Joniškio rajono savivaldybė
2021 m. gegužės 7 d., penktadienis
Biudžetinė įstaiga
Joniškio rajono savivaldybės
administracija
Duomenys kaupiami
Juridinių asmenų registre
Kodas 288712070
Livonijos g. 4, 84124 Joniškis
Tel. (8 426) 69 140
Faks. (8 426) 69 143
El. p. savivaldybe@joniskis.lt
Savivaldybė atveria duris iniciatyvoms

Vis daugiau kalbama apie piliečių, nevyriausybinių organizacijų įtraukimą į viešųjų  reikalų svarstymą ir sprendimų priėmimą savivaldybių institucijose svarbą. Joniškio rajono savivaldybė, siekdama įtraukti rajono gyventojus, jų grupes, nevyriausybines organizacijas į kuo ankstesnius politikos formavimo etapus, tapti kuo atviresne iniciatyvoms ir idėjoms, praėjusią savaitę savivaldybės tarybos sprendimu sudarė Iniciatyvų komisiją, kuri artimiausiu metu pradės savo veiklą.

Iniciatyvų komisijai vadovaus tarybos narys Mindaugas Balčiūnas.

Iniciatyvų komisija plėtos dialogą su įvairiomis visuomenės grupėmis, nagrinės jų siūlomas iniciatyvas ir  teiks siūlymus savivaldybės merui, tarybai, savivaldybės strateginės plėtros komisijai, savivaldybės administracijai arba kitoms savivaldybės institucijoms dėl jų įgyvendinimo.

Iniciatyvų komisija spręs savivaldybės plėtros galimybes verslo stiprinimo, specialistų pritraukimo ir gyventojų užimtumo srityse, organizuos susitikimus su asociacijų, nevyriausybinių organizacijų nariais, savivaldybės įstaigų, įmonių, bendrovių atstovais, savivaldybės gyventojais, kitais juridiniais ir fiziniais asmenimis dėl naujų iniciatyvų  įgyvendinimo, nagrinės, vertins pasiūlytas iniciatyvas ir priims sprendimus dėl jų įgyvendinimo tikslingumo, rengs klausimus, siūlomus svarstyti savivaldybės tarybos posėdyje, arba kreipsis į savivaldybės merą dėl klausimų rengimo inicijavimo.

„Didelį dėmesį skirsime Iniciatyvų komisijos veiklos viešinimui. Sieksime grįžtamojo ryšio, viešai skelbsime gautus siūlymus, idėjas, teiksime informaciją, kaip į gautus siūlymus ir inciatyvas buvo atsižvelgta arba ne.“  – akcentavo savivaldybės mero pavaduotoja Vaida Aleknavičienė.

Su Joniškio rajono savivaldybės iniciatyvų komisijos sudėtimi, jos tikslais ir uždaviniais bei teisėmis galite susipažinti čia.

                                                                    Joniškio rajono savivaldybės administracijos informacija

Į viršų      AtgalSpausdinimo versijaFacebook