Joniškio rajono savivaldybė
2021 m. balandžio 23 d., penktadienis
Biudžetinė įstaiga
Joniškio rajono savivaldybės
administracija
Duomenys kaupiami
Juridinių asmenų registre
Kodas 288712070
Livonijos g. 4, 84124 Joniškis
Tel. (8 426) 69 140
Faks. (8 426) 69 143
El. p. savivaldybe@joniskis.lt
Parengtos rekomendacijos dėl galimos viešųjų ir privačių interesų konflikto rizikos valdymo

2018 metų birželio mėnesį Specialiųjų tyrimų tarnyba paskelbė atliktos analizės apie nepotizmo intensyvumą savivaldybių administracijose rezultatus. Specialiųjų tyrimų tarnyba, apibendrindama minėto tyrimo rezultatus, nurodė, kad giminystės ryšiai institucijose savaime nėra problema, tačiau kuo didesnis nepotizmo intensyvumas egzistuoja, tuo didesnė tikimybė, kad gali būti bandoma naudotis einamomis pareigomis, proteguoti savo šeimos narius bei giminaičius ir siekti jiems naudos.

Išanalizavęs Specialiųjų tyrimų tarnybos pateiktus detalius tyrimo duomenis, siekdamas kontroliuoti galimą viešųjų ir privačių interesų konflikto riziką Joniškio rajono savivaldybės administracijoje, užtikrinti priimamų sprendimų objektyvumą bei skaidrumą, Joniškio rajono savivaldybės administracijos direktorius Aivaras Rudnickas parengė ir pateikė rekomendacijas darbuotojams.

Visiems Joniškio rajono savivaldybės administracijoje dirbantiems valstybės tarnautojams ir asmenims, atsakingiems už viešųjų pirkimų organizavimą, rekomenduota tikslinti privačių interesų deklaracijas ir nurodyti visus savivaldybės administracijoje dirbančius asmenis, susijusius giminystės ryšiais, jeigu jie nebuvo nurodyti deklaracijose anksčiau.

Darbuotojams, dirbantiems pagal darbo sutartis, bet neprivalantiems deklaruoti privačių interesų, rekomenduojama informuoti tiesioginį vadovą apie giminystės ryšiais susijusius savivaldybės administracijoje dirbančius darbuotojus. Padalinių vadovams rekomenduojama užtikrinti, kad valstybės tarnautojai ir darbuotojai, dirbantys pagal darbo sutartis, nedalyvautų rengiant, svarstant ar priimant sprendimus, susijusius su jų giminaičiais, sutuoktiniais ir sutuoktinių giminaičiais. Padalinių vadovams rekomenduota rengti ir teikti rašytines rekomendacijas, nuo kokių klausimų sprendimo procedūrų valstybės tarnautojai ir darbuotojai, dirbantys pagal darbo sutartis, turėtų nusišalinti.

Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnyba, apibendrindama minėto tyrimo rezultatus, nurodė, kad giminystės ryšiai institucijose savaime nėra problema, tačiau kuo didesnis nepotizmo intensyvumas egzistuoja, tuo didesnė tikimybė, kad gali būti bandoma naudotis einamomis pareigomis, proteguoti savo šeimos narius bei giminaičius ir siekti jiems naudos.

Kanceliarijos skyriaus informacija

Į viršų      AtgalSpausdinimo versijaFacebook