VII šaukimo Joniškio rajono savivaldybės tarybos 5 posėdžio 2011-06-30 sprendimų sąrašas

Klausimo eilės Nr.

Sprendimo Nr.

Sprendimo pavadinimas

Balsavimo rezultatai

prieš

susilaikė

1.

T-99

Dėl Joniškio rajono savivaldybės tarybos 2009 m. birželio 18 d. sprendimo Nr. T-169 „Dėl didžiausio leistino valstybės tarnautojų ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, pareigybių skaičiaus Joniškio rajono savivaldybės administracijoje nustatymo“ pakeitimo

21

0

1

2.

T-100

Dėl Joniškio rajono savivaldybės administracijos struktūros pakeitimo ir patvirtinimo

13

6

2

3.

T-101

Dėl Joniškio rajono savivaldybės tarybos 2011 m. balandžio 26 d. sprendimo Nr. T-52 „Dėl Joniškio rajono savivaldybės tarybos komitetų sudarymo ir jų sudėties patvirtinimo“ pakeitimo

21

0

0

4.

T-102

Dėl Joniškio rajono savivaldybės tarybos 2008 m. balandžio 10 d. sprendimo Nr. T-68 „Dėl Joniškio rajono bažnyčių rėmimo fondo įsteigimo, fondo nuostatų ir komisijos sudėties patvirtinimo“ pakeitimo

21

0

0

5.

T-103

Dėl Joniškio vaikų lopšelio-darželio „Ąžuoliukas“ apskaitos tvarkymo

22

0

0

6.

T-104

Dėl Joniškio rajono savivaldybės bendruomenės sveikatos tarybos sudėties pakeitimo

22

0

0

7.

T-105

Dėl 2011 metų Joniškio rajono savivaldybės visuomenės sveikatos rėmimo specialiosios programos patvirtinimo

19

0

2

8.

T-106

Dėl pritarimo projektui „Administracinių gebėjimų didinimas Joniškio rajono savivaldybėje (II etapas)“

21

0

1

9.

T-107

Dėl kai kurių Joniškio rajono savivaldybės tarybos sprendimų, susijusių su mažmenine prekyba tabako gaminiais, pripažinimo netekusiais galios

22

0

0

10.

T-108

Dėl Joniškio rajono savivaldybės tarybos 2007 m. lapkričio 22 d. sprendimo Nr. T-237 „Dėl Mažmeninės prekybos alkoholio produktais licencijavimo taisyklių ir licencijos verstis mažmenine prekyba alkoholiniais gėrimais formos patvirtinimo“ 1.1 punkto pakeitimo

22

0

0

11.

T-109

Dėl atleidimo nuo vietinės rinkliavos

22

0

0

12.

T-110

Dėl Joniškio rajono savivaldybės tarybos 2010 m. rugsėjo 23 d. sprendimo Nr. T-170 „Dėl sutikimo perimti valstybės turtą savivaldybės nuosavybėn“ pakeitimo

18

0

0

13.

T-111

Dėl Joniškio rajono savivaldybės tarybos 2010 m. rugsėjo 23 d. sprendimo Nr. T-177 „Dėl sutikimo perimti valstybės turtą savivaldybės nuosavybėn“ pakeitimo

20

0

0

14.

T-112

Dėl Joniškio rajono savivaldybės tarybos 2010 m. rugsėjo 23 d. sprendimo Nr. T-176 „Dėl savivaldybės nekilnojamojo turto perdavimo valstybės nuosavybėn“ pakeitimo

21

0

0

15.

T-113

Dėl pritarimo, kad būtų nurašyta 24214 vienetų dokumentų

21

0

0

16.

T-114

Dėl uždarosios akcinės bendrovės Joniškio butų ūkio šilumos bazinės kainos dedamųjų nustatymo

14

6

1

17.

T-115

Dėl uždarosios akcinės bendrovės Joniškio butų ūkio šilumos kainos dedamųjų pirmiesiems bazinės kainos galiojimo metams nustatymo

14

6

1

18.

T-116

Dėl uždarosios akcinės bendrovės Joniškio butų ūkio karšto vandens kainos dedamųjų nustatymo

14

6

1

19.

T-117

Dėl 2012 metų Joniškio rajono meno (dainų) šventės

21

0

0

20.

T-118

Dėl Joniškio rajono savivaldybės 2011–2014 metų etninės kultūros plėtros programos patvirtinimo

21

0

0

21.

T-119

Dėl Kontrolės komiteto 2011 metų veiklos programos patvirtinimo

21

0

0

22.

T-120

Dėl mokyklinio autobuso

21

0

0

 

VARDINIO BALSAVIMO LENTELĖ

Kontaktai

Biudžetinė įstaiga
Joniškio rajono savivaldybės administracija
Duomenys kaupiami
Juridinių asmenų registre
Kodas 288712070
Livonijos g. 4, 84124 Joniškis
Tel. (8 426)  69 142
Faks. (8 426)  69 143
El. paštas savivaldybe@joniskis.lt

ASMENŲ PRIĖMIMAS

Paieška svetainėje

Sprendimas: Coral solutions