VII šaukimo Joniškio rajono savivaldybės tarybos 12 posėdžio 2012-03-29 sprendimų sąrašas

Klausimo eilės Nr.

Sprendimo Nr.

Sprendimo, ataskaitos pavadinimas

Balsavimo rezultatai

prieš

susilaikė

 

1.

 

-

Vyriausybės atstovo Šiaulių apskrityje teikimai, reikalavimai:

 

1. 2012-02-14 reikalavimas Nr. 4-15 „Dėl Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 6 straipsnio 27 dalies įgyvendinimo, Lietuvos Respublikos teritorijos administracinių vienetų ir jų ribų įstatymo 9 straipsnio 4 dalies nuostatų vykdymo“;

 

2. 2012-02-21 teikimas Nr. 3-17 „Dėl Joniškio rajono savivaldybės tarybos 2008 m. liepos 10 d. sprendimo Nr. T-125 „Dėl socialinės paramos mokiniams tvarkos aprašų patvirtinimo“ 1.3 punktu patvirtinto paramos mokinio reikmenims įsigyti tvarkos aprašo pakeitimo“;

 

3. 2012-02-21 teikimas Nr. 3-16 „Dėl Joniškio rajono savivaldybės tarybos 2010 m. vasario 4 d. sprendimo Nr. T-25 „Dėl Kreipimosi dėl socialinės paramos mokiniams ir jos skyrimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ 1 punktu patvirtinto Kreipimosi dėl socialinės paramos mokiniams ir jos skyrimo tvarkos aprašo pakeitimo“.

 

-

 

-

 

-

2.

T-39

Dėl pritarimo projektui „Joniškio miesto centrinės dalies kompleksiškas sutvarkymas“

23

0

0

3.

T-40

Dėl Joniškio rajono savivaldybės tarybos 2011 m. lapkričio 3 d. sprendimo Nr. T-178 „Dėl Joniškio rajono savivaldybės visuomenės administracinių ginčų komisijos sudarymo“ pakeitimo

23

0

0

4.

T-41

Dėl Žagarės kultūros centro tarybos sudarymo

21

0

2

5.

T-42

Dėl Joniškio rajono savivaldybės tarybos 2010 m. balandžio 22 d. sprendimo Nr. T-81 „Dėl Joniškio rajono savivaldybės Jono Avyžiaus viešosios bibliotekos kai kurių filialų veiklos nutraukimo ir jos nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo

23

0

0

6.

T-43

Dėl Vietos bendruomenių savivaldos 2012 metų programos lėšų vietos bendruomenių sprendimams įgyvendinti Joniškio rajono savivaldybėje skyrimo ir naudojimo tvarkos aprašo patvirtinimo

23

0

0

7.

T-44

Dėl Joniškio rajono savivaldybės tarybos 2010 m. lapkričio 18 d. sprendimo Nr. T-215 „Dėl pavedimo uždarajai akcinei bendrovei Joniškio komunaliniam ūkiui eksploatuoti Joniškio rajono savivaldybės komunalinių atliekų tvarkymo sistemą“ pakeitimo

21

0

2

8.

-

Dėl Joniškio rajono savivaldybės tarybos 2009 m. birželio 18 d. sprendimo Nr. T-150 „Dėl uždarosios akcinės bendrovės Joniškio komunalinio ūkio pirčių bilietų kainų patvirtinimo“ pakeitimo

0

1

22

9.

T-45

Dėl 2012 metų vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą iš atliekų turėtojų ir atliekų tvarkymą fiziniams asmenims sumažinimo

23

0

0

10.

T-46

Dėl pritarimo organizuoti gyvenamojo namo pirkimą

23

0

0

11.

T-47

Dėl sutikimo perimti valstybės turtą

23

0

0

12.

T-48

Dėl sutikimo perimti valstybės turtą

23

0

0

13.

T-49

Dėl nuomos sutarčių patikslinimo ir atnaujinimo

23

0

0

14.

T-50

Dėl sutikimo perimti valstybės turtą patikėjimo teise

23

0

0

15.

T-51

Dėl Joniškio rajono savivaldybės tarybos 2010 m. vasario 4 d. sprendimo Nr. T-25 „Dėl Kreipimosi dėl socialinės paramos mokiniams ir jos skyrimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo

23

0

0

16.

T-52

Dėl Joniškio rajono savivaldybės tarybos 2008 m. liepos 10 d. sprendimo Nr. T-125 „Dėl socialinės paramos mokiniams tvarkos aprašų patvirtinimo“ pakeitimo

23

0

0

17.

T-53

Dėl Piniginės socialinės paramos nepasiturintiems gyventojams teikimo Joniškio rajono savivaldybėje tvarkos aprašo patvirtinimo

23

0

0

18.

T-54

Dėl Joniškio rajono savivaldybės tarybos 2006 m. sprendimo Nr. T-149 „Dėl kai kurių tvarkos aprašų, susijusių su socialinių paslaugų teikimu Joniškio rajono savivaldybėje, patvirtinimo“ pakeitimo

23

0

0

19.

T-55

Dėl Joniškio rajono savivaldybės 2012 m. socialinių paslaugų plano patvirtinimo

23

0

0

20.

T-56

Dėl gatvių Joniškyje geografinių charakteristikų keitimo

23

0

0

21.

T-57

Dėl pavadinimo gatvei Joniškio mieste suteikimo

23

0

0

22.

T-58

Dėl mokesčio už vaikų neformalųjį švietimą Joniškio sporto centre nustatymo

16

0

6

23.

T-59

Dėl Joniškio rajono savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklų tinklo pertvarkos 2012–2015 metų bendrojo plano patvirtinimo

17

0

5

24.

T-60

Dėl Mokinių priėmimo į Joniškio rajono savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklas tvarkos aprašo patvirtinimo

21

0

0

25.

T-61

Dėl 2012–2013 mokslo metų klasių komplektų ir priešmokyklinio ugdymo grupių skaičiaus bei prašymų mokytis priėmimo laiko Joniškio rajono savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklose nustatymo 

20

0

1

26.

T-62

Dėl Sprendimo laidoti nenustatytos tapatybės žmogaus palaikus ir skirti kapavietę priėmimo tvarkos aprašo patvirtinimo

22

0

0

27.

T-63

Dėl Joniškio rajono savivaldybės tarybos kai kurių sprendimų pripažinimo netekusiais galios

22

0

0

28.

T-64

Dėl Joniškio rajono savivaldybės vykdomų visuomenės sveikatos priežiūros funkcijų įgyvendinimo 2011 metų ataskaitos

21

0

0

29.

T-65

Dėl Joniškio rajono savivaldybės tarybos 2011 m. gegužės 26 d. sprendimo Nr. T-64 „Dėl Joniškio rajono savivaldybės strateginės plėtros komisijos sudarymo“ papildymo

17

0

4

30.

-

Administracinės komisijos prie Joniškio rajono savivaldybės tarybos ataskaita

-

-

-

31.

-

Joniškio rajono savivaldybės tarybos etikos komisijos 2011 metų veiklos ataskaita

-

-

-

32.

-

Joniškio rajono savivaldybės 2010–2011 metų korupcijos prevencijos programos priemonių plano vykdymo 2011 metais ataskaita

-

-

-

33.

T-66

Dėl Joniškio rajono savivaldybės korupcijos prevencijos 2012–2014 metų programos patvirtinimo

21

0

0

 

VARDINIO BALSAVIMO LENTELĖ

Kontaktai

Biudžetinė įstaiga
Joniškio rajono savivaldybės administracija
Duomenys kaupiami
Juridinių asmenų registre
Kodas 288712070
Livonijos g. 4, 84124 Joniškis
Tel. (8 426)  69 142
Faks. (8 426)  69 143
El. paštas savivaldybe@joniskis.lt

ASMENŲ PRIĖMIMAS

Paieška svetainėje

Sprendimas: Coral solutions