mobile menu toggle Pradžia
*s*
lt
en

Naujienos

Neformaliojo vaikų švietimo naujovės
Neformaliojo vaikų švietimo naujovės

2022 m. didėja minimalus neformaliojo vaikų švietimo krepšelis, o šių veiklų teikėjams gerokai sumažės administracinių rūpesčių, teikiant paraiškas finansavimui gauti. Pokyčiai įtvirtinti naujame Neformaliojo vaikų švietimo (toliau – NVŠ) programų finansavimo ir administravimo tvarkos apraše, patvirtintame Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministro 2022 m. sausio 10 d. įsakymu Nr. V-46, kuris įsigaliojo nuo 2022 m. kovo 1 d.

Vienam mokiniui skiriama minimali suma per mėnesį sieks nuo 15,00 iki 20,00 Eur. Iki šiol minimalus mokiniui skiriamas krepšelis siekė 10,00 Eur, o vidurkis – 15,00 Eur. Svarbi naujovė, jog vidutinių ir didelių specialiųjų ugdymosi poreikių turintiems vaikams bus skiriamas dvigubas NVŠ krepšelis, t. y. 30,00–40,00 Eur per mėnesį. 20,00 Eur per mėnesį NVŠ krepšelis bus skiriamas mokiniams, lankantiems nacionalinius prioritetus atitinkančias programas. Tai tokios programos, kurios skatina STEAM plėtotę (techninės kūrybos, gamtos ir ekologijos, informacinių technologijų, technologijų, medijų krypčių) ir yra orientuotos į vyresnius mokinius, t. y. į 1–4 klasių gimnazistus.

Taip pat suvienodinami programų akreditavimo terminai, nustatomas akredituotos programos galiojimas visose savivaldybėse. Taigi sumažėja administracinė našta tiek programų teikėjams, tiek jas vertinančiai komisijai.

NVŠ programoms finansavimas skiriamas iš valstybės biudžeto. 2022 m. Joniškio rajono savivaldybei skirta – 109,3 tūkst. Eur. NVŠ lėšos skiriamos mokiniams, besimokantiems pagal pradinio, pagrindinio ir vidurinio ugdymo programas bei socialinių įgūdžių ugdymo programą. NVŠ lėšomis gali būti finansuojama tik viena mokinio pasirinkta NVŠ programa.

2021 metais neformaliojo vaikų programoms įgyvendinti Joniškio rajono savivaldybėje išleista 74,3 tūkst. Eur. 2021 m. įgyvendintos 35 NVŠ programos, dirbo 34 NVŠ teikėjai. Skirtingais mėnesiais programose kontaktiniu bei nuotoliniu būdu dalyvavo 488 vaikai. Vaikai dalyvavo STEAM, sportinės, meninės ugdymo krypties, vasaros programose.

NVŠ programas įgyvendinti gali visi švietimo teikėjai, išskyrus bendrojo ugdymo mokyklas, kurie yra registruoti Švietimo ir mokslo institucijų registre, turi reikiamas patalpas, įrangą, priemones ir atitinka kitus reikalavimus.

Kviečiame visus NVŠ teikėjus iki 2022 m. birželio 1 d. teikti paraiškas naujų NVŠ programų atitikties reikalavimams nustatymui ir finansavimui. Detalesnė informacija čia.

Joniškio rajono savivaldybės administracija