Joniškio rajono savivaldybė

Biudžetinė įstaiga
Joniškio rajono savivaldybės administracija
Duomenys kaupiami
Juridinių asmenų registre
Kodas 288712070
Livonijos g. 4, 84124 Joniškis
Tel. (8 426)  69 140
Faks. (8 426)  69 143
El. p. savivaldybe@joniskis.lt
 
  Veiklos sritys
 • Aplinka
 • Aktualijos
  Atliekų tvarkymas
  Dokumentai
  Kraštovaizdis
 • Būstas
 • Aktualijos
  Informacija
  Teisės aktai
  Socialinis būstas
  Administravimas
 • Civilinė metrikacija
 • Darbo laikas ir kontaktai
  Statistika
  Santuokų grafikas
 • Civilinė sauga ir mobilizacija
 • Aktualijos
  Civilinė sauga
  Mobilizacija
 • Jaunimas
 • Aktualijos
  Informacija
 • Nekilnojamojo turto valdymas
 • Parduodamas turtas
  Kapinių priežiūra
  Kelių ir gatvių priežiūra
  Statinių priežiūra
 • Paveldosauga
 • Aktualijos
  Informacija
 • Socialinė parama
 • Aktualijos
  Informacija
  Paslaugos
  Planai ir ataskaitos
  Socialines paslaugas teikiančios įstaigos
 • Sportas
 • Aktualijos
  Sporto centras
  Sporto organizacijos
 • Sveikata
 • Aktualijos
  Informacija
  Sveikatos priežiūros įstaigos
 • Šiluma ir energetika
 • Aktualijos
  Teisės aktai
  Informacija
 • Švietimas
 • Informacija
  Neformalusis švietimas
  Švietimo įstaigos
  Švietimo centras
 • Vaiko teisių apsauga
 • Valstybinė kalba
 • Viešoji tvarka
 • Aktualijos
  Dokumentai
    Gyventojams
 • Priėmimas
 • Viešosios konsultacijos
 • E. Demokratijos paslaugos
 • Autobusų tvarkaraščiai
 • Atliekų vežimo grafikas
 • Techninių apžiūrų grafikas
 • Savitarnos svetainės
 • Daugiabučių modernizavimas
 • Bešeimininkiai pastatai
 • Vartotojų teisių apsauga
 • Mokesčiai
 • Taisyklės
 • Pagalbos telefonai
 • Karjera
 • Priėmimo tvarka
  Konkursai
  Konkursų rezultatai
  Personalo sudėtis ir kaita
  Tarnybinės veiklos vertinimas
    Dešinės pirmas
 • AKTUALU
 • Rūpinuosi Joniškio kraštu
  Tarybos ir komitetų posėdžiai
 • NEKILNOJAMAS TURTAS
 • Parduodamas turtas
  Daugiabučių namų modernizavimas
  Bešeimininkiai pastatai
  Visuomenei svarbūs statiniai
 • ADMINISTRACINĖ INFORMACIJA
 • Biudžetas
  Vadovų darbotvarkės
  Strateginis planavimas
  Nuolatinės komisijos
  Pranešėjų apsauga
    Savivaldybė
 • Teisės aktų paieška
 • Taisyklės
 • Naujienų prenumerata
 • Nuotraukų galerija
 • Videogalerija
 • „Regia“ žemėlapis
 •   Turizmas
 • Aktuali informacija
 • Joniškis
 • Žagarė
 • Žemėlapiai
 • Lankytinos vietos
 • Nakvynė
 • Maitinimas
 • Kaimo turizmas
 • Joniškio turizmo ir verslo informacijos centras
 •   Verslas
 • Licencijos (leidimai)
 • Prekyba alkoholiniais gėrimais
  Prekyba tabako gaminiais
  Kelių transporto veikla
  Šilumos tiekimo licencijos
 • Joniškio turizmo ir verslo informacijos centras
 •   Kultūra
 • Viešoji biblioteka
 • Muziejus
 • Kultūros centrai
 • Joniškio kultūros centras
  Žagarės kultūros centras
 • Renginiai
 •   E. Demokratija
 • E. konsultavimas
 • E. apklausos
 • E. peticijos
 • E. forumas
 • E. skundai
 • Posėdžių transliacija
 •   Viršutinis
 • Savivaldybė
 • Gyventojams
 • Kultūra
 • Verslas
 • Turizmas
 •   Įstaigos svetainė
 • Struktūra ir kontaktai
 • Struktūra
  Savivaldybės vadovai
  Meras
  Mero pavaduotojas
  Mero patarėjas
  Taryba
  Apie tarybą
  Tarybos nariai
  Komitetai
  Frakcijos
  Kontrolės ir audito tarnyba
  Administracija
  Administracijos direktorius
  Direktoriaus pavaduotojas
  Skyriai
  Seniūnijos
  Seniūnaitijos
  Nepriklausantys skyriui specialistai
  Savivaldybės įmonės, įstaigos
  Komisijos ir darbo grupės
 • Teisinė informacija
 • Teisės aktai
  Teisės aktų projektai
  Tyrimai ir analizės
  Teisės aktų pažeidimai
  Teisinio reguliavimo stebėsena
 • Veiklos sritys
 • Korupcijos prevencija
 • Administracinė informacija
 • Paslaugos
 • Atviri duomenys
 • Asmens duomenų apsauga
 • Atstovas Seime
 • Teisinė pagalba
 • Pirminė teisinė pagalba
  Antrinė teisinė pagalba
  Vartotojų teisės
 • Teritorijų planavimas
 • Informacija
  Planai
  Žemės valdos projektai
 • Viešieji pirkimai
 • Informacija
  Vykdomi viešieji pirkimai
  Sudarytos sutartys
 • Projektai
 • Pateiktos paraiškos
  Įgyvendinami projektai
  Įgyvendinti projektai
 • Nevyriausybinės organizacijos
 • Aktualijos
  NVO ir BO informacija
  Joniškio miesto VVG
  Bendruomeninės veiklos rėmimas
 • Tarptautiniai ryšiai
 • Aktualijos
  Miestai partneriai
 • Apdovanojimai
 • Joniškio garbės piliečiai
  Savivaldybės apdovanojimai
  Savivaldybės premijos
 • Nuorodos
 • Personalo paieška
 • Tikslinių kompensacijų skyrimas ir mokėjimas

   

  Administracinės paslaugos apibūdinimas

  Asmenims, kuriems Lietuvos Respublikos neįgaliųjų socialinės integracijos įstatymo nustatyta tvarka nustatytas specialusis nuolatinės slaugos ar nuolatinės priežiūros (pagalbos) poreikis arba neįgalumo lygis, skiriamos tikslinės kompensacijos – priežiūros (pagalbos) ar slaugos išlaidų tikslinės kompensacijos.

  Teisės aktai, reguliuojantys administracinės paslaugos teikimą

  1. Lietuvos Respublikos tikslinių kompensacijų įstatymas

  2. Kreipimosi dėl tikslinių kompensacijų skyrimo ir mokėjimo tvarkos aprašas, patvirtintas Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2019 m. sausio 23 d. įsakymu Nr. A1-39

  Informacija ir dokumentai, kuriuos turi pateikti asmuo

  Atsižvelgiant į aplinkybes*:
  1. prašymas;
  2. asmens tapatybę patvirtinantis dokumentas;

  3. jeigu dėl tikslinės kompensacijos skyrimo kreipiasi vienas iš tėvų (įtėvių), globėjų, rūpintojų ar įgaliotų asmenų, šių asmenų asmens tapatybės dokumentai ir dokumentai, patvirtinantys giminystės ryšius, globos, rūpybos nustatymą ar įgaliojimo pagrindą;
  4. vaiko (-ų) (įvaikio (-ių) ar neįgaliojo (-iųjų) gimimo liudijimas (-ai);
  5. neįgalumo ar specialiųjų poreikių nustatymo pažyma, išduota Neįgalumo ir darbingumo nustatymo tarnybos prie Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos;

  6. globos, auklėjimo ar slaugos įstaigos išduota pažyma apie tai, kokią dalį šioje įstaigoje apgyvendintam ar slaugomam asmeniui išlaikyti skiriamų lėšų sudaro Privalomojo sveikatos draudimo fondo, valstybės biudžeto ir (ar) savivaldybės biudžeto lėšos. Kai nesukakę 18 metų asmenys auklėjami, mokomi ar ugdomi švietimo sistemos auklėjimo įstaigose, papildomai pateikiama informacija, ar šioje įstaigoje asmuo gauna maistą, aprangą ir nakvynę;

  7. asmeninės banko sąskaitos duomenys.

  *Pareiškėjui nereikia pateikti dokumentų, jei informacija gaunama iš valstybės ir žinybinių registrų bei valstybės informacinių sistemų

  Informacija ir dokumentai, kuriuos turi gauti institucija (prašymą nagrinėjantis tarnautojas)

  Naudojantis Socialinės paramos apskaitos sistema „Parama“, gaunami duomenys iš:

  1. Gyventojų registro (A. Vivulskio g. 4A, 03220 Vilnius, www.gyvreg.lt) – civilinės būklės aktų įrašai, deklaruotos gyvenamosios vietos išrašas.

  2. Neįgalumo ir darbingumo nustatymo tarnybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos (Švitrigailos g. 10, 03223 Vilnius, www.ndnt.lt) – informacija apie  neįgalumo, darbingumo lygio bei specialiųjų poreikių nustatymą.

  3. Mokinių ir studentų registro (www.itc.smm.lt) – informacija apie moksleivius ir studentus.

  Administracinės paslaugos teikėjas

  Socialinės paramos ir sveikatos skyriaus socialinių išmokų specialistė Vaida Kušleikienė, tel. (8 426) 69 154, el. p. vaida.kusleikiene@joniskis.lt

  Administracinės paslaugos vadovas

  Laima Klemienė, Socialinės paramos ir sveikatos skyriaus vedėja, 
  tel. (8 426) 69 154, el. p. laima.klemiene@joniskis.lt

  Administracinės paslaugos suteikimo trukmė

  Sprendimas dėl tikslinės kompensacijos skyrimo priimamas ne vėliau kaip per 10 darbo dienų nuo tos dienos, kurią gautas prašymas su visais reikiamais dokumentais. Jeigu dokumentai buvo pateikti papildomai, sprendimas priimamas per 10 darbo dienų nuo tos dienos, kurią gautas paskutinis reikiamas dokumentas.

  Administracinės paslaugos suteikimo kaina (jei paslauga teikiama atlygintinai)

  Paslauga teikiama neatlygintinai

  Prašymo forma, pildymo pavyzdys ir prašymo turinys

  Prašymo gauti išmoką forma SP-6 (2), patvirtinta Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2005 m. birželio 27 d. įsakymu Nr. A1-183 „Dėl kai kurių socialinei paramai gauti reikalingų formų patvirtinimo“ (2017 m. sausio 4 d. įsakymo Nr. A1-9 redakcija)
  Informacinės ir ryšių technologijos, naudojamos teikiant administracinę paslaugą

  Paslaugą galima užsisakyti Socialinės paramos šeimai informacinėje sistemoje (SPIS) www.spis.lt.

  Administracinės paslaugos teikimo ypatumai

  Paslauga yra galutinė.
  Asmeniui atvykus į savivaldybės administracijos Socialinės paramos ir sveikatos skyrių ar seniūniją, įgaliotas darbuotojas įsitikina asmens tapatybe ir įvertina pateiktus dokumentus.
  Savivaldybės administracija gautą prašymą skirti tikslinę kompensaciją ir prie jo pridėtus reikiamus dokumentus tą pačią dieną registruoja ir išduoda informacinį lapelį, kuriame nurodo jų priėmimo datą.
  Jeigu prie prašymo pridėti ne visi reikiami dokumentai, savivaldybės administracija per 5 darbo dienas nuo prašymo įregistravimo savivaldybės administracijoje privalo pranešti pareiškėjui, kokie dokumentai turi būti pateikti papildomai.
  Atsisakiusi skirti tikslinę kompensaciją, savivaldybės administracija ne vėliau kaip per 10 darbo dienų nuo šio sprendimo priėmimo privalo įteikti pareiškėjui priimto sprendimo kopiją. Sprendime nurodomos atsisakymo skirti tikslinę kompensaciją priežastys ir šio sprendimo apskundimo tvarka. Taip pat grąžinami asmens pateikti dokumentai.
  Tikslinė kompensacija mokama už praėjusį mėnesį iki einamojo mėnesio 25 dienos.

  Būtinų veiksmų, atliekamų teikiant administracinę paslaugą, sekos schema

   Įvertinkite paslaugą

  Jūsų komentaras
  Vardas, Pavardė:
  El. pašto adresas:
  Įveskite patvirtinimo kodą, kurį matote paveikslėlyje
  AntiSpam
  komentarų nėra
  Į viršų      AtgalSpausdinimo versijaPaskutinis atnaujinimas: 2019-05-31 08:00:34
  Biudžetinė įstaiga
  Joniškio rajono savivaldybės administracija
  Duomenys kaupiami
  Juridinių asmenų registre
  Kodas 288712070
  Livonijos g. 4, 84124 Joniškis
  Tel. (8 426)  69 140
  Faks. (8 426)  69 143
  El. p. savivaldybe@joniskis.lt