mobile menu toggle Pradžia
*s*
lt
en

Naujienos

Joniškio rajono savivaldybė jaunuoliams sudarė galimybę vasarą praleisti naudingai

Šį pavasarį Joniškio rajono savivaldybės taryba savo sprendimu patvirtino Joniškio rajono savivaldybės Jaunimo vasaros užimtumo ir integracijos į darbo rinką programą.  Programos tikslas –  didinti jaunimo užimtumą vasaros laikotarpiu, ne ugdymo proceso metu, skatinti ir didinti pagalbą jauniems žmonėms įgyjant praktinių įgūdžių.

Programa skirta savivaldybės jaunimui nuo 16 iki 19 m., besimokančiam savivaldybės teritorijoje esančiose ugdymo įstaigose ir deklaravusiam gyvenamąją vietą savivaldybėje. Programos vykdymo laikas – liepos-rugpjūčio mėnesiai, ne ugdymo proceso metu.  Programa finansuojama Savivaldybės biudžeto lėšomis. Jos įgyvendimimui 2021 m. skirta 3000 Eur.

Savivaldybės administracija pateikė paraišką  Jaunimo reikalų departamento prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos Jaunimo užimtumo vasarą ir integracijos į darbo rinką projektų finansavimo 2021 metais konkursui ir gavo papildomą 4000 Eur finansavimą.

Kvietimas registruotis į Programą skelbtas birželio ir liepos mėnesiais. Registruotis ir dalyvauti Programoje galėjo visi Joniškio rajone deklaruotą gyvenamą vietą nurodę ir vieną iš rajono bendrojo ugdymo įstaigų lankantys jaunuoliai, tačiau prioritetas dalyvauti Programoje buvo teikiamas  jaunuoliams,  kurie gyvena šeimoje, kuri augina ir (ar) globoja 3 ir daugiau vaikų,  auga šeimoje, patiriančioje socialinę riziką, yra globojami arba gyvena savivaldybės bendruomeniniuose globos namuose.

Iš viso per liepos-rugpjūčio mėnesius Programoje dalyvauja ir jaunuolius įdarbino 15 Joniškio rajono įmonių ir biudžetinių įstaigų. Galimybe dalyvauti Programoje ir užsidirbti pasinaudojo  33 jaunuoliai, 4 iš jų dirba antrą mėnesį. Visi, išskyrus vieną, jaunuoliai dirba pilnu darbo krūviu. Trys užsiregistravusiųjų į Progamą prašymai nebuvo patenkinti, kadangi jaunuoliai yra ne Joniškio r. ugdymo įstaigų auklėtiniai arba deklaruota gyvenamoji vieta yra ne Joniškio rajone.

Aktyviausi darbdaviai, įdarbinę po 2-4 jaunuolius per mėnesį, yra Joniškio krašto maisto gaminimo, grūdų supirkimo įmonės, rajono ugdymo įstaigos. Savivaldybė iš programos lėšų darbdaviams kompensuoja iki 300 Eur per mėnesį už kiekvieną įdarbintą jaunuolį.

Su jaunuoliais iki įdarbinimo, vėliau darbo įmonėje metu, yra nuolat bendraujama. Ir darbdaviai, ir savivaldybės administracijos specialistai, atsakingi už Programos įgyvendinimą  pirmojo darbo patirties svarbą suvokia kaip ypatingai reikšmingą tolimesniame jaunuolio profesinės veiklos kelyje.

Jaunuoliai apie įgyjamą darbo patirtį atsiliepia teigiamai, dirba sąžiningai ir atsakingai, vertina jiems suteiktą galimybę. Ateityje planuojama plėsti Programos apimtį, keisti teisės aktų nuostatas. Įvertinta, kad Programoje ateityje galėtų dalyvauti ne tik rajono mokiniai, bet ir į gimtąjį kraštą grįžę studentai.

Joniškio rajono savivaldybės administracija