mobile menu toggle Pradžia
*s*
lt
en

Naujienos

Dėl prekybos Joniškio miesto dienos šventės metu

Liepos 1-4 dienomis vyks Joniškio miesto dienos šventė. Kviečiame visus dalyvauti Joniškio miesto dienos šventinėje mugėje, kuri vyks liepos 3 d. nuo ankstaus ryto. Norinčius prekiauti šventinėje mugėje (maisto ir pramoninėmis prekėmis), prašome paramos mūsų šventei.

Už prekybos plotą 2 x 3 m – parama 30 eurų. Prekybos laikas: liepos 3 d. nuo 8.00 val. iki 18.00 val. Pavedime prašome nurodyti, kad tai parama šventei. Jūsų paramos ir dokumentų lauksime iki š. m. birželio 23 d. Paramos gavėjas: Joniškio rajono savivaldybės administracija, Livonijos g. 4, 84124 Joniškis, sąskaitos Nr. LT75 4010 0404 0017 9710, bankas AB Luminor, banko kodas 40100.

Atvykus į šventę (prekybos vieta Žemaičių g.) ir pateikus paramos pervedimo kopiją, šventės organizatoriai suteiks prekybos vietą. Norintys didesnės vietos prekybai – perveda atitinkamai didesnę paramos sumą.

Norintys prekiauti pramoninėmis (ne maisto prekėmis) – pateikia paramos pervedimo dokumento kopiją. Norintys prekiauti maisto prekėmis, pervedę paramos sumą (30 eurų) iki š. m. birželio 23 d., kreipiasi į Joniškio seniūnę J. Augustinaitienę el. paštu janina.augustinaitiene@joniskis.lt ir atsiunčia šią informaciją:

  • maisto tvarkymo subjektas (juridinio asmens pavadinimas / fizinio asmens vardas, pavardė),
  • juridinio asmens kodas,
  • buveinės adresas,
  • registracijos Maisto kontrolės informacinėje sistemoje (FIS) ir (ar) Veterinarinį patvirtinimą turinčių gyvūninio maisto tvarkymo subjektų registre (VEPR) numeris,
  • vykdomos ūkinės komercinės veiklos rūšis (-ys) (kodas, pavadinimas),
  • planuojamų tiekti maisto produktų asortimentas (kodas (-ai), papildoma informacija

Prašome pasirūpinti generatoriais, kam reikalinga elektros energija.

Šventėje privaloma nenaudoti plastikinių indų. Nebus priimami pageidaujantys prekiauti alumi, kitais gėrimais ar teikti maitinimo paslaugas (kebabai ir pan.).

Joniškio seniūnijos informacija