Joniškio rajono savivaldybė
2021 m. gegužės 14 d., penktadienis
Biudžetinė įstaiga
Joniškio rajono savivaldybės
administracija
Duomenys kaupiami
Juridinių asmenų registre
Kodas 288712070
Livonijos g. 4, 84124 Joniškis
Tel. (8 426) 69 140
Faks. (8 426) 69 143
El. p. savivaldybe@joniskis.lt
Piniginės socialinės paramos įstatymo pakeitimai

Socialinės paramos ir sveikatos skyrius informuoja, kad nuo šių metų birželio pirmos dienos įsigaliojo Piniginės socialinės paramos įstatymo (toliau – Įstatymas) pakeitimai.

Įsigaliojus pakeitimams piniginę socialinę paramą gaus daugiau gyventojų, nes bus didinami socialinių pašalpų ir papildomos pašalpos įsidarbinus dydžiai. Didesnės paramos sulauks vieniši asmenys, nes jiems bus kitaip skaičiuojama socialinė pašalpa ir kompensuojama didesnė dalis išlaidų už būsto šildymą

Padidintas Valstybės remiamų pajamų (VRP) dydis teisei į socialinę pašalpą nustatyti iki 1,1 VRP. Teisę į socialinę pašalpą įgyja asmenys, kai vidutinės pajamos asmeniui per mėnesį yra mažesnės kaip 1,1 VRP (137,5 Eur).

Socialinės pašalpos bus didesnės

Socialinės pašalpos dydis vienam gyvenančiam asmeniui, jei asmuo negauna jokių pajamų sudarys 175 eurus – kai socialinė pašalpa mokama ne ilgiau 6 mėnesius, 150 eurų – kai mokama nuo 6 iki 12 mėnesių ir 137,50 eurų – kai mokama ilgiau kaip 12 mėnesių. Vienišam asmeniui pašalpa padidės 50 eurų pirmus pusę metų, 25 eurais bus didesnė antrus pusę metų, o mokant toliau – 12,5 eurų didesnė nei buvo.                     

Socialinės pašalpos dydį bendrai gyvenantiems asmenims sudarys skirtumas tarp 137,50 Eur ir vidutinių bendrai gyvenančių asmenų pajamų per mėnesį pirmam šeimos nariui, antram šeimos nariui – 90 proc. skirtumo ir 70 proc. skirtumo trečiam ir paskesniems šeimos nariams.

Atkreipiame dėmesį, kad socialinės pašalpos dydis priklauso nuo pajamų, todėl minėto dydžio išmokas gaus asmenys, negaunantys jokių pajamų.

Neįskaitoma dalis nedarbo socialinio draudimo išmokos ir darbo paieškos išmokos, numatomos mokėti pagal Užimtumo įstatymą.

Iki Įstatymo pakeitimo įsigaliojimo buvo neįskaitoma tik iš darbo santykių  pajamų dalis. Nuo šių metų birželio 1 d. iki gruodžio 31 d. į pajamas nebus įskaitoma dalis nedarbo socialinio draudimo išmokos ir darbo paieškos išmokos. Taip pat bus didinama neįskaitytinų pajamų procentinė dalis 5 procentais:

  • 20 proc. – bendrai gyvenantiems asmenims, neauginantiems vaikų, arba vienam gyvenančiam asmeniui;
  • 25 proc. – bendrai gyvenantiems asmenims, auginantiems vieną ar du vaikus;
  • 30 proc. – bendrai gyvenantiems asmenims, auginantiems tris ar daugiau vaikų;
  • 35 proc. – asmenims, vieniems auginantiems vieną ar du vaikus;
  • 40 proc. – asmenims, vieniems auginantiems tris ar daugiau vaikų.

Supaprastintos papildomai skiriamos socialinės pašalpos įsidarbinus gavimo sąlygos.

Pašalpos gavėjui įsidarbinus ir toliau 12 mėnesių bus mokama papildoma socialinė pašalpa už kiekvieną dirbtą mėnesį.  Keičiasi išmokos dydžiai: pirmą–trečią mokėjimo mėnesį - 100 proc. socialinės pašalpos, mokėtos per praėjusius 6 mėnesius iki įsidarbinimo, ketvirtą–šeštą mokėjimo mėnesį – 80 proc.,  šeštą–dvyliktą mokėjimo mėnesį – 50 proc.

Vienam gyvenančiam asmeniui bus kompensuojama didesnė būsto šildymo išlaidų dalis.

Iki birželio 1 d. buvo kompensuojama būsto šildymo išlaidų dalis, viršijanti 10 proc. skirtumo tarp vidutinių  pajamų per mėnesį ir 1 VRP (125 Eur) dydžio. Įsigaliojus pakeitimams, vieniems gyvenantiems asmenims bus kompensuojamas 1,5 VRP (187,50 Eur) dydžio, o bendrai gyvenantiems asmenims lieka tas pats Valstybės remiamų pajamų skirtumas tarp vidutinių pajamų.

Laikinai nevertinamas turtas. Karantino metu ir 6 mėn. po jo atšaukimo nebus vertinamas šeimų ir asmenų turtas. Vertinamos tik paramos gavėjų pajamos. Pasibaigus šiam laikotarpiui, skiriant socialinę paramą  ir toliau bus vertinamas turtas. Jei turimo turto vertė bus didesnė už nustatytą turto vertės normatyvą, socialinę paramą bus galima skirti tik 3 mėnesiams asmenims, kurie kreipėsi pirmą kartą arba praėjus 24 mėnesiams po paramos gavimo.

Visi Piniginės socialinės paramos įstatymo pakeitimai liks galioti po karantino atšaukimo, išskyrus laikiną turto nevertinimą. Primename, kad lieka galioti Įstatymo 8 str. reikalavimai dėl asmenų teisės į piniginę socialinę paramą nustatymo.

Socialinės paramos ir sveikatos skyrius

Į viršų      AtgalSpausdinimo versijaFacebook