VII šaukimo Joniškio rajono savivaldybės tarybos 6 posėdžio 2011-08-25 sprendimų sąrašas

Klausimo eilės Nr.

Sprendimo Nr.

Sprendimo pavadinimas

Balsavimo rezultatai

prieš

susilaikė

1.

T-121

Dėl Joniškio rajono savivaldybės biudžeto sudarymo ir vykdymo taisyklių patvirtinimo

21

0

0

2.

T-122

Dėl Joniškio rajono savivaldybės 2011 metų biudžeto pakeitimų

18

0

2

3.

T-123

Dėl Joniškio rajono savivaldybės 2011–2013 metų veiklos plano strateginių tikslų, programų, priemonių ir priemonių išlaidų suvestinės papildymo

21

0

0

4

T-124

Dėl Joniškio rajono savivaldybės 2012–2014 m. veiklos plano metmenų patvirtinimo

21

0

0

5.

T-125

Dėl pritarimo projektams pagal priemonę VP3-1.1-VRM-03-R „Daugiabučių namų atnaujinimas pirmiausia didinant jų energijos vartojimo efektyvumą“

21

0

0

6.

T-126

Dėl nereikšmingos (de minimis) pagalbos suteikimo pagal priemonę VP3-1.1-VRM-03-R „Daugiabučių namų atnaujinimas pirmiausia didinant jų energijos vartojimo efektyvumą“

20

0

0

7.

T-127

Dėl pritarimo projektui„Joniškio rajono savivaldybės seniūnijų, kaimų gyvenamųjų vietovių ribų nustatymo specialiojo plano rengimas“

19

0

2

8.

T-128

Dėl pritarimo projektui „Viešosios turizmo infrastruktūros įrengimas Joniškio miesto poilsio zonoje „Sidabra“

21

0

0

9.

T-129

Dėl pritarimo projektui „Universalaus daugiafunkcinio centro įkūrimas Joniškio rajone Plikiškių kaime“

15

0

6

10.

T-130

Dėl Joniškio rajono savivaldybės tarybos 2010 m. rugpjūčio 5 d. sprendimo Nr. T-129 „Dėl pritarimo teikti prašymą dėl Joniškio sinagogų komplekso Raudonosios sinagogos (23680) salės interjero restauravimo darbų finansavimo“ pakeitimo

21

0

0

11.

T-131

Dėl Joniškio rajono savivaldybės tarybos 2008 m. rugpjūčio 28 d. sprendimo Nr. T-182 „Dėl pritarimo paraiškoms „Joniškio sinagogų komplekso Baltosios sinagogos (unikalus kodas 23679) avarinės būklės likvidavimas“ ir Joniškio sinagogų komplekso Raudonosios sinagogos (unikalus kodas 23680) stogo, perdangos ir sienų restauravimo darbų projekto parengimas“ pakeitimo

21

0

0

12.

T-132

Dėl Joniškio rajono savivaldybės aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos 2010 metų priemonių vykdymo ataskaitos patvirtinimo

21

0

0

13.

T-133

Dėl Joniškio rajono savivaldybės tarybos 2006 m. spalio 26 d. sprendimo Nr. T-188 „Dėl Joniškio rajono komunalinių atliekų tvarkymo plano ir atliekų tvarkymo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo

21

0

0

14.

T-134

Dėl vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą iš atliekų turėtojų ir atliekų tvarkymą skolų pripažinimo beviltiškomis ir jų nurašymo

21

0

0

15.

T-135

Dėl 2011 m. vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą iš atliekų turėtojų ir atliekų tvarkymą fiziniams asmenims sumažinimo

21

0

0

16.

T-136

Dėl Joniškio rajono savivaldybės tarybos 2010 m. birželio 3 d. sprendimo Nr. T-113 „Dėl Joniškio istorijos ir kultūros muziejaus teikiamų atlygintinų paslaugų sąrašo ir kainų patvirtinimo“ papildymo

21

0

0

17.

T-137

Dėl Joniškio rajono savivaldybės tarybos 2009 m. liepos 16 d. sprendimo Nr. T-180 „Dėl užmokesčio už vaikų išlaikymą ikimokyklinėse įstaigose“ papildymo

21

0

0

18.

T-138

Dėl Joniškio rajono savivaldybės tarybos 2008 m. liepos 10 d. sprendimo Nr. T-126 „Dėl Joniškio rajono savivaldybės švietimo įstaigų mokamų paslaugų įkainių patvirtinimo“ pakeitimo ir papildymo

21

0

0

19.

T-139

Dėl uždarosios akcinės bendrovės „Fortum Joniškio energija“ 2009–2014 metų investicijų plano pakeitimo

20

0

1

20.

T-140

Dėl nekilnojamojo daikto perėmimo Joniškio rajono savivaldybės nuosavybėn

21

0

0

21.

T-141

Dėl Joniškio rajono savivaldybės nekilnojamojo turto nurašymo, išardymo ir likvidavimo

21

0

0

22.

T-142

Dėl savivaldybės turto investavimo

17

1

3

23.

T-143

Dėl darbų, finansuojamų iš Kelių priežiūros ir plėtros programos 2011 m., sąrašo pakeitimo

20

0

1

24.

T-144

Dėl pavedimo Joniškio rajono savivaldybės administracijos direktoriui

14

2

5

25.

T-145

Dėl Joniškio rajono savivaldybės tarybos 2008 m. rugpjūčio 28 d. sprendimo Nr. T-183 „Dėl Želdynų ir želdinių apsaugos Joniškio rajone taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo

13

1

7

26.

T-146

Dėl kandidato į Šiaulių teritorinės ligonių kasos taikinimo komisiją delegavimo

18

0

2

27.

T-147

Dėl Joniškio rajono savivaldybės mero padėjėjo pareigybės įsteigimo

15

3

3

28.

T-148

Dėl Joniškio rajono savivaldybės tarybos 2011 m. gegužės 26 d. sprendimo Nr. T-81 „Dėl Joniškio rajono savivaldybės tarybos veiklos reglamento patvirtinimo“ pakeitimo

15

0

6

29.

T-149

Dėl Joniškio rajono savivaldybės tarybos 2011 m. balandžio 26 d. sprendimo Nr. T-54 „Dėl Joniškio rajono savivaldybės mero ir mero pavaduotojo darbo užmokesčio“ pakeitimo

20

0

0

30.

T-150

Dėl Joniškio rajono savivaldybės tarybos 2005 m. rugsėjo 29 d. sprendimo Nr. T-163 „Dėl Joniškio rajono savivaldybės kontrolieriaus pareigybės aprašymo patvirtinimo“ pakeitimo

21

0

0

31.

T-151

Dėl pritarimo taikos sutarčiai

15

0

6

32.

T-152

Dėl dienos socialinės globos paslaugų, teikiamų asmenims su sunkia negalia Žagarės specialiojoje mokykloje, kainos patvirtinimo

21

0

0

 

VARDINIO BALSAVIMO LENTELĖ

Kontaktai

Biudžetinė įstaiga
Joniškio rajono savivaldybės administracija
Duomenys kaupiami
Juridinių asmenų registre
Kodas 288712070
Livonijos g. 4, 84124 Joniškis
Tel. (8 426)  69 142
Faks. (8 426)  69 143
El. paštas savivaldybe@joniskis.lt

ASMENŲ PRIĖMIMAS

Paieška svetainėje

Sprendimas: Coral solutions