mobile menu toggle Pradžia
*s*
lt
en

Naujienos

Galima teikti paraiškas smulkaus ir vidutinio verslo finansavimui gauti

Joniškio rajono savivaldybės administracija kviečia Joniškio rajono smulkaus ir vidutinio verslo subjektus pasinaudoti Joniškio rajono savivaldybės teikiamos finansavimo galimybėmis.

Iki 2021 m. lapkričio 1 d. smulkiojo ir vidutinio verslo subjektai, viešosios įstaigos, visuomeninės verslininkų ir amatininkų organizacijos, vykdančios ekonominę veiklą arba teikiančios viešąsias paslaugas verslui savivaldybės teritorijoje gali teikti paraiškas šioms priemonėms:

 • steigimo išlaidoms kompensuoti;
 • metų palūkanoms už paskolas, suteiktas kredito įstaigų, projektams įgyvendinti ar veiklai plėsti, ir paskolos  sutarties administravimo  mokesčiui kompensuoti;
 • seminarų ir mokymų išlaidoms kompensuoti;
 • informacinių, reklaminių leidinių parengimo ir leidybos bei reklamos priemonių išlaidoms kompensuoti;
 • interneto svetainės sukūrimo ir atnaujinimo išlaidoms kompensuoti;
 • darbų saugos ir duomenų apsaugos dokumentų tvarkymo išlaidoms kompensuoti;
 • įrangos, įrankių ir individualių darbų saugos priemonių įsigijimo išlaidoms kompensuoti;
 • nekilnojamojo turto, kuriame verslas vykdo veiklą, nuomos išlaidoms kompensuoti;
 • patvirtintų verslo planų, investicinių projektų, paraiškų finansinei paramai iš kitų fondų gauti, parengimo išlaidoms kompensuoti;
 • projekto įgyvendinimo išlaidoms dalinai finansuoti (kofinansuoti);
 • verslo kūrimui ar plėtrai reikalingų teritorinio planavimo dokumentų, statinio projekto, nekilnojamojo turto bylų parengimo išlaidų, susijusių su vykdomomis veiklomis, statinio techninės priežiūros išlaidoms kompensuoti;
 • infrastruktūros projektų parengimo išlaidoms kompensuoti;
 • dalyvavimo vietinėse ir tarptautinėse parodose, verslo misijose išlaidoms finansuoti;
 • SVV įmonėms, gavusioms valstybės finansinę paramą vietinių užimtumo iniciatyvų (VUI) projektams įgyvendinti.

Paraiškos ir papildomi dokumentai priimami savivaldybėje 101 kab. arba el. paštu laura.mockuniene@joniskis.lt.

Informaciją teikia Joniškio rajono savivaldybės administracijos Finansų skyriaus vyr. specialistė Laura Mockūnienė, tel. (8 426) 56 368, mob. 8 687 87 748, el. p. laura.mockuniene@joniskis.lt.

Joniškio rajono savivaldybės smulkaus ir vidutinio verslo plėtros programos nuostatai

Paraiškos forma

Joniškio rajono savivaldybės administracija