mobile menu toggle Pradžia
*s*
lt
en

Naujienos

Socialines paslaugas pandemijos metu teikiančioms NVO – papildoma parama

Informuojame, kad Socialinės apsaugos ir darbo ministerija nuo rytojaus (sausio 23 d.) nevyriausybines organizacijas kviečia teikti paraiškas subsidijoms gauti. Viena organizacija gali pretenduoti į nuo 500 iki 10 000 eurų paramą, priklausomai nuo organizacijos pajamų dydžio 2019 arba 2020 metais.

Nevyriausybinės organizacijos, kurių 2020 arba 2019 metų pajamos yra:

 • nuo 1 000 iki 30 000 eurų, subsidija sieks nuo 500 iki 3 000 eurų;
 • nuo 30 000 iki 60 000 eurų, subsidija sieks nuo 1 001 iki 6 000 eurų;
 • didesnės nei 60 000 eurų, subsidija sieks nuo 1 001 iki 10 000 eurų.

Pagalba bus skiriama tol, kol bus išnaudota skirta lėšų suma (1 mln. eurų) arba kol bus atšaukta ekstremali situacija, bet ne ilgiau nei iki šių metų pabaigos.

Pretenduoti į subsidiją gali nevyriausybinės organizacijos, kurios veikia socialinėje srityje ir atitinka bent vieną iš šių sąlygų:

 1. Teikia socialines paslaugas pagal sutartį su ministerija ar pavaldžia ministerijos įstaiga.
 2. Teikia socialines paslaugas pagal sutartį su savivaldybe ar pavaldžia savivaldybės įstaiga.
 3. Turi licenciją teikti socialinės globos paslaugas.
 4. Teikia socialines paslaugas savo lėšomis ir turi Nacionalinės NVO koalicijos rekomendaciją (nvokoalicija@nisc.lt).

Teikia paslaugas ar vykdo veiklas pagal bent vieną iš šių programų:

 1. 2014-2020 m. Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programą.
 2. 2014-2020 m. Prieglobsčio, migracijos ir integracijos fondo programą.
 3. 2014-2020 m. Europos pagalbos labiausiais skurstantiems asmenims fondo programą.

Subsidija skiriama toms socialines paslaugas teikiančioms NVO, kurios:

 1. Patyrė ar patiria išlaidas asmens apsaugos priemonių įsigijimui.
 2. Patyrė ar patiria išlaidas darbo užmokesčiui ar padidėjus darbo krūviui.
 3. Patyrė ar patiria išlaidas savanorių veiklos organizavimui ir savanorių bei darbuotojų apmokymui, išaugus socialinių paslaugų poreikiui ar pakitus teikiamų paslaugų pobūdžiui.

Dėl papildomos informacijos ir konsultacijų su tęstine atranka susijusiais klausimais galima kreiptis į Socialinių paslaugų priežiūros departamentą, telefonais 8 658 82 158 ir 8 658 82 154, taip pat el. paštu nvosubsidijacovid@sppd.lt.

Joniškio rajono savivaldybės administracija
Parengta pagal Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos informaciją