mobile menu toggle Pradžia
*s*
lt
en

Naujienos

Tarybos posėdyje patvirtintos mažesnės geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo kainos
Tarybos posėdyje patvirtintos mažesnės geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo kainos

Paskutinį lapkričio ketvirtadienį vyko nuotolinis Joniškio rajono savivaldybės tarybos posėdis. Jo metu svarstyta 19 sprendimų projektų.

Tarybos nariai pritarė sprendimo projektui „Dėl finansinės paramos gydytojams, atvykstantiems dirbti į Joniškio rajono asmens sveikatos priežiūros įstaigas, skyrimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimui, kuriuo patikslintos esamos vienkartinės finansinės paramos skyrimo sąlygos ir įtraukti nauji finansinės paramos skyrimo būdai (būsto nuomos mokesčio ar transporto išlaidų kompensavimas).

Šiuo sprendimu siekiama paskatinti jaunus, talentingus ir kvalifikuotus asmens sveikatos priežiūros specialistus atvykti gyventi į Joniškio kraštą sudarant patrauklias profesines ir gyvenimo sąlygas. Gabių specialistų pritraukimas ilgalaikėje perspektyvoje padėtų užtikrinti kokybiškas ir prieinamas asmens sveikatos priežiūros paslaugas Joniškio rajono gyventojams

Posėdžio metu tarybos nariai pritarė geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo bei paviršinių nuotekų tvarkymo paslaugų Joniškio rajono gyventojams kainų mažėjimui. Kainos perskaičiuotos pagal uždarosios akcinės bendrovės „Joniškio vandenys“ nuo 2020 m. sausio 1 d. iki 2020 m. gruodžio 31 d. patirtas sąnaudas ir su Valstybine energetikos reguliavimo taryba suderintas investicijas. Taip pat kainos kitimui įtakos turėjo ir vartotojų kainų indeksas, geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų būtinosios sąnaudos (pajamos).

  • vartotojams, perkantiems geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugas bute kainuos 2,77 Eur/m3 (buvo nustatyta 2,82 Eur/m3);
  • individualių gyvenamųjų namų ar kitų patalpų, skirtų asmeninėms, šeimos ar namų reikmėms, įvaduose – 2,75 Eur/m3 (buvo nustatyta 2,80 Eur/m3);
  • buities ir komerciniams poreikiams bei perkantiems geriamąjį vandenį, skirtą karštam vandeniui ruošti ir tiekiamą abonentams – 2,79 Eur/m3 (buvo nustatyta 2,84 Eur/m3);
  • perkantiems geriamąjį vandenį, skirtą patalpoms šildyti ir tiekiamą vartotojams ir abonentams bei geriamąjį vandenį, skirtą karštam vandeniui ruošti ir tiekiamą vartotojams, ir vartotojų kategorijai, perkančiai paslaugas daugiabučių gyvenamųjų namų arba individualių gyvenamųjų namų bendrijų įvade – 2,69 Eur/m3(buvo nustatyta 2,74 Eur/m3).

Bazinės kainos pagal naują metodiką bus perskaičiuojamos kasmet iki gruodžio 1 d. ir galios vienerius metus.

Posėdyje taip pat pritarta Joniškio rajono savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklų tinklo pertvarkos 2021–2025 metų bendrajam planui, Skubiosios medicinos ir kritinių būklių medicinos specialistų asociacijos buveinės steigimui, nustatyti atsinaujinančių išteklių energetikos infrastruktūros vystymo Joniškio rajono savivaldybės teritorijoje specialiojo plano rengimo ir planavimo tikslai. 

Posėdžio vaizdo įrašas

Joniškio rajono savivaldybės administracija