Joniškio rajono savivaldybė
2021 m. kovo 6 d., šeštadienis
Biudžetinė įstaiga
Joniškio rajono savivaldybės
administracija
Duomenys kaupiami
Juridinių asmenų registre
Kodas 288712070
Livonijos g. 4, 84124 Joniškis
Tel. (8 426) 69 140
Faks. (8 426) 69 143
El. p. savivaldybe@joniskis.lt
Skirta lėšų mokinių konsultacijoms

Įgyvendinant mokymosi praradimų dėl COVID-19 pandemijos kompensavimo planą, savivaldybėms skirta lėšų mokinių konsultacijoms organizuoti. Lėšos savivaldybėms apskaičiuotos pagal bendrojo ugdymo programos mokinių skaičių.

Joniškio rajono savivaldybės mokinių, patiriančių mokymosi sunkumų, konsultacijoms skirta 8252 eurai. Šios lėšos gali būti naudojamos mokytojų darbo užmokesčiui, socialinio draudimo įmokoms ir kitiems su darbo užmokesčiu susijusiems mokesčiams.

Rajono bendrojo ugdymo įstaigos gali organizuoti įvairių mokomųjų dalykų konsultacijas: matematikos, lietuvių kalbos ir literatūros, užsienio kalbos, pasaulio pažinimo, gamtos ir žmogaus, fizikos, chemijos, biologijos, gamtos mokslų, informacinių technologijų, istorijos ir geografijos mokomųjų dalykų konsultacijas.

Joniškio rajono ugdymo įstaigų vadovų pasitarime nutarta, kad konsultacijos būtinos ne tik abiturientams, bet ir kitų klasių mokiniams. Ugdymo įstaigos pačios gali spręsti, kuriems dalykams ir kurių klasių mokiniams konsultacijos yra būtinos, ir jas organizuoti atsižvelgdamos į mokinių poreikius, ugdymosi pasiekimus, dėl nuotolinio ugdymosi atsiradusias mokymosi spragas.

Joniškio rajono savivaldybės administracija

Į viršų      AtgalSpausdinimo versijaFacebook