VII šaukimo Joniškio rajono savivaldybės tarybos 11 posėdžio 2012-02-15 sprendimų sąrašas

Klausimo eilės Nr.

Sprendimo Nr.

Sprendimo, ataskaitos pavadinimas

Balsavimo rezultatai

prieš

susilaikė

1.

T-22

Dėl pritarimo sudaryti Šiaulių regiono savivaldybių bendradarbiavimo regioninėje atliekų tvarkymo sistemoje sutartį

17

0

3

2.

T-23

Dėl Joniškio rajono savivaldybės 2012–2014 metų veiklos plano patvirtinimo

19

0

0

3.

T-24

Dėl Joniškio rajono savivaldybės 2012 metų biudžeto patvirtinimo

20

0

0

4.

T-25

Dėl Joniškio rajono savivaldybės jaunimo politikos koncepcijos patvirtinimo

20

0

0

5.

T-26

Dėl Joniškio rajono savivaldybės aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos 2011 metų priemonių vykdymo ataskaitos patvirtinimo

18

0

0

6.

T-27

Dėl Joniškio rajono savivaldybės aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos 2012 metų priemonių plano patvirtinimo

19

0

1

7.

T-28

Dėl Joniškio rajono savivaldybės tarybos 2010 m. balandžio 22 d. sprendimo Nr. T-83 „Dėl Joniškio kultūros centro nuostatų ir jo teritorinių padalinių sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo

20

0

0

8.

T-29

Dėl Joniškio rajono savivaldybės tarybos 2010 m. balandžio 22 d. sprendimo Nr. T-84 „Dėl Žagarės kultūros centro nuostatų ir jo teritorinių padalinių sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo

19

0

0

9.

T-30

Dėl Joniškio rajono savivaldybės bendruomenės sveikatos tarybos sudarymo

20

0

0

10.

T-31

Dėl siūlymo įtraukti į neprivatizuojamų žemių sąrašą žemės sklypą, esantį Joniškio rajono savivaldybėje, Saugėlaukio seniūnijoje, Saugėlaukio kaime

19

0

1

11.

T-32

Dėl Joniškio rajono savivaldybės tarybos 2010 m. kovo 18 d. sprendimo Nr. T-37 „Dėl darbo grupės sudarymo“ pakeitimo

20

0

0

12.

T-33

Dėl įstaigų, kurių savininkė yra Joniškio rajono savivaldybė, teikiamų socialinės globos paslaugų kainų nustatymo

20

0

0

13.

T-34

Dėl Joniškio rajono savivaldybės tarybos 2007 m. rugpjūčio 9 d. sprendimo Nr. T-165 „Dėl Joniškio rajono savivaldybei nuosavybės teise priklausančių gyvenamųjų patalpų nuomos mokesčio“ 1.1 punkto pakeitimo ir 1.2 punkto pripažinimo netekusiu galios

20

0

0

14.

T-35

Dėl Joniškio rajono savivaldybės tarybos narių mokymo 2012 metais prioritetų

20

0

0

15.

T-36

Dėl Joniškio rajono savivaldybės nusikaltimų prevencijos ir kontrolės komisijos sudarymo ir veiklos nuostatų patvirtinimo

20

0

0

16.

-

Joniškio rajono savivaldybės antikorupcijos komisijos 2011 metų veiklos ataskaita

-

-

-

17.

T-37

Dėl Kontrolės komiteto 2012 metų veiklos programos patvirtinimo

20

0

0

18.

T-38

Dėl Joniškio rajono savivaldybės tarybos 2012 m. sausio 26 d. sprendimo Nr. T-6 „Dėl pritarimo projektui „Socialinių būstų Melioratorių a. 13, Joniškyje, atnaujinimas (modernizavimas)“ pripažinimo netekusiu galios

16

0

4

 

VARDINIO BALSAVIMO LENTELĖ

Kontaktai

Biudžetinė įstaiga
Joniškio rajono savivaldybės administracija
Duomenys kaupiami
Juridinių asmenų registre
Kodas 288712070
Livonijos g. 4, 84124 Joniškis
Tel. (8 426)  69 142
Faks. (8 426)  69 143
El. paštas savivaldybe@joniskis.lt

ASMENŲ PRIĖMIMAS

Paieška svetainėje

Sprendimas: Coral solutions