mobile menu toggle Pradžia
*s*
lt
en

Naujienos

Joniškio rajone maudyklų vandens kokybė tinkama maudymuisi
Joniškio rajone maudyklų vandens kokybė tinkama maudymuisi

Joniškio rajono savivaldybės administracija informuoja, kad akredituota laboratorija maudymosi sezono metu stebi vandens telkinių, naudojamų visuomenės poreikiams, vandens kokybę.  Joniškio rajone maudyklų vandens kokybė stebima vadovaujantis HN 92:2018 „Paplūdimiai ir jų maudyklų vandens kokybė“.

Tyrimai atliekami siekiant nustatyti mikrobiologinę taršą (žarnyno eneterokokų; žarnyno lazdelių ir salmonelių skaičių). Vykdant stebėseną, siekiama kurti saugesnę aplinką, laiku informuojant gyventojus apie padidėjusią taršą. Higienos normoje nustatyta, kad prieš maudymosi sezoną ir vėliau kas dvi savaites nuo birželio pradžios iki rugsėjo 15 d. turi būti atliekami maudyklų vandens kokybės tyrimai. Tyrimai atliekami reguliariai pagal iš anksto sudarytą tyrimų planą. Šiemet tiriama 11 vandens telkinių (Sidabros I ir II tvenkinio, Mikšiūnų, Žvelgaičio, Skakų, Gataučių, Bariūnų, Satkūnų, Mielaičių, Kriukų tvenkinių ir Skaistgirio karjero) vandens kokybė.

2022 m. birželio 26 d. paimti vandens mėginiai ir atlikti vandens kokybės tyrimai atitinka higienos normas ir yra tinkami maudymuisi. Primename gyventojams, kad prie vandens telkinių būtina elgtis saugiai, neteršti gamtos ir pasirūpinti savo ir savo artimųjų sveikata esant aukštai oro temperatūrai.

Joniškio rajono savivaldybės administracija