VII šaukimo Joniškio rajono savivaldybės tarybos 9 posėdžio 2011-12-15 sprendimų sąrašas

Klausimo eilės Nr.

Sprendimo Nr.

Sprendimo
 pavadinimas

Balsavimo rezultatai

prieš

susilaikė

1.

T-186

Dėl Joniškio rajono savivaldybės 2011 metų biudžeto pakeitimų

22

0

1

2.

T-187

Dėl Joniškio rajono savivaldybės tarybos 2009 m. vasario 19 d. sprendimo Nr. T-27 „Dėl Joniškio rajono savivaldybės gyvenamųjų vietovių herbų naudojimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo

23

0

0

3.

T-188

Dėl valstybės turto pripažinimo nereikalingu, netinkamu naudoti, jo nurašymo ir likvidavimo

23

0

0

4.

T-189

Dėl Joniškio rajono savivaldybės tarybos 2010 m. birželio 3 d. sprendimo Nr. T-122 „Dėl projekto „Joniškio rajono savivaldybės kelių, gatvių ir šaligatvių rekonstrukcija ir remontas 2010–2012 m.“ pripažinimo netekusiu galios

21

0

2

5.

T-190

Dėl savivaldybės turto investavimo

23

0

0

6.

T-191

Dėl nekilnojamojo daikto nurašymo, išardymo ir likvidavimo

23

0

0

7.

T-192

Dėl Specialiojo daugiabučių namų savininkų bendrijų rėmimo fondo tarybos sudėties pakeitimo

23

0

0

8.

Dėl uždarosios akcinės bendrovės „Fortum Joniškio energija“ šilumos kainų dedamųjų nustatymo

0

21

2

9.

T-193

Dėl pritarimo, kad būtų įgyvendinamas projektas „Pakluonių katilinės rekonstrukcija – iškastinio kuro keitimas į atsinaujinantį kurą ir naujos Melioratorių biokuro katilinės statyba ir prijungimas prie centralizuotos šilumos tiekimo sistemos“

18

2

3

10.

T-194

Dėl Joniškio rajono savivaldybės tarybos 2011 m. kovo 24 d. sprendimo Nr. T-40 „Dėl Joniškio rajono savivaldybės aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos 2011 metų priemonių patvirtinimo“ pakeitimo

23

0

0

11.

T-195

Dėl Joniškio rajono savivaldybės tarybos 2007 m. vasario 8 d. sprendimo Nr. T-13 „Dėl Joniškio rajono savivaldybės gyvenamųjų vietovių tvarkymo ir švaros taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo

21

0

2

12.

T-196

Dėl Joniškio rajono savivaldybės tarybos 2009 m. balandžio 16 d. sprendimo Nr. T-83 „Dėl Joniškio rajono savivaldybės kultūros ir meno tarybos sudarymo ir jos nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo

23

0

0

13.

Dėl Jono Avyžiaus literatūros premijos įsteigimo ir jos skyrimo nuostatų patvirtinimo

-

-

-

14.

Dėl Joniškio rajono savivaldybės tarybos 2009 m. gegužės 7 d. sprendimo Nr. T-127 „Dėl Joniškio rajono savivaldybės apdovanojimų“ pakeitimo

-

-

-

15.

T-197

Dėl Joniškio rajono savivaldybės tarybos 2010 m. lapkričio 18 d. sprendimo Nr. T-219 „Dėl Joniškio rajono savivaldybės tarybos 2006 m. spalio 26 d. sprendimo Nr. T-186 „Dėl oficialios informacijos teikimo viešosios informacijos rengėjams ir platintojams tvarkos aprašo“ pakeitimo“ pripažinimo netekusiu galios

23

0

0

16.

T-198

Dėl Joniškio rajono savivaldybės tarybos 2006 m. rugpjūčio 10 d. sprendimo Nr. T-149 „Dėl kai kurių aprašų, susijusių su socialinių paslaugų teikimu Joniškio rajono savivaldybėje, patvirtinimo“ pakeitimo

23

0

0

17.

T-199

Dėl Veiklų, kuriomis gali būti verčiamasi turint verslo liudijimą, 2012 metų fiksuoto pajamų mokesčio dydžių patvirtinimo

23

0

0

18.

T-200

Dėl pritarimo projektui „Joniškio rajono savivaldybės Skaistgirio vidurinės mokyklos katilinės paprastasis remontas, įrengiant du biokuro katilus“

23

0

0

19.

T-201

Dėl Joniškio rajono savivaldybės bendruomenės vaiko teisių apsaugos tarybos sudarymo

23

0

0

20.

T-202

Dėl Joniškio rajono savivaldybės kontrolieriaus, Kontrolės ir audito tarnybos valstybės tarnautojų, savivaldybės administracijos centralizuoto vidaus audito skyriaus vedėjo, vidaus auditorių, savivaldybės administracijos valstybės tarnautojų vertinimo komisijos narių tarnybinės veiklos vertinimo komisijos sudarymo

23

0

0

21.

T-203

Dėl Joniškio rajono savivaldybės įstaigų, įmonių pareigų, kurias siekiantys eiti arba einantys asmenys privalomai tikrinami kreipiantis į Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnybą

22

0

1

22.

T-204

Dėl tarptautinio medžio drožėjų plenero „Gamta – gėrio versmė“ organizavimo

12

0

11

23.

T-205

Dėl nebaigto statyti gyvenamojo namo Pakluonių g. 60, Joniškyje, pirkimo

17

1

5

24.

T-206

Dėl Joniškio rajono savivaldybės tarybos 2007 m. kovo 29 d. sprendimo Nr. T-46 „Dėl Joniškio rajono savivaldybės aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos sudarymo ir vykdymo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo

23

0

0

25.

Liberalų sąjūdžio frakcijos 2011-12-12 viešas pareiškimas

-

-

-

26.

Informacija apie Lietuvos Respublikos Vyriausybės atstovo Šiaulių apskrityje2011-11-18 teikimą Nr. 3-44 „Dėl Joniškio rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2010 m. liepos 30 d. įsakymo Nr. A-569 „Dėl Joniškio rajono butų ir kitų patalpų savininkų bendrosios nuosavybės administravimo nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo“

-

-

-

27.

Informacija apie Lietuvos Respublikos Vyriausybės atstovo Šiaulių apskrityje2011 m. gruodžio 1 d. reikalavimą Nr. 4-118 „Dėl Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 20 straipsnio 2 dalies 11 punkto įgyvendinimo“

-

-

-

28.

Informacija apie Lietuvos Respublikos Vyriausybės atstovo Šiaulių apskrityje2011 m. lapkričio 30 d. reikalavimą Nr. 4-116 „Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. balandžio 18 d. nutarimu Nr. 480 patvirtinto bendrųjų reikalavimų valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų interneto svetainėms aprašo 17 punkto vykdymo“

-

-

-

 

VARDINIO BALSAVIMO LENTELĖ

Kontaktai

Biudžetinė įstaiga
Joniškio rajono savivaldybės administracija
Duomenys kaupiami
Juridinių asmenų registre
Kodas 288712070
Livonijos g. 4, 84124 Joniškis
Tel. (8 426)  69 142
Faks. (8 426)  69 143
El. paštas savivaldybe@joniskis.lt

ASMENŲ PRIĖMIMAS

Paieška svetainėje

Sprendimas: Coral solutions