Joniškio rajono savivaldybė
2021 m. kovo 7 d., sekmadienis
Biudžetinė įstaiga
Joniškio rajono savivaldybės
administracija
Duomenys kaupiami
Juridinių asmenų registre
Kodas 288712070
Livonijos g. 4, 84124 Joniškis
Tel. (8 426) 69 140
Faks. (8 426) 69 143
El. p. savivaldybe@joniskis.lt
Vandens gerinimo, geležies šalinimo sistemų įrengimas Joniškio rajono kaimo vietovėse

Projektą įgyvendina: UAB „Joniškio vandenys“
Projekto finansavimo šaltiniai: Europos žemės ūkio fondo kaimo plėtros lėšos, valstybės biudžeto lėšos ir Joniškio rajono savivaldybės biudžeto lėšos.
Projekto vertė: 302.500,00 Eur.
Projekto įgyvendinimo pradžia: 2018 m. birželio mėn.
Numatoma projekto veiklų įgyvendinimo pabaiga: 2019 m. spalio mėn.

Projekto esmė

Joniškio rajono Lieporų (Lazdyniškių), Daunoriškės ir Maldenių kaimo gyvenamoji aplinka šiuo metu yra nepatenkinama. Būtina vandens gerinimo įrenginių statyba. Dėl šių priežasčių yra nepatenkinami pagrindiniai žmogiškieji poreikiai – kokybiško geriamojo vandens prieinamumas kiekvienam gyventojui. Kaimų gyventojai patiria fizinį ir emocinį diskomfortą, esama situacija parodo didelę atskirti tarp miesto ir kaimo gyventojų.

Pagrindinė problema, kurią spręstų projektas – išgaunamas požeminis vanduo, kuris tiekiamas Joniškio rajono Lieporų (Lazdyniškių), Daunoriškės, Maldenių kaimiškųjų vietovių gyventojams neatitinka geriamojo vandens kokybės reikalavimų, kuriuos nustato Higienos norma HN24:2003 (išskyrus sulfidus), nes minėtų gyvenviečių vandenviečių teritorijose nėra vandens gerinimo įrenginių.

Siekiant išspręsti esamą problemą būtina:

  • Pastatyti vandens gerinimo įrenginius Lieporų (Lazdyniškių) kaime;
  • Pastatyti vandens gerinimo įrenginius Daunoriškės kaime;
  • Pastatyti vandens gerinimo įrenginius Maldenių kaime.

Pagrindinės projekto tikslinės grupės

  • Lieporų (Lazdyniškių) kaimo gyventojai – remiantis Lietuvos Respublikos 2011 metų visuotinio gyventojų ir būstų surašymo (toliau – 2011 m. Surašymo) duomenimis, Lieporuose gyveno 156 gyventojai.
  • Daunoriškės kaimo gyventojai – remiantis 2011 m. Surašymo duomenimis, Daunoriškėje gyveno 163 gyventojai.
  • Maldenių kaimo gyventojai – remiantis 2018 m. gyventojų registro duomenimis, Maldeniuose gyveno gyveno 180 gyventojai.

Įgyvendinus projektą pasiektas rezultatas

  • Pastatyti vandens gerinimo įrenginiai, kompl. – 3;
  • Gyventojų, kurie naudojasi geresnėmis paslaugomis / infrastruktūra, skaičius – 499.

 

Į viršų      AtgalSpausdinimo versijaPaskutinis atnaujinimas: 2018-10-02 10:40:22