mobile menu toggle Pradžia
*s*
lt
en

Naujienos

Administracijos direktorius pristatė įtraukiojo ugdymo modelį
Administracijos direktorius pristatė įtraukiojo ugdymo modelį

Lietuvos mokykloms rengiantis svarbiam pokyčiui – specialiųjų ugdymosi poreikių turinčių vaikų įtraukčiai – Švietimo, mokslo ir sporto ministerija pakvietė suinteresuotas visuomenės grupes į Vilniaus universiteto Mokslinės komunikacijos ir informacijos centrą atvirai diskusijai-konsultacijai „Pedagoginės psichologinės pagalbos teikimas“.

Diskusijoje-konsultacijoje dalyvavo Joniškio rajono savivaldybės administracijos direktorius Tomas Armonavičius.

Diskusijoje-konsultacijoje T. Armonavičius skaitė pranešimą „Joniškio „Saulės“ pagrindinės mokyklos patirtis: iššūkiai, galimybės, sėkmės, atradimai“. Pranešimo metu  administracijos direktorius pristatė Joniškio „Saulės“ pagrindinėje mokykloje įdiegtą specialiųjų ugdymo poreikių modelį, Dienos užimtumo centro teikiamas paslaugas ir vykdomas veiklas, pasidalijo patirtimi įtraukiant specialiųjų poreikių vaikus į bendrojo ugdymo klases ir veiklas.

Administracijos direktorius pristatymo metu akcentavo, kad mokykla turi būti atvira kiekvienam.  

Numatomus pokyčius ir naujoves pristatė švietimo, mokslo ir sporto viceministras prof. dr. Ramūnas Skaudžius ir ministrės patarėjas bendrajam (įtraukiajam) ugdymui Ignas Gaižiūnas.

Pranešimą skaitė M. Riomerio universiteto Žmogaus ir visuomenės studijų fakulteto Psichologijos instituto doc. dr. Antanas Valantinas. Diskusijose įžvalgomis ir patirtimis dalijosi Kauno pedagoginės psichologinės tarnybos direktorė Raimunda Žiulytė, Jonavos Senamiesčio gimnazijos direktorius Darius Mockus, Lietuvos moksleivių sąjungos prezidentė Karolina Pralgauskytė ir kiti konferencijos dalyviai.

Diskutuojant apie pedagoginės psichologinės pagalbos teikimą ir jo stiprinimą, buvo kalbama apie naujų vertinimo metodikų poreikį, sutelktą komandinį mokytojų ir švietimo specialistų darbą, būtinybę rasti individualius mokymo, priėjimo prie mokinio būdus.

Pakoreguotame Švietimo įstatyme įteisinta, kad nuo 2024 metų visos bendrojo ugdymo mokyklos turės priimti įvairių ugdymosi poreikių turinčius vaikus. Sprendimą, kokioje mokykloje – bendrojo ugdymo ar specialiojoje, – ugdyti vaiką priims tėvai, konsultuodamiesi su savivaldybės pedagoginės psichologinės tarnybos specialistais. Įtrauktis ugdymo įstaigose bus įgyvendinama palaipsniui, o visi žingsniai ir priemonės šiam tikslui pasiekti yra numatyti Švietimo, mokslo ir sporto ministerijos kartu su socialiniais partneriais parengtame Pasirengimo įgyvendinti įtraukiajam ugdymui veiksmų plane. Jame numatyta įvairių ugdymosi poreikių turintiems vaikams pritaikyti darželių ir mokyklų aplinką, didinti švietimo pagalbos prieinamumą, įdiegti konsultacinę sistemą savivaldybėse ir nacionaliniu mastu, aprūpinti mokyklas mokymo ir techninės pagalbos priemonėmis, tobulinti mokytojų, švietimo pagalbos darbuotojų kvalifikaciją.

Diskusijos-konsultacijos vaizdo įrašą galite peržiūrėti čia

Joniškio rajono savivaldybės administracija