Joniškio rajono savivaldybės tarybos 2011 m. birželio 30 d. sprendimo Nr. T-102 „Dėl Joniškio rajono savivaldybės tarybos 2008 m. balandžio 10 d. sprendimo Nr. T-68 „Dėl Joniškio rajono bažnyčių rėmimo fondo įsteigimo, fondo nuostatų ir komisijos sudėties patvirtinimo“ pakeitimo

20

0

0

19.

T-105

Dėl šilumos ūkio

15

0

5

20.

T-106

Dėl Joniškio rajono savivaldybės administracijos direktoriaus Voldemaro Bandžiuko tarnybinio nusižengimo

13

0

7

21.

T-107

Dėl atleidimo nuo valstybės rinkliavos

19

0

1

22.

-

Kiti klausimai

-

-

-

 

VARDINIO BALSAVIMO LENTELĖ

Puslapis „2012-05-31“ paskutinį kartą atnaujintas 2012-06-06 09.12.59

Kontaktai

Biudžetinė įstaiga
Joniškio rajono savivaldybės administracija
Duomenys kaupiami
Juridinių asmenų registre
Kodas 288712070
Livonijos g. 4, 84124 Joniškis
Tel. (8 426)  69 142
Faks. (8 426)  69 143
El. paštas savivaldybe@joniskis.lt

ASMENŲ PRIĖMIMAS

Paieška svetainėje

Sprendimas: Coral solutions