Joniškio rajono savivaldybė
2021 m. balandžio 15 d., ketvirtadienis
Biudžetinė įstaiga
Joniškio rajono savivaldybės
administracija
Duomenys kaupiami
Juridinių asmenų registre
Kodas 288712070
Livonijos g. 4, 84124 Joniškis
Tel. (8 426) 69 140
Faks. (8 426) 69 143
El. p. savivaldybe@joniskis.lt
Kviečiame teikti paraiškas buitinių nuotekų valymo įrenginiui finansuoti

Joniškio rajono savivaldybė, siekdama skatinti gyventojus tinkamai tvarkyti buitines nuotekas, 2019 m. rugpjūčio 29 d. sprendimu Nr. T-170 patvirtino Individualių nuotekų valymo įrenginių arba nuotekų išsėmimo rezervuarų įsigijimo finansavimo tvarkos aprašą, kuris suteikia galimybę gyventojams gauti 50 proc. finansavimą už įsigytą buitinių nuotekų valymo įrenginį.

Biologiniai buitinių nuotekų valymo įrenginiai įrengiami prie naujai statomų individualių namų, sodo namelių, poilsiaviečių, rekonstruojant senąsias nuotekų sistemas ir pan. Šie įrenginiai yra puikus sprendimas nesant galimybės prisijungti prie centralizuotų nuotekų tinklų.

Nuotekų valymo įrenginiai turi atitikti Nuotekų tvarkymo reglamento, patvirtinto Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2006 m. gegužės 17 d. įsakymu Nr. D1-236 (2018 m. rugsėjo 25 d. įsakymo Nr. D1-847 redakcija), reikalavimus, o nuotekų išsėmimo rezervuarai turi būti įrengti vadovaujantis Nuotekų kaupimo rezervuarų ir septikų įrengimo, eksploatavimo ir kontrolės tvarkos aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2015 m. sausio 9 d. įsakymu Nr. D1-18.

Nuotekų tvarkymo reglamente numatytas reikalavimas, kad individualiam namui skirti nuotekų valymo įrenginiai turi šalinti ne tik organinius teršalus, bet ir azoto bei fosforo junginius. Nusprendus statyti individualius nuotekų valymo įrenginius, būtina parengti statinio projektą ir gauti statybą leidžiantį dokumentą.

Paraiškos individualių buitinių nuotekų įrenginių įsigijimui finansavimui priimamos iki 2021 m. gegužės 1 d. siunčiant el. p. savivaldybe@joniskis.lt. Pasirašytas paraiškas taip pat galima palikti Joniškio rajono savivaldybės pastato (Livonijos g. 4, LT-84124, Joniškis) prieigose prie skelbimų lentos įrengtoje specialioje dėžutėje.

Paraiškos forma

Atkreipiame gyventojų dėmesį, kad karantino laikotarpiu gyventojams konsultacijos teikiamos tik nuotoliniu būdu. Dėl paraiškų pildymo ir teikimo galima konsultuotis su Infrastruktūros skyriaus Viešosios tvarkos poskyrio vedėja Daiva Zikiene tel. 8 612 07 145.

Savivaldybė kompensuos dalį valymo įrenginio išlaidų tik tuomet, kai sumontuotas valymo įrenginys atitiks paminėtus reikalavimus ir bus įrengti pagal parengtą statinio projektą ir gavus statybą leidžiantį dokumentą.

Joniškio rajono savivaldybės administracijos informacija

Į viršų      AtgalSpausdinimo versijaFacebook