Joniškio rajono savivaldybė
2021 m. balandžio 15 d., ketvirtadienis
Biudžetinė įstaiga
Joniškio rajono savivaldybės
administracija
Duomenys kaupiami
Juridinių asmenų registre
Kodas 288712070
Livonijos g. 4, 84124 Joniškis
Tel. (8 426) 69 140
Faks. (8 426) 69 143
El. p. savivaldybe@joniskis.lt
Priimami prašymai pritaikyti būstą vaikams su sunkia negalia 2021 metais

Joniškio rajono savivaldybės administracija, vadovaudamasi Šeimų, auginančių vaikus su sunkia negalia, socialinio saugumo stiprinimo pritaikant būstą ir gyvenamąją aplinką tvarkos aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2019 m. birželio 27 d. įsakymu Nr. A1-365 „Dėl šeimų, auginančių vaikus su sunkia negalia, socialinio saugumo stiprinimo pritaikant būstą ir gyvenamąją aplinką tvarkos aprašo patvirtinimo“, organizuoja būsto pritaikymą vaikams su sunkia negalia.

Būstas gali būti pritaikomas vaikams su sunkia negalia (slaugos poreikis nėra būtinas), turintiems judėjimo ir (arba) apsitarnavimo funkcijų sutrikimų. Taip pat pagal šią programą šeimoms yra galimybė įsigyti sensorinės pagalbos priemonių, kurios sunkią negalią turintiems vaikams gali palengvinti fizinius ar emocinius poreikius.

Tai gali būti balansavimo priemonės (batutai, balansavimo pagalvės, trepsėjimo įrenginiai), pasunkintos ir varžančios priemonės (pasunkintos antklodės, liemenės), garso slopinimo įranga, vaizdinės stimuliacijos priemonės (šviesų projektoriai, šviesos pluoštai ir kt.), lietimo taktilinė įranga (smėlio stalai, masažuokliai ir kt.), supimo įranga ir pan. Šioms priemonėms įsigyti būtinas gydytojo išduotas išrašas iš medicininių dokumentų (forma 027/a). Priemones galima įsigyti, jei jų neteikia Techninės pagalbos neįgaliesiems centras prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos.

Laisvos formos prašymą pritaikyti būstą gali pateikti vienas iš vaiko tėvų, globėjas (rūpintojas) ar atstovas pagal įstatymą (toliau – pareiškėjas). Prašyme pareiškėjas nurodo savo vardą, pavardę, vaiko su sunkia negalia, kuriam prašoma pritaikyti būstą, vardą ir pavardę, gyvenamosios vietos adresą ir prašomo pritaikyti būsto adresą. Taip pat pareiškėjas turi patvirtinti, kad nėra pateikęs kito prašymo pritaikyti būstą tam pačiam vaikui su negalia.

Prašymai priimami savivaldybės administracijos Socialinės paramos ir sveikatos skyriuje iki 2021 m. kovo 31 d. (imtinai).

Kartu su prašymu pareiškėjas pateikia:

  • vaiko su sunkia negalia ir pareiškėjo asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą;
  • vaiko su sunkia negalia neįgaliojo pažymėjimą;
  • išrašą iš asmens medicininių dokumentų (forma Nr. 027/a), jei vaikui su sunkia negalia reikalingos sensorinės pagalbos priemonės.

Prioritetas teikiamas vaikams su sunkia negalia, kuriems nustatytas specialusis nuolatinės slaugos poreikis. Savivaldybės administracijai iš valstybės biudžeto 2021 metais būstams pritaikyti vaikams su sunkia negalia skirta 3256,33 Eur.

Informacija apie būsto pritaikymą vaikams su sunkia negalia teikiama savivaldybės administracijos Socialinės paramos ir sveikatos skyriuje, Livonijos g. 4, Joniškis, telefonu (8 426) 69 154 arba  el. paštu rita.tamasauskiene@joniskis.lt.

Joniškio rajono savivaldybės administracija

Į viršų      AtgalSpausdinimo versijaFacebook