Joniškio rajono savivaldybė
2021 m. balandžio 12 d., pirmadienis
Biudžetinė įstaiga
Joniškio rajono savivaldybės
administracija
Duomenys kaupiami
Juridinių asmenų registre
Kodas 288712070
Livonijos g. 4, 84124 Joniškis
Tel. (8 426) 69 140
Faks. (8 426) 69 143
El. p. savivaldybe@joniskis.lt
Skelbiami patalpų nuomos konkursai

Joniškio rajono savivaldybės administracija, juridinio asmens kodas 288712070, Livonijos g. 4, 84124 Joniškis, skelbia žemiau nurodytų patalpų nuomos konkursus:

 1. 21,41 kv. m bendro ploto negyvenamosios patalpos, esančios Aušros g. 5, Skaistgiryje (unikalus Nr. 4797-0022-8018). Pradinis nuompinigių dydis – 35,22 Eur per mėnesį;
 2. 21,46 kv. m bendro ploto negyvenamosios patalpos, esančios Mokyklos g. 5, Gataučių k., Joniškio r. sav. (unikalus Nr. 4797-2016-3010). Pradinis nuompinigių dydis – 38,53 Eur per mėnesį;
 3. 21,49 kv. m bendro ploto negyvenamosios patalpos, esančios Senoji g. 34, Rudiškių k., Joniškio r. sav. (unikalus Nr. 4797-3014-4018). Pradinis nuompinigių dydis – 43,88 Eur per mėnesį;
 4. 19,42 kv. m bendro ploto negyvenamosios patalpos, esančios Senoji g. 4, Daunoriškės k., Joniškio r. sav. (unikalus Nr. 4796-0014-9022). Pradinis nuompinigių dydis – 22,50 Eur per mėnesį;
 5. 15,52 kv. m bendro ploto negyvenamosios patalpos, esančios Audruvės g. 4, Kirnaičių k., Joniškio r. sav. (unikalus Nr. 4796-2009-8018). Pradinis nuompinigių dydis – 31,69 Eur per mėnesį;
 6. 12,07 kv. m bendro ploto negyvenamosios patalpos, esančios Pjaunio g. 1, Daukšių k., Joniškio r. sav. (unikalus Nr. 4796-5010-0016). Pradinis nuompinigių dydis – 17,48 Eur per mėnesį.

Šiuo metu nuomojamomis patalpomis naudojasi Telia Lietuva, AB, tačiau ne ilgiau nei iki nuomos konkurso pabaigos. Turtas skirtas telekomunikacijų veiklai vykdyti. Laimėtoju pripažįstamas didžiausią nuompinigių dydį pasiūlęs konkurso dalyvis. Paslauga PVM mokesčiu neapmokestinama.

Mokesčiai už vandenį, energiją, komunalines ir kitas nuomininkui teikiamas paslaugas į nuomos mokestį nėra įskaičiuojami ir mokami pagal atskiras turto valdytojo pateiktas sąskaitas. Nuomos sutarties terminas 5 metai su galimybe pratęsti sutarties terminą atskiru sprendimu laikotarpiui, ne ilgesniam nei pradinis nuomos terminas ir ne ilgesniam kaip 10 metų bendram laikotarpiui (įskaitant nuomos termino pratęsimus).

Konkurso dalyviai nuo 2021 m. balandžio  9 d. yra registruojami turto nuomos konkurso dalyvių registracijos pažymoje.  Konkurso dalyvius registruoja Turto nuomos konkurso komisijos narys, Joniškio rajono savivaldybės administracijos Infrastruktūros skyriaus specialistas.

Žemiau nurodyti dokumentai turi būti pateikti ne vėliau kaip iki 2021 m. balandžio 15 d. 10.00 val. Apie atvykimo (susitikimo) laiką, konkurso dalyviai praneša mob. tel. 8 (612) 14274,  ir ne vėliau kaip iki 2021 m. balandžio 15 d. 10.00 val., atvykę į Joniškio rajono savivaldybės administraciją, adresu Livonijos g. 4, Joniškis (1 aukšte) pateikia užklijuotą voką su užrašyta informacija: konkurso dalyvio pavadinimas, adresas, turto, kurio nuomos konkursas buvo skelbtas, pavadinimas, adresas ir nuoroda „Turto nuomos konkursui“.

Konkurso dalyviui išduodamas, konkurso dalyvio pažymėjimas, kuriame nurodomas registracijos eilės numeris, voko gavimo data ir laikas (minutės tikslumu), Turto nuomos konkurso komisijos posėdžio vieta (adresas), data ir tikslus laikas.

Voke turi būti pateikta:

 1. Paraiška, kurioje nurodomas konkurso dalyvio ar jo įgalioto asmens vardas, pavardė ir gyvenamosios vietos adresas (šis reikalavimas taikomas fiziniams asmenims) asmens teisinė forma, pavadinimas, kodas ir buveinės adresas, steigimo dokumentų ar kitų steigimo faktą patvirtinančių dokumentų kopijos (šie reikalavimai taikomi juridiniams asmenims), kontaktinio asmens telefono numeris, elektroninio pašto adresas;
 2. nustatyta tvarka patvirtintas įgaliojimas, jeigu konkurso dalyvį konkurse atstovauja jo įgaliotas asmuo;
 3. siūlomas konkretus nuompinigių dydis;
 4. konkurso dalyvio ar jo įgalioto asmens sąskaitos, į kurią grąžinamas pradinis įnašas, rekvizitai;
 5. paaiškinimas kokiam tikslui konkurso dalyvis naudos nuomojamą turtą, pridedant dokumentus, patvirtinančius teisę vykdyti šių sąlygų 3 punkte nurodytas veiklas;

Asmenys neregistruojami konkurso dalyviais, jeigu jie nėra sumokėję pradinio įnašo ir nėra pateikę tai patvirtinančių, finansų įstaigos išduotų dokumentų, pateikė neužklijuotą voką arba pagal užrašą ant gauto užklijuoto voko neįmanoma identifikuoti norimo išsinuomoti turto ir nurodyti trūkumai nėra ištaisomi dokumentų registravimo metu, arba vokai gaunami pasibaigus skelbime nurodytam dokumentų registravimo laikui.

Jeigu konkurso dalyvių yra pateikti ne visi dokumentai arba iki komisijos posėdžio nėra ištaisomi pateiktų dokumentų trūkumai, Komisijos posėdžio metu jie yra nenagrinėjami.

Už dalyvių registravimą atsakingas asmuo – Infrastruktūros skyriaus vyriausiasis specialistas Arvidas Židonis, tel. 8 612 14 274, el. p. arvidas.zidonis@joniskis.lt.

Išsamios konkursų sąlygos

Infrastruktūros skyriaus informacija

Į viršų      AtgalSpausdinimo versijaFacebook