Joniškio rajono savivaldybė
2021 m. kovo 3 d., trečiadienis
Biudžetinė įstaiga
Joniškio rajono savivaldybės
administracija
Duomenys kaupiami
Juridinių asmenų registre
Kodas 288712070
Livonijos g. 4, 84124 Joniškis
Tel. (8 426) 69 140
Faks. (8 426) 69 143
El. p. savivaldybe@joniskis.lt
Projektai

 2020 M. ĮGYVENDINAMI IR BAIGTI INFRASTRUKTŪRINIAI PROJEKTAI

 Joniškio miesto stadiono sutvarkymas ir pritaikymas visuomenės poreikiams
 

Socialinio būsto plėtra Joniškio rajone. Pakluonių g. 60 daugiabučio namo statyba – pastato pritaikymas socialiniam būstui.
Pastato, esančio Pakluonių g. 60 statyba, kuriame bus įrengti 14 naujų socialinių bustų pažeidžiamiausioms gyventojų grupėms.
 

Apšvietimo inžinierinių tinklų atnaujinimas Joniškio mieste
Rekonstruotas ir atnaujintas 15-kos Joniškio m. gatvių apšvietimas (Pakluonių, Aido, M. Slančiausko, Žemaičių, Vilties, Medžiotojų, Žvejų, Malūno, Audruvės, Dariaus ir Girėno, Latvių, A. Varno, B. Dauguviečio, Saulės, Respublikos).  Seno tipo šviestuvai pakeisti naujais LED šviestuvais, sumontuota nemažai papildomų šviestuvų, iš viso įrengta 290  LED šviestuvų

(20 vnt. Pakluonių gatvėje, 18 vnt. Aido gatvėje, 13 vnt. M. Slančiausko gatvėje, 24 vnt. Žemaičių gatvėje, 41 vnt. Vilties gatvėje, 22 vnt. Medžiotojų gatvėje, 9 vnt. Žvejų gatvėje, 17 vnt. Malūno gatvėje, 25 vnt. Audruvės gatvėje, 11 vnt. Dariaus ir Girėno gatvėje, 8 vnt. Latvių gatvėje, 12 vnt. A. Varno gatvėje, 12 vnt.  B. Dauguviečio gatvėje, 58 vnt. Saulės, Respublikos gatvėse).

Prekybos aikštelės įrengimas Upytės gatvėje
Įrengiant modernią lauko prekybos vietą, Joniškio mieste atliekami apšvietimo tinklų, vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo tinklų įrengimo darbai, bus montuojami prekybos pavilijonai.

 VšĮ Joniškio ligoninės kiemo ir VšĮ Joniškio pirminės sveikatos centro tako remontas
 Atnaujinta susidėvėjusi kiemo danga, pagerintos automobilių stovėjimo aikštelės sąlygos.
 

 Viešojo belaidžio interneto tinklo įrengimas Joniškio rajone
Gyventojų ir miesto svečių patogumui įrengti 7 išoriniai ir 12 vidinių viešojo belaidžio interneto taškų. Išoriniai viešojo belaidžio interneto taškai įrengti: Joniškio rajono savivaldybės aikštėje, Joniškio miesto aikštėje, Žemaičių g. ir zonoje tarp Joniškio kultūros centro lauko estrados ir Meno mokyklos, Joniškio autobusų stotyje. Vidiniai viešojo belaidžio interneto taškai įrengti: Joniškio rajono savivaldybės administracijos pastate, Joniškio seniūnijos pastate, Joniškio poliklinikoje, Joniškio ligoninėje, Joniškio autobusų stotyje.

 Joniškio rajono J. Avyžiaus viešosios bibliotekos paslaugų kokybės gerinimas

Įdiegta moderni skaitytojų aptarnavimo ir leidinių apskaitos sistema, padėsianti gerinti teikiamų paslaugų kokybę.


Pirminės sveikatos priežiūros paslaugų kokybės gerinimas ir prieinamumo didinimas tikslinėms asmenų grupėms Joniškio rajono savivaldybėje
Suremontuotos ir pritaikytos neįgaliesiems patalpos įrengiant keltuvą, įsigytos 2 tikslinės transporto priemonės pacientų lankymui namuose, medicininė įranga ir kompiuterinė technika, skirta gydytojų darbo vietoms atnaujinti, palankesnėms darbo sąlygoms sukurti. Atnaujintas DOTS kabinetas, įrengtas priklausomybės nuo opioidų pakaitinio gydymo kabinetas. Padidintas teikiamų sveikatos priežiūros paslaugų prieinamumas ir kokybė. 
 

Vaikų dienos centrų tinklo plėtra Joniškio rajone
Joniškio mieste veikiančiame vaikų dienos centre „Žadintuvas“ suremontuotos nenaudojamos patalpos ir padidintas dienos centro plotas, įsigyta įranga ir priemonės lankytojų užimtumui. Kriukų pagrindinėje mokykloje įrengiamos patalpos naujam vaikų dienos centrui „Erdvė“, įsigyjama įranga ir priemonės centro lankytojų užimtumui
 

 KELIŲ IR GATVIŲ INFRASTRUKTŪROS BŪKLĖS PAGERINIMAS

Gatvių, takų, stovėjimo aikštelių infrastruktūros gerinimas Joniškio mieste
Joniškio miesto automobilių stovėjimo aikštelės Stadiono tako gale statyba. Automobilių stovėjimo aikštelė  įrengiama iš betoninių ažūrinių trinkelių dangos. Aikštelė bus padalinta į dvi dalis įrengiant žaliąją salelę,
aikštelės plotas 3700 m2

Gatvių remontas
Joniškio miesto Aido gatvės kapitalinis remontas. Gatvės atkarpoje 0,407 km dalyje įrengta asfaltbetonio danga. Sumažės dulkėtumas, tarša pagerės žmonių gyvenimo sąlygos.

Joniškio miesto Elnių tako kapitalinis remontas. Tako atkarpoje 0,734 km įrengta asfaltbetonio danga.

Joniškio miesto Stadiono tako kapitalinis remontas. Tako atkarpoje (0,550 km) bus įrengta asfaltbetonio danga.
 

Pėsčiųjų tilto per Švėtės upę tarp Senosios ir Naujosios Žagarės statyba
Tiltas įrengtas Žagarės regioninio parko teritorijoje ir Žagarės urbanistinio draustinio teritorijoje. Statinys yra buvusioje ir istorijoje minimo tilto vietoje. Šis tiltas pagerins Žagarės miesto kultūrinio paveldo vertę. Tiltas yra kultūros paveldo vietovėse – Žagarės senojo miesto vieta (unikalus Nr. 30333) ir Žagarės miesto istorinė dalis (unikalus Nr. 17127). Tilto plotis 2.09 m., ilgis – 37 m.

Skaistgirio miestelio Aušros gatvės remontas

Perklota nauju asfaltbetonio sluoksniu susidėvėjusi Aušros ir Ąžuolų gatvių dalis 2,175 km.

 

Dragūnų, Aušros ir Saulės mūšio gatvių dalių Jauniūnų kaime kapitalinis remontas
Bus išasfaltuota per Jauniūnų kaimą einančių 0,9 km gatvių atkarpa.

Milvydžių kaimo Pasienio gatvės kapitalinis remontas
Bus išasfaltuota per Milvydžių kaimą einanti Pasienio gatvės 1,2 km dalis, kitoje gatvės dalyje 1,1 km iki Milvydžių kapinių gatvės danga pagerinama žvyro-skaldos mišiniu.

Kepalių seniūnijos privažiuojamojo kelio prie Sabačiūnų kapitalinis remontas
Nuo magistralinio kelio A12 Ryga–Šiauliai–Tauragė–Kaliningradas 3,980 km. ilgio atkarpoje link Sabačiūnų ir Šlapakių kaimų įrengta asfaltbetonio danga.

Šlapakių kaimo Audruvės gatvės ir Šlapakių gatvės kapitalinis remontas
Nuo magistralinio kelio A12 Ryga–Šiauliai–Tauragė–Kaliningradas 3,980 km. ilgio atkarpoje link Sabačiūnų ir Šlapakių kaimų įrengta asfaltbetonio danga.                   

Kelio ruožo nuo Linkaičių kaimo iki Milvydžių kapitalinis remontas
Nuo magistralinio kelio A12 Ryga–Šiauliai–Tauragė–Kaliningradas 1,744 km. ilgio atkarpoje link Milvydžių kaimo pagerinta esama žvyro danga skaldos-žvyro mišiniu.

Kelio Kirnaičiai–Gasčiūnai kapitalinis remontas
Įrengtas naujas asfaltbetonio sluoksnis nuo Kirnaičių kaimo iki Gasčiūnų. Atkarpos ilgis 3,043 km.

Kelio ruožo iki Linkaičių kaimo kapitalinis remontas
Nuo magistralinio kelio A12 Ryga–Šiauliai–Tauragė–Kaliningradas  km. ilgio atkarpoje link Linkaičių kaimo pagerinta esama žvyro danga skaldos-žvyro mišinių atkarpos ilgis 1,300 km. Per Linkaičių kaimą įrengta 444 m nauja asfaltbetonio danga.

UGDYMO ĮSTAIGŲ MODERNIZAVIMO PROJEKTAI

Joniškio vaikų lopšelio-darželio „Saulutė“ modernizavimas
Siekiant didinti energijos vartojimo efektyvumą, bus modernizuotas darželio pastatas: apšiltintos pastato sienos, įrengta nuogrinda, atliktas stogo remontas.

Kriukų pagrindinės mokyklos patalpų pritaikymas Joniškio Algimanto Raudonikio meno mokyklos naujai įsteigtam vaikų dienos centrui „Erdvė"
Įgyvendinant projektą NR. 08.1.1-CPVA-V-427-08-0004 „Joniškio rajono bendruomeninių vaikų globos namų ir vaikų dienos centrų tinklo plėtra“ baigiami remonto darbai Kriukų pagrindinės mokyklos patalpose, kuriose įsikurs Joniškio Algimanto Raudonikio meno mokyklos naujai įsteigtas vaikų dienos centras "Erdvė". Vaikų dienos centras bus aprūpintas būtiniausia virtuvine įranga, baldais, kompiuterine įranga, žaidimų stalais. Šiose patalpose turiningai laiką galės praleisti ir gauti dienos globos socialines paslaugas Kriukų miestelio bendruomenės nariai.
 

Įrengta kondicionavimo sistema Joniškio rajono savivaldybės egzaminų centre Joniškio Mato Slančiausko progimnazijoje


Joniškio „Saulės“ pagrindinės mokyklos pastato remontas
Renovuojama pastato šildymo sistema, atnaujinama senojo pastato elektros instaliacija, įrengta sporto salės vėdinimo sistema, įrengiami oro kondicionieriai klasėse, atlikti kiti remonto darbai, pagerinsiantys ugdymosi sąlygas mokiniams, darbo sąlygas mokytojams.

Joniškio rajono Gasčiūnų pagrindinės mokyklos stogo avarinės būklės likvidavimas
Įgyvendinus projektą bus sutvirtintos mokyklos stogo konstrukcijos, pakeista stogo danga, likviduota stogo avarinė būklė. Bus užtikrintos saugios ugdymosi sąlygos mokyklos bendruomenei.

Joniškio vaikų darželis „Vyturėlis“ išorės aplinkos gerinimas
Atnaujinta aplinkos infrastruktūra: darželio kiemo teritorijoje įrengta vaikams saugi trinkelių danga.

Joniškio „Aušros“ gimnazijos modernizavimas
Įgyvendinus projektą Joniškio „Aušros“ gimnazijoje bus įrengtas IT kabinetas, robotikos klasė, 3D laboratorija ir IT studija, sukurtos multifunkcinės edukacinės erdvės, modernizuoti fizikos, chemijos, matematikos, geografijos, biologijos ir užsienio kalbų kabinetai bei holo erdvės, atnaujinta sporto salės danga, dušinės ir kitos patalpos.

Joniškio Algimanto Raudonikio meno mokyklos atnaujinimas
Modernizuotas Joniškio Algimanto Raudonikio meno mokyklos pastatas (apšiltintos sienos ir stogas, pakeisti langai, suremontuotos mokyklos vidaus patalpos, įrengta vėdinimo sistema), įsigyta reikalinga įranga kokybiškam vaikų neformaliam ugdymui.

Joniškio vaikų lopšelio-darželio „Ąžuoliukas“ modernizavimas

Suremontuotos dvi lopšelio-darželio grupės, įsigyta kokybiškam vaikų ugdymui reikalinga įranga ir baldai, laiptų kopiklis. Padidintas teikiamų ikimokyklinio ugdymo paslaugų efektyvumas ir kokybė.


Žagarės gimnazijos rekonstrukcija
Atlikti pastato išorės sienų apšiltinimo ir apdailos darbai, renovuotas stogas, pakeisti langai, įrengtas keltuvas žmonėms su negalia, atlikti sporto salės rekonstrukcijos darbai ir vidaus apdailos darbai, rekonstruotos elektros instaliacijos ir apšvietimo, šildymo ir vėdinimo sistemos. Pagerintos ugdymosi sąlygos mokiniams, darbo sąlygos mokytojams ir visai mokyklos bendruomenei.
   

KITI ĮGYVENDINAMI PROJEKTAI

Į viršų      AtgalSpausdinimo versijaPaskutinis atnaujinimas: 2021-01-08 10:41:22