VII šaukimo Joniškio r. savivaldybės tarybos 4 posėdžio 2011-05-26 sprendimų sąrašas

Klausimo eilės Nr.

Sprendimo Nr.

Sprendimo
 pavadinimas

Balsavimo rezultatai

prieš

susilaikė

1.

T-63

Dėl Joniškio rajono savivaldybės 2011–2013 metų veiklos plano strateginių tikslų, programų, priemonių ir priemonių išlaidų suvestinių papildymo

19

0

2

2.

T-64

Dėl Joniškio rajono savivaldybės strateginės plėtros komisijos sudarymo

21

0

0

3.

T-65

Dėl pritarimo projektui „Administracinio ir ūkinio pastatų pritaikymas Žagarės specialiosios mokyklos poreikiams“

18

0

3

4.

T-66

Dėl pritarimo projektui „Joniškio miesto I tvenkinio būklės gerinimas“

21

0

0

5.

T-67

Dėl pritarimo projektui „Joniškio miesto II tvenkinio būklės gerinimas“

21

0

0

6.

T-68

Dėl Joniškio rajono savivaldybės tarybos 2011 m. kovo 24 d. sprendimo Nr. T-32 „Dėl pritarimo projektui „Skaistgirio miestelio naujos vandenvietės įrengimas“ pripažinimo netekusiu galios

12

0

9

7.

T-69

Dėl Joniškio rajono savivaldybės tarybos 2011 m. vasario 3 d. sprendimo Nr. T-11 „Dėl ilgalaikės paskolos paėmimo investicijų projektams finansuoti“ priedo papildymo

17

1

3

8.

T-70

Dėl Joniškio rajono savivaldybės 2011 metų biudžeto pakeitimų

13

4

4

9.

T-71

Dėl nekilnojamojo turto mokesčio tarifo 2012 metais nustatymo

16

0

3

10.

T-72

Dėl 2011 m. neapmokestinamojo žemės sklypo dydžio nustatymo ir atleidimo nuo valstybinės žemės nuomos mokesčio

18

0

2

11.

T-73

Dėl Joniškio rajono savivaldybės administracijos direktoriaus pareigybės

20

0

0

12.

T-74

Dėl Joniškio rajono savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojo pareigybės

18

0

3

13.

T-75

Dėl Joniškio rajono savivaldybės mero pavaduotojo Gintaro Gadliausko veiklos sričių ir funkcijų nustatymo

21

0

0

14.

T-76

Dėl priedo Joniškio rajono savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojui Aivarui Rudnickui už tarnybos Lietuvos valstybei stažą nustatymo

18

0

0

15.

T-77

Dėl Administracinės komisijos prie Joniškio rajono savivaldybės tarybos sudarymo ir jos nuostatų patvirtinimo

18

0

0

16.

T-78

Dėl Joniškio rajono savivaldybės peticijų komisijos sudarymo ir jos nuostatų patvirtinimo

18

0

0

17.

T-79

Dėl Joniškio rajono savivaldybės antikorupcijos komisijos sudarymo

13

1

4

18.

T-80

Dėl Joniškio rajono savivaldybės etikos komisijos sudarymo ir jos nuostatų patvirtinimo

18

0

0

19.

T-81

Dėl Joniškio rajono savivaldybės tarybos veiklos reglamento patvirtinimo

19

0

2

20.

T-82

Dėl mokinių priėmimo į Žagarės specialiąją mokyklą ir Joniškio „Saulės“ pagrindinės mokyklos specialiojo ugdymo skyrių tvarkos aprašo patvirtinimo

19

0

2

21.

T-83

Dėl 2011–2012 mokslo metų klasių komplektų skaičiaus Žagarės specialiojoje mokykloje ir Joniškio „Saulės“ pagrindinės mokyklos specialiojo ugdymo skyriuje nustatymo

21

0

0

22.

T-84

Dėl Joniškio rajono savivaldybės tarybos 2008 m. liepos 10 d. sprendimo Nr. T-126 „Dėl Joniškio rajono savivaldybės švietimo įstaigų mokamų paslaugų įkainių“ papildymo

21

0

0

23.

T-85

Dėl Joniškio rajono savivaldybės tarybos 2010 m. kovo 18 d. sprendimo Nr. T-37 „Dėl darbo grupės sudarymo“ pakeitimo

18

1

2

24.

T-86

Dėl atstovo į viešosios įstaigos Šiaulių regiono atliekų tvarkymo centro valdybą

21

0

0

25.

T-87

Dėl Specialiojo daugiabučių namų savininkų bendrijų rėmimo fondo tarybos sudarymo

21

0

0

26.

T-88

Dėl sutikimo perimti valstybės turtą savivaldybės nuosavybėn

21

0

0

27.

T-89

Dėl buto pardavimo Rasai Arlauskienei

21

0

0

28.

T-90

Dėl Joniškio rajono savivaldybės tarybos 2004 m. birželio 30 d. sprendimo Nr. T-143 „Dėl Joniškio rajono savivaldybės daugiabučio namo buto ir kitų patalpų šilumos ir karšto vandens sistemų įrenginių atjungimo nuo pastato šildymo ar karšto vandens sistemų tvarkos patvirtinimo“ pripažinimo netekusiu galios

18

0

3

29.

-

Dėl uždarosios akcinės bendrovės Joniškio butų ūkio šilumos bazinės kainos dedamųjų nustatymo

6

6

9

30.

-

Dėl uždarosios akcinės bendrovės Joniškio butų ūkio šilumos kainos dedamųjų pirmiesiems bazinės kainos galiojimo metams nustatymo

0

7

14

31.

-

Dėl uždarosios akcinės bendrovės Joniškio butų ūkio karšto vandens kainos dedamųjų nustatymo

0

7

14

32.

T-91

Dėl Joniškio rajono savivaldybės tarybos sprendimų, susijusių su Joniškio rajono saugaus eismo komisija, pripažinimo netekusiais galios

21

0

0

33.

T-92

Dėl akcijų įtraukimo į privatizavimo objektų sąrašą

21

0

0

34.

T-93

Dėl Joniškio rajono savivaldybės visuomenės sveikatos stebėsenos 2011–2013 metų programos, jos įgyvendinimo priemonių plano ir vykdymo metodikos patvirtinimo

21

0

0

35.

T-94

Dėl siūlymo įtraukti sklypus į neprivatizuojamų žemių sąrašą

21

0

0

36.

T-95

Dėl Joniškio rajono savivaldybės tarybos nario delegavimo į Joniškio rajono savivaldybės socialinio būsto fondo naudojimo komisiją

21

0

0

37.

T-96

Dėl Joniškio rajono savivaldybės 2011 m. socialinių paslaugų plano patvirtinimo

21

0

0

38.

T-97

Dėl pritarimo pasirašyti bendradarbiavimo sutartį su Duobelės krašto savivaldybe (Latvija)

21

0

0

39.

T-98

Dėl Joniškio rajono savivaldybės jaunimo reikalų tarybos sudarymo

21

0

0

 

VARDINIO BALSAVIMO LENTELĖS:

1–22 klausimai

23–39 klausimai

Kontaktai

Biudžetinė įstaiga
Joniškio rajono savivaldybės administracija
Duomenys kaupiami
Juridinių asmenų registre
Kodas 288712070
Livonijos g. 4, 84124 Joniškis
Tel. (8 426)  69 142
Faks. (8 426)  69 143
El. paštas savivaldybe@joniskis.lt

ASMENŲ PRIĖMIMAS

Paieška svetainėje

Sprendimas: Coral solutions