Joniškio rajono savivaldybė
2021 m. vasario 25 d., ketvirtadienis
Biudžetinė įstaiga
Joniškio rajono savivaldybės
administracija
Duomenys kaupiami
Juridinių asmenų registre
Kodas 288712070
Livonijos g. 4, 84124 Joniškis
Tel. (8 426) 69 140
Faks. (8 426) 69 143
El. p. savivaldybe@joniskis.lt
Miesto globėjo statulėlė nusileis į etninės kultūros puoselėtojos rankas

Trečiadienį nuotoliniu būdu posėdžiavusi Mykolo Arkangelo statulėlės nominantų atrankos grupė nusprendė vieną aukščiausių Joniškio rajono savivaldybės apdovanojimų – Joniškio miesto globėjo Mykolo Arkangelo statulėlę šiais metais įteikti Ritai Kipšaitei-Balčiūnienei.

Rita – Joniškio kultūros centro folkloro ansamblio „Kupars“, grupės „Ašalia“, apeiginio folkloro grupės ir folkloro ansamblio „Platonė“ vadovė, Mato Slančiausko premijos laureatė, Šiaulių apskrities televizijos konkurso „Moteris saulė 2015“ nominantė, 4 sūnų mama. Atsižvelgiant į šalyje paskelbtą visuotinį karantiną, apdovanojimas jai bus įteiktas Joniškio miesto dienos šventės metu.

Joniškio rajono savivaldybės mero pavaduotojos Vaidos Aleknavičienės vadovaujamai atrankos grupei buvo pristatyti 4 kandidatai. Mykolo Arkangelo statulėlės laureate tapusios etninės kultūros puoselėtojos ir skleidėjos, garsinančios Joniškio krašto vardą televizijos projektuose, šalyje ir už jos ribų, pasiūlė Joniškio rajono savivaldybės administracijos Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus vyriausioji specialistė Erika Šivickaitė. Už kandidatę balsavo 9 nariai iš 17 narių, turinčių balsavimo teisę. Balsavimas buvo slaptas.

Rita Kipšaitė-Balčiūnienė apdovanojimui pristatyta už etninės kultūros, folkloro plėtrą, Joniškio krašto vardo garsinimą, svarų indėlį į rajono kultūrą, gyventojų užimtumo skatinimą ir būrimą kultūrinei veiklai. Teikime rašoma, kad vykdant Joniškio kultūros centro projektą „Renginių ciklas „Atgajos“ pėdsakais, R. Kipšaitė-Balčiūnienė sudarė ir išleido kompaktinę plokštelę „Aš išdainavau visas daineles“, kurioje įpasakotas ir įdainuotas kraštiečio tautosakininko Mato Slančiausko surinktas Joniškio krašto tautosakos palikimas.

Ji, remdamasi tautosakos dainynų šaltiniais, sudarė kompaktinės plokštelės repertuarą (19 dainų, pasakojamosios tautosakos rinkinys, 1 liaudies muzikos kūrinys). Kompaktinė plokštelė išleista 400 egzempliorių ir skirta lietuviškos spaudos draudimo laikotarpiu Joniškio rajone veikusios švietėjiškos draugijos „Atgaja“ 130 metų įkūrimo sukakčiai ir tautosakos rinkėjo, knygnešio Mato Slančiausko 170-osioms gimimo metinėms paminėti. Ji sutelkė daugiau nei 50 įvairaus amžiaus Joniškio krašto gyventojų kultūrinei veiklai: Joniškio kultūros centras folkloro ansamblis „Kupars“, romansų grupė „Ašalia“, apeiginio folkloro grupė ir folkloro ansamblis „Platonė“. Folkloro ansamblis „Kupars“ skaičiuoja jau daugiau nei 30 savo veiklos metų.

R. Kipšaitė-Balčiūnienė kartu su mokytoja Vilma Kumpikevičiūte režisavo visoje Lietuvoje analogų neturintį spektaklį „XIX a. joniškiečių vestuvės“, kuris sutelkė apie 50 asmenų iš Joniškio rajono jaunimo organizacijų, Joniškio, Žagarės, Kirnaičių, Rudiškių meno mėgėjų kolektyvų. Joniškiečių spektaklis buvo vertinamas garsių Lietuvos etnologų – Gražinos Kadžytės ir Liberto Klimkos.

Joniškietės vadovaujami kolektyvai ne kartą pasirodė su Joniškio rajono savivaldybe bendradarbiaujančių miestų Konino (Lenkija), Duobelėje, Tervetėje (Latvija). Užmezgė ryšius su Estijos Tartu mieste gyvenančiais lietuviais ir jų bendruomene. Praėjusiais metais Rita ir jos vadovaujamas folkloro ansamblis „Kupars“ keletą dienų ne tik mokė Estijos lietuvius Joniškio krašto tradicijų, bet ir pasirodė Tartu miesto organizuojamame festivalyje.

Lietuviškas šokių, dainų ir žaidimų tradicijas moteris skleidė ir tarp moldovų, atvykstančių į Joniškį. Jos vadovaujami kolektyvai yra tapę ne vieno respublikinio konkurso laureatais. Moters vadovaujama grupė „Ašalia“ – nuolatinė LRT laidos „Duokim garo“ dalyvė, kur Lietuvos gyventojų balsų dauguma joniškiečių grupė visada užkopia ant lyderių laiptelio. Nei viena miesto dienos šventė nepraeina be romansų vakaro, kuris tampa anšlaginiu renginiu ir ne visi norintys patekti į koncertą joniškiečiai turi progą pasiklausyti Ritos vadovaujamo kolektyvo atliekamų dainų.

Romansų grupė „Ašalia“ yra išleidusi kompaktinį diską, kuriame įdainuotos Paulio Širvio dainos. Jei tik reikia pristatyti Joniškio kraštą arba konsultuotis dėl senųjų lietuvių papročių, tradicijų, lietuvių tautinių kostiumų, pirmiausia rajono kultūros darbuotojai, pedagogai, kitų miestų etninių renginių režisieriai kreipiasi į Ritą. Būdama kukli, linkusi padėti, Rita niekada neatsisako suteikti pagalbą ar konsultaciją, jei tik jos kam nors prireikia. Akivaizdžios ir gražios bendradarbiavimo tradicijos plėtojamos tarp Ritos, jos vadovaujamų kolektyvų ir rajono švietimo, ugdymo, kultūros įstaigų, nevyriausybinių organizacijų.

2020 m. R. Kipšaitei-Balčiūnienei Joniškio rajono savivaldybės taryba skyrė Mato Slančiausko premiją. Moteris apdovanota Lietuvos Respublikos Seimo ženkleliu Jos biografijoje gausu padėkos raštų ir paskatinimų. 2017 metais Rita, kaip grupės „Ašalia“ vadovė, apdovanota Joniškio rajono savivaldybės mero padėkos raštu už romansų populiarinimą Joniškio krašte, kolektyvo būrimą bendrai kultūrinei veiklai. 

Be Mykolo Arkangelo statulėlės laureate tapusios R. Kipšaitės-Balčiūnienės buvo dar trys pretendentai. Joniškio rajono savivaldybės administracijos Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus vyriausiosios specialistės, Joniškio literatų klubo „Audruvė“ narės, vertėjos, daugelio poezijos knygų autorės, įvairių literatūros konkursų dalyvės ir laureatės Aušros Lukšaitės-Lapinskienės kandidatūrą už gimtosios kalbos populiarinimą ir puoselėjimą, kalbinį švietimą ir Joniškio rajono garsinimą šalyje pasiūlė to paties savivaldybės administracijos skyriaus mentorius, Joniškio krepšinio muziejaus įkūrėjas, Joniškio garbės pilietis Leonas Karaliūnas, kuris 2016 metais tapo Mykolo Arkangelo statulėlės nominantu.

Joniškio istorijos ir kultūros muziejus mano, kad garbingo apdovanojimo vertas rajono tautodailininkas, Joniškio rajono savivaldybės stipendininkas, sertifikuotas amatininkas, medžio drožėjas, Lietuvos tautodailininkų sąjungos narys Dalius Udrakis už paramą prisidedant prie krašto puoselėjimo, etninės kultūros ir tautinio paveldo tradicijų saugojimą bei tęsimą, Joniškio vardo garsinimą Lietuvoje ir užsienyje.

Viešosios įstaigos Joniškio pirminės sveikatos priežiūros centro direktorės Linos Martinaitienės kandidatūrą pateikė įstaigos kolektyvas kartu su burnos higieniste Sonata Kvykliene. Kandidatei buvo siūloma skirti apdovanojimą už svarų indėlį į Joniškio rajono sveikatos sistemos tobulinimą ir plėtrą, darbuotojų darbo sąlygų gerinimą, sveikatos paslaugų prieinamumo didinimą.

Atrankos grupei šiemet kliuvo nemenkas uždavinys – išrinkti apdovanojimo vertą Joniškio rajono gyventoją. Pasak atrankos grupės pirmininkės V. Aleknavičienės, visi pasiūlyti kandidatai yra verti apdovanojimo. Tad, rinkti vieną asmenį buvo tikrai sudėtinga.

Mykolo Arkangelo statulėle paprastai apdovanojamas vienas fizinis ar juridinis asmuo kartą per metus už ypač svarius darbus Joniškio rajono plėtrai, pramonei, kultūrai, švietimui, sportui, žemės ūkiui, socialinei raidai, visuomenės gyvenimui, krašto apsaugai ir kitoms sritims, už nuolatinę paramą.

Joniškio miesto globėjo statulėlė pradėta teikti nuo 2010 metų ir ja jau yra pagerbti šie mūsų kraštui nusipelnę asmenys: Aniceta Krajinienė, Marija Savickienė, Romaldas Gadeikis, Mindaugas Balčiūnas, Vilius Kaikaris, Leonas Karaliūnas, Romualdas Franckaitis, Stefanija Skirmantienė, Tomas Armonavičius.

Joniškio rajono savivaldybės administracija
Brigitos Povilionienės nuotrauka

Į viršų      AtgalSpausdinimo versijaFacebook