VII šaukimo Joniškio rajono savivaldybės tarybos 7 posėdžio 2011-09-29 sprendimų sąrašas

Klausimo eilės Nr.

Sprendimo Nr.

Sprendimo pavadinimas

Balsavimo rezultatai

prieš

susilaikė

1.

T-153

Dėl Joniškio rajono savivaldybės 2010 metų biudžeto įvykdymo ataskaitos patvirtinimo

24

0

0

2.

T-154

Dėl Joniškio rajono savivaldybės 2010 m. turto ataskaitų patvirtinimo

24

0

0

3.

T-155

Dėl pritarimo projektui „Joniškio rajono Skaistgirio vidurinės mokyklos energetikos sistemos modernizavimas“

24

0

0

4.

T-156

Dėl pritarimo projektui „Žagarės miesto aikštės prieinamumo didinimas“

24

0

0

5.

T-157

Dėl Joniškio rajono savivaldybės tarybos 2010 m. lapkričio 18 d. sprendimo Nr. T-223 „Dėl Viešųjų darbų organizavimo Joniškio rajono savivaldybėje tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo

24

0

0

6.

-

Dėl uždarosios akcinės bendrovės „Fortum Joniškio energija“ karšto vandens kainos dedamųjų suderinimo

0

24

0

7.

T-158

Dėl 0,4 kV elektros oro linijos pirkimo

24

0

0

8.

T-159

Dėl šilumos punkto perdavimo pagal turto patikėjimo sutartį uždarajai akcinei bendrovei Joniškio butų ūkiui

24

0

0

9.

T-160

Dėl pritarimo organizuoti nebaigto statyti gyvenamojo namo pirkimą

18

3

3

10.

T-161

Dėl pritarimo organizuoti gyvenamojo namo pirkimą

24

0

0

11.

T-162

Dėl Joniškio rajono savivaldybės tarybos 2011 m. kovo 24 d. sprendimo Nr. T-40 „Dėl Joniškio rajono savivaldybės aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos 2011 metų priemonių patvirtinimo“ pakeitimo

24

0

0

12.

T-163

Dėl Joniškio rajono savivaldybės aplinkos oro kokybės valdymo 2011–2017 metų programos ir jos įgyvendinimo priemonių plano patvirtinimo

23

0

0

13.

T-164

Dėl prašymo paimti žemę visuomenės poreikiams

18

1

5

14.

T-165

Dėl Joniškio rajono savivaldybės tarybos 2011 m. gegužės 5 d. sprendimo Nr. T-62 „Dėl 2011–2012 mokslo metų klasių komplektų ir priešmokyklinio ugdymo grupių skaičiaus Joniškio rajono savivaldybės bendrojo lavinimo mokyklose nustatymo“ priedo pakeitimo

24

0

0

15.

T-166

Dėl Joniškio rajono savivaldybės mokyklų priešmokyklinio ugdymo organizavimo modelių aprašo patvirtinimo

24

0

0

16.

T-167

Dėl Joniškio rajono Rudiškių pagrindinės mokyklos pavadinimo pakeitimo ir nuostatų patvirtinimo

23

0

1

17.

T-168

Dėl Joniškio rajono savivaldybės tarybos 2010 m. rugpjūčio 5 d. sprendimo Nr. T-136 „Dėl Dienos socialinės globos asmens namuose teikimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo

24

0

0

18.

T-169

Dėl Joniškio rajono savivaldybės tarybos 2007 m. gruodžio 20 d. sprendimo Nr. T-253 „Dėl Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto specialiųjų tikslinių dotacijų, skirtų asmenų su sunkia negalia socialinei globai Joniškio rajono savivaldybės socialinėse įstaigose finansuoti, naudojimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo

24

0

0

19.

T-170

Dėl Joniškio rajono savivaldybės kontrolės ir audito tarnybos 2010 metų veiklos ataskaitos patvirtinimo

24

0

0

 

  VARDINIO BALSAVIMO LENTELĖ

Kontaktai

Biudžetinė įstaiga
Joniškio rajono savivaldybės administracija
Duomenys kaupiami
Juridinių asmenų registre
Kodas 288712070
Livonijos g. 4, 84124 Joniškis
Tel. (8 426)  69 142
Faks. (8 426)  69 143
El. paštas savivaldybe@joniskis.lt

ASMENŲ PRIĖMIMAS

Paieška svetainėje

Sprendimas: Coral solutions