mobile menu toggle Pradžia
*s*
lt
en

Kaimo bendruomenės

Organizacija

Vadovas

Telefonas, el. pašto adresas

Gaižaičių seniūnija

Gaižaičių kaimo bendruomenė

Laima Petkauskienė

8 687 29 065
gaizaiciai.seniunija@joniskis.lt

Juodeikių kaimo bendruomenė

Eglė Ginkuvienė

8 686 16 671
e.ginkuviene@gmail.com

Daugiavaikių šeimų bendrija

Genutė Gabriūnienė

(8 426) 47 292

Gaižaičių mokyklos pynėjai „Žilvitis“, „Žilvitėlis“

Alvydas Pretkelis

8 678 35 400
alvydas.pynejas@gmail.com

Gataučių seniūnija

Asociacija „Gataučių bendruomenė“

Dangira Jakubkienė

8 687 34 223
dangirajak@gmail.com

Asociacija „Jauniūnų kaimo bendruomenė“

Kristina Bašytė

8 607 57 964

Mekių kaimo bendruomenė

Gediminas Jančauskas

8 614 04 826
jangedas@gmail.com

Stupurų kaimo bendruomenė

Lina Vyšniauskaitė

8 620 26 732
linavys76@yahoo.dk

Joniškio rajono Stupurų skyriaus ūkininkių draugija

Elena Balčiūnienė

8 618 47 023
elytebalciuniene@gmail.com

Gataučių rajono neįgaliųjų draugijos skyrius

Juozas Laurinaitis

8 692 26 659

Joniškio seniūnija

Jakiškių-Maironių kaimų bendruomenė

Violeta Žemeckienė

8 610 46 731
violetazem@gmail.com

Kalnelio kaimo bendruomenė „Sidabrė“

Jolita Zigmantienė

8 611 46 612
kalneliobendruomene@gmail.com

Linkaičių kaimo bendruomenė

Laura Damasickienė

8 626 15 505
lauriux0402@gmail.com

Linkaičių moterų draugija

Alma Jancienė

8 615 97 137
alma.janciene@gmail.com

Linkaičių jaunųjų skaitovų būrelis

Aleksandra Stulginskienė

8 619 19 226
alexstulg@gmail.com

Mikolaičiūnų kaimo bendruomenė

Dalia Žilevičienė

8 610 43 991
d.zileviciene@gmail.com

Bertaučių kaimo bendruomenė „Platonis“

Ingrida Stilbienė 8 616 93 967
ingridastilbiene@gmail.com

Ziniūnų kaimo bendruomenė „Obelėlė“

Irena Vilkonienė 8 626 14 318
obelele2@gmail.com

Kepalių seniūnija

Asociacija „Gasčiūnų kaimo bendruomenė“

Inga Karbauskienė

8 681 13 146
gasciunu.bendruomene@gmail.com

Bendruomenė „Beržininkai“

Irena Muižienė

Tel. 8 614 09 149

berzininku.bendruomene@gmail.com

Giedorių klubas „Klėčia“

Gediminas Andrašiūnas

8 604 19 362

Jaunimo klubas „ATEINAM"

Aurimas Briedis

8 612 51 371
aurimasbriedis1@gmail.com

Kepalių kaimo bendruomenė „Ašvinė“

Zita Kavaliauskienė

8 610 14728
asvine3@gmail.com

Mėgėjų teatras „Žibintas“

Sigita Užkuraitienė ir Giedrė Gustienė

8 615 56 417

Moterų klubas „ERIM“

Inga Karbauskienė

8 612 49 337
inga.karbauskiene@gmail.com

Kirnaičių kaimo bendruomenė

Kęstutis Ladukas

8 611 16 738
kladukas@gmail.com

Sporto klubas „Gasčiūnai“

Kriukų seniūnija

Blauzdžiūnų kaimo bendruomenė „Ąžuolynas“

Žavinta Gaurilčikienė

8 671 48 370
zavinta.gaurilcikiene@gmail.com

Bučiūnų kaimo bendruomenė „Lagūna“

Jūratė Pociūnienė

8 677 55 808
jurate.pociuniene@gmail.com

Darginių kaimo bendruomenė „Šilas“

Danguolė Lingevičienė

8 687 89 030
dlingeviciene@gmail.com

Kriukų kaimo bendruomenė „Šešėvė“

Gintautas Jokštas

8 618 58 547
gintukas@zebra.lt;
kriukai.seniunija@joniskis.lt

Lieporų kaimo bendruomenė „Sodžius“

Daiva Sasnauskienė

8 680 37 407
daivasasnauskiene@yahoo.com

Skakų kaimo bendruomenė

Jonas Lingevičius

8 674 23 071
j.lingevicius@zebra.lt

Rudiškių seniūnija

Jankūnų kaimo bendruomenė

Janina Saulienė

8 687 40 154
janina.sauliene@gmail.com

Pagyvenusių žmonių asociacijos Rudiškių skyrius

Onutė Motuzienė

(8 426) 43 696

Rajono neįgaliųjų Rudiškių padalinys

Onutė Jarmalavičienė

(8 426) 43 644

Rudiškių kaimo bendruomenė

Elena Karnišauskienė

8 682 32 429
elena.karnisauskiene@mail.lt

Satkūnų seniūnija

Daunoravos kaimo bendruomenė

Nijolė Jasaitienė

8 688 43 321
nijolejasaitiene@gmail.com

Drąsutaičių kaimo bendruomenė

Jonas Pidkova

Tel.  (8 426)  41 979, 8 698 13 531.
el. p. jonas.pidkova@drasutaiciai.lt

Plikiškių kaimo bendruomenė

Vaclovas Martinaitis

8 603 28 612
vaclovas.martinaitis@gmail.com

Satkūnų kaimo bendruomenė „Gija“

Povilas Karitonas

8 682 68 077
karitonas2@gmail.com

Saugėlaukio seniūnija

Asociacija „Pošupių kaimo bendruomenė“

Sigita Samoilova

8 675 86 243
ssamoilova@gmail.com

Bariūnų kaimo bendruomenė

Aidas Pinka

8 611 45 460
aidaspinka@gmail.com

Mindaugių kaimo bendruomenė

Kostas Joniškis

8 610 41 312
kjoniskis@yahoo.com

Skaistgirio seniūnija

Alsių kaimo bendruomenė

Dalia Dubro

8 622 54 162

Jurdaičių kaimo bendruomenė

Diana Užkuraitienė

8 616 59 089
dianauzkuraitiene@gmail.com

Lankaičiu kaimo bendruomenė

Ona Bandarienė

8 692 02 360
bandariene@gmail.com

Lietuvos ūkininkių draugijos Maldenių skyrius

Stanislava Mundrienė

8 611 17 026
svaisvile@gmail.com

Maldenių kaimo bendruomenė

Palmyra Rudauskienė

8 621 79 703
maldeniukaimas@gmail.com

Normantėlių kaimo bendruomenė

Jaunius Zabarauskas

8 687 35 683
jaunius.zabarauskas@zebra.lt

Ramoškių kaimo bendruomenė

Regina Povilaitienė

8 618 09 878
povilaitiene.regina@gmail.com

Reibinių kaimo bendruomenė

Lina Liberytė-Kipšienė

8 622 34 227
lvalentiene@gmail.com

Skaistgirio bendruomenė

Vida Urbonienė

8 614 15 854
vida.dziaugyte@gmail.com

Skaistgirio moterų draugija „Versmė“

Skaistgirio jaunimo klubas

Edita Burbienė

(8 426) 60 904
mob. 8 618 68 764
edita.burbiene@gmail.com

Žagarės senūnija

Maželių kaimo bendruomenė

 

valentinassic@gmail.com

Daukšių kaimo bendruomenė

Rita Čepinskienė

8 673 09 723
ritacepinskiene@gmail.com 

Stungių kaimo bendruomenė

Dalia Labanauskienė

8 601 50 708
dalialabanauskiene@gmail.com

Žiurių kaimo bendruomenė

Arūnas Činčys

8 698 04 385
zkb.cincys@gmail.com

Žagarės bendruomenė „Veidė“

Diana Sičiovienė

8 600 24 266
zkc.dijana@gmail.com

Žagarės miesto neįgaliųjų ir pagyvenusių žmonių klubas „Švėtė“

 

8 650 81 549
jureivis9@gmail.com

Neįgaliųjų klubas „Vyšnelė“

Irma Janušienė

(8 426) 56 692
mob. 8 616 91 317

Sporto klubas „Žvelgaitis“

Vytautas Pakatilius

8 686 19 905

Kaliausių fabrikėlis ir Lėlių namai

Aušra Petrauskienė

8 612 85 668
austratoys@gmail.com 

Žvelgaičių kaimo bendruomenė

Regina Gužauskienė

8 670 99 389

onutevirmauskiene@gmail.com

Veršių kaimo bendruomenė „Senas ąžuolas“

Gintaras Pašakarnis

8 682 16 648
VKBsenasazuolas@gmail.com

Žagarės miesto bendruomenė „Žagarė“

Edmundas Vaičiulis

8 682 10 137
vedmus@gmail.com