VII šaukimo Joniškio rajono savivaldybės tarybos 8 posėdžio 2011-11-03 sprendimų sąrašas

Klausimo eilės Nr.

Sprendimo Nr.

Sprendimo pavadinimas

Balsavimo rezultatai

prieš

susilaikė

1.

T-171

Dėl Joniškio rajono savivaldybės 2011 metų biudžeto pakeitimų

20

0

0

2.

Dėl uždarosios akcinės bendrovės Joniškio autobusų parko atleidimo nuo 2011 metų nuomos mokesčio už valstybinę žemę

7

5

7

3.

T-172

Dėl pritarimo rengti Joniškio ir Žagarės miestų teritorijų ribų tikslinimo specialųjį planą

20

0

0

4.

T-173

Dėl Joniškio rajono savivaldybės administracijos direktoriaus ataskaitos apie bendrojo teritorijų planavimo dokumentų sprendinių įgyvendinimą patvirtinimo

20

0

0

5.

T-174

Dėl darbų, finansuojamų iš Kelių priežiūros ir plėtros programos 2011 m., sąrašo pakeitimo

20

0

0

6.

Dėl pritarimo, kad būtų įgyvendinamas projektas „Pakluonių katilinės rekonstrukcija – iškastinio kuro keitimas į atsinaujinantį kurą ir naujos Melioratorių biokuro katilinės statyba ir prijungimas prie centralizuotos šilumos tiekimo sistemos“

3

14

3

7.

T-175

Dėl uždarosios akcinės bendrovės „Gintarinė vaistinė“ atleidimo nuo patalpų Miesto a. 40, Žagarėje, nuomos mokesčio

20

0

0

8.

T-176

Dėl gyvenamojo namo M. Slančiausko g. 33, Reibinių k., pirkimo

20

0

0

9.

T-177

Dėl Joniškio rajono savivaldybės tarybos 2011 m. gegužės 26 d. sprendimo Nr. T-77 „Dėl Administracinės komisijos prie Joniškio rajono savivaldybės tarybos sudarymo ir jos nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo

20

0

0

10.

T-178

Dėl Joniškio rajono savivaldybės visuomeninės administracinių ginčų komisijos sudarymo

20

0

0

11.

T-179

Dėl Joniškio rajono savivaldybės tarybos 2011 m. gegužės 26 d. sprendimo Nr. T-81 „Dėl Joniškio rajono savivaldybės tarybos veiklos reglamento patvirtinimo“ pakeitimo

19

0

1

12.

T-180

Dėl Joniškio rajono savivaldybės visuomenės sveikatos rėmimo specialiosios programos sudarymo, įgyvendinimo ir kontrolės tvarkos aprašo patvirtinimo

20

0

0

13.

T-181

Dėl Joniškio rajono savivaldybės bendruomenės sveikatos tarybos sudėties pakeitimo

20

0

0

14.

T-182

Dėl Joniškio rajono savivaldybės narkotikų kontrolės komisijos sudarymo

20

0

0

15.

T-183

Dėl Joniškio rajono savivaldybės tarybos 2009 m. vasario 19 d. sprendimo Nr. T-32 „Dėl Mokinių nemokamo maitinimo Joniškio rajono savivaldybės mokyklose tvarkos aprašo patvirtinimo“ papildymo

20

0

0

16.

T-184

Dėl Joniškio rajono Rudiškių pradinės mokyklos reorganizavimo prijungimo būdu prie Joniškio rajono savivaldybės Gataučių Marcės Katiliūtės pagrindinės mokyklos sąlygų projekto derinimo

20

0

0

17.

T-185

Dėl nepriklausomo šilumos gamintojo parinkimo

20

0

0

18.

Informacija apie Lietuvos Respublikos Vyriausybės atstovo Šiaulių apskrityje 2011-10-20 reiklavimą Nr. 4-109 „Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003-04-18 nutarimu Nr. 480 patvirtinto bendrųjų reikalavimų valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų interneto svetainėms aprašo 18 punkto vykdymo“

-

-

-

19.

Informacija apie Lietuvos Respublikos Vyriausybės atstovo Šiaulių apskrityje2011 m. spalio 25 d. teikimą Nr. 3-35 „Dėl Joniškio rajono savivaldybės tarybos 2007 m. lapkričio 22 d. sprendimo Nr. T-233“

-

-

-

 

VARDINIO BALSAVIMO LENTELĖ

Kontaktai

Biudžetinė įstaiga
Joniškio rajono savivaldybės administracija
Duomenys kaupiami
Juridinių asmenų registre
Kodas 288712070
Livonijos g. 4, 84124 Joniškis
Tel. (8 426)  69 142
Faks. (8 426)  69 143
El. paštas savivaldybe@joniskis.lt

ASMENŲ PRIĖMIMAS

Paieška svetainėje

Sprendimas: Coral solutions