mobile menu toggle Pradžia
*s*
lt
en

Naujienos

Kviečiame teikti kandidatūras į Joniškio rajono savivaldybės Želdynų ir želdinių apsaugos, priežiūros ir tvarkymo komisiją
Kviečiame teikti kandidatūras į Joniškio rajono savivaldybės Želdynų ir želdinių apsaugos,...

Pasikeitus Lietuvos Respublikos želdynų įstatymo nuostatoms, siekiant tinkamai vertinti ir prižiūrėti želdinius Joniškio rajono savivaldybės (toliau – savivaldybė) teritorijoje, sudaroma nauja Želdynų ir želdinių apsaugos, priežiūros ir tvarkymo komisija (toliau – Komisija). 

Kviečiame teikti kandidatūras į Komisiją, veikiančią visuomeniniais pagrindais.

Komisijos funkcijos:

  • savivaldybės administracijai teikti išvadą dėl būtinybės kirsti ar kitaip pašalinti iš augimo vietos saugotinus želdinius, kai savivaldybės želdynų ir želdinių teritorijose arba ne savivaldybės valdomoje valstybinėje žemėje bus ketinama kirsti ar kitaip pašalinti iš augimo vietos 10 ar daugiau saugotinų želdinių, viešuosiuose atskiruosiuose želdynuose augančius saugotinus želdinius;
  • teikti pasiūlymus dėl naujų želdinių įveisimo vietos, kiekio;
  • teikti siūlymus savivaldybės administracijai dėl želdinių paskelbimo saugomais.

Komisijos nariais gali būti savivaldybės tarybos nariai, valstybės tarnautojai, gyvenamųjų vietovių bendruomenių atstovai – seniūnaičiai, išplėstinės seniūnaičių sueigos deleguoti atstovai, bendruomeninių organizacijų ir asociacijų ar kitų viešųjų juridinių asmenų (išskyrus valstybės ar savivaldybės, jų institucijų įsteigtus juridinius asmenis), kurie įsteigti teisės aktų nustatyta tvarka ir skatina aplinkos apsaugą, atstovai, savivaldybės gyventojai raštu išreiškę iniciatyvą dalyvauti komisijos veikloje.

Pageidautina, kad Komisijos narys turėtų biologijos, miškotvarkos, aplinkos inžinerijos, architektūros, geografijos, aplinkosaugos, želdynų priežiūros srities profesinį ar aukštesnįjį išsilavinimą ar patirtį dirbant želdynų srityje.

Prašome suinteresuotus asmenis iki 2022 m. gegužės 25 d. teikti laisvos formos pasiūlymus dėl Komisijos sudėties. Teikiamas siūlymas, raštiškas kandidato sutikimas (jei kandidatą siūlo kiti asmenys) dalyvauti komisijos veikloje ir pageidaujamą kompetenciją patvirtinanti informacija (jei tokia yra). Pasiūlymus galima pateikti tiesiogiai atvykus į savivaldybės administraciją (Gyventojų priimamajame, 101 kab. Livonijos g. 4, Joniškis) arba el. paštu savivaldybe@joniskis.lt.

Konsultacijos teikiamos tel. +370 687 35 134.

Joniškio rajono savivaldybės administracija