VII šaukimo Joniškio rajono savivaldybės tarybos 10 posėdžio 2012-01-26 sprendimų sąrašas

Klausimo eilės Nr.

Sprendimo Nr.

Sprendimo, ataskaitos pavadinimas

Balsavimo rezultatai

prieš

susilaikė

1.

-

Dėl įpareigojimo pratęsti enciklopedinio žinyno „Joniškio kraštas“ perėmimo terminą

3

11

8

2.

T-1

Dėl pritarimo taikos sutarčiai

21

0

1

3.

T-2

Dėl Joniškio rajono savivaldybės tarybos 2011 m. balandžio 26 d. sprendimo Nr. T-54 „Dėl Joniškio rajono savivaldybės mero ir mero pavaduotojo darbo užmokesčio“ pakeitimo

22

0

0

4.

T-3

Dėl Joniškio rajono savivaldybės tarybos 2006 m. kovo 16 d. sprendimo Nr. T-49 „Dėl Uždarųjų akcinių bendrovių direktorių pareiginių nuostatų patvirtinimo“ pripažinimo netekusiu galios

21

0

1

5.

T-4

Dėl Joniškio rajono savivaldybės tarybos 2011 m. balandžio 26 d. sprendimo Nr. T-53 „Dėl Joniškio rajono savivaldybės tarybos kontrolės komiteto sudarymo“ pakeitimo

22

0

0

6.

T-5

Dėl Joniškio rajono savivaldybės tarybos 2011 m. rugpjūčio 25 d. sprendimo Nr. T-124 „Dėl Joniškio rajono savivaldybės 2012–2014 m. veiklos plano metmenų patvirtinimo“ pakeitimo

22

0

0

7.

T-6

Dėl pritarimo projektui „Socialinių būstų Melioratorių a. 13, Joniškyje, atnaujinimas (modernizavimas)“

22

1

0

8.

T-7

Dėl pritarimo projektui „Žemės sklypų suformavimo prie daugiabučių namų Joniškio mieste detaliųjų planų rengimas“

23

0

0

9.

T-8

Dėl Joniškio rajono savivaldybės tarybos 2011 m. gruodžio 15 d. sprendimo Nr. T-199 „Dėl Veiklų, kuriomis gali būti verčiamasi turint verslo liudijimą, 2012 metų fiksuoto pajamų mokesčio dydžių patvirtinimo“ pakeitimo

23

0

0

10.

T-9

Dėl sporto klubų atleidimo nuo mokesčio už sporto salių nuomą 2012 m.

23

0

0

11.

T-10

Dėl Joniškio rajono Rudiškių pradinės mokyklos ir Joniškio rajono savivaldybės Gataučių Marcės Katiliūtės pagrindinės mokyklos reorganizavimo ir Gataučių Marcės Katiliūtės pagrindinės mokyklos nuostatų patvirtinimo

23

0

0

12.

T-11

Dėl Joniškio rajono savivaldybės tarybos 2009 m. vasario 19 d. sprendimo Nr. T-7 „Dėl Joniškio rajono savivaldybės švietimo įstaigų mokinių pavėžėjimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo

22

0

1

13.

T-12

Dėl Algimanto Raudonikio vardo suteikimo Joniškio meno mokyklai ir mokyklos nuostatų patvirtinimo

23

0

0

14.

T-13

Dėl Mokėjimo už Joniškio rajono savivaldybės mokyklų bendrabučiuose gyvenančių mokinių maitinimą tvarkos aprašo patvirtinimo

23

0

0

15.

T-14

Dėl Joniškio rajono savivaldybės priešgaisrinės tarnybos Gaižaičių ir Stupurų ugniagesių komandų veiklos nutraukimo

15

6

2

16.

T-15

Dėl Joniškio rajono savivaldybės tarybos 2009 m. vasario 19 d. sprendimo Nr. T-26 „Dėl Joniškio rajono savivaldybės priešgaisrinės tarnybos ugniagesių komandų nustatymo“ pakeitimo

14

6

2

17.

T-16

Dėl Joniškio rajono savivaldybės paramos asbesto turintiems gaminiams šalinti iš viešojo naudojimo ir gyvenamųjų pastatų programos patvirtinimo

21

0

0

18.

T-17

Dėl Joniškio miesto teritorijos raidos koncepcijos tvirtinimo

21

0

0

19.

T-18

Dėl Joniškio rajono savivaldybės tarybos 2010 m. rugpjūčio 5 d. sprendimo Nr. T-136 „Dėl Dienos socialinės globos asmens namuose teikimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo

21

0

0

20.

-

Joniškio rajono savivaldybės 2011 m. socialinių paslaugų plano ataskaita

-

-

-

21.

T-19

Dėl Joniškio rajono savivaldybės tarybos 2009 m. gegužės 7 d. sprendimo Nr. T-127 „Dėl Joniškio rajono savivaldybės apdovanojimų“ pakeitimo

21

0

0

22.

T-20

Dėl kai kurių Joniškio rajono savivaldybės tarybos sprendimų, susijusių su kultūros centrų direktorių pareigybių aprašymais, pripažinimo netekusiais galios

21

0

0

23.

T-21

Dėl Jono Avyžiaus literatūros premijos įsteigimo ir jos skyrimo nuostatų patvirtinimo

21

0

0

24.

-

Kontrolės komiteto 2011 metų veiklos ataskaita

-

-

-

25.

-

Joniškio rajono savivaldybės objektų, finansuojamų iš Kelių priežiūros ir plėtros programos vietiniams keliams tiesti, taisyti (remontuoti), prižiūrėti ir saugaus eismo sąlygoms užtikrinti, 2011 metų programos priemonių vykdymo ataskaita

-

-

-

26.

-

Lietuvos Respublikos Vyriausybės atstovo Šiaulių apskrityje 2012-01-25 teikimas Nr. 3-9 „Dėl Joniškio rajono savivaldybės tarybos 2011 m. gegužės 26 d. sprendimo Nr. T-81

-

-

-

 

VARDINIO BALSAVIMO LENTELĖ

Kontaktai

Biudžetinė įstaiga
Joniškio rajono savivaldybės administracija
Duomenys kaupiami
Juridinių asmenų registre
Kodas 288712070
Livonijos g. 4, 84124 Joniškis
Tel. (8 426)  69 142
Faks. (8 426)  69 143
El. paštas savivaldybe@joniskis.lt

ASMENŲ PRIĖMIMAS

Paieška svetainėje

Sprendimas: Coral solutions