Joniškio rajono savivaldybė
2021 m. kovo 1 d., pirmadienis
Biudžetinė įstaiga
Joniškio rajono savivaldybės
administracija
Duomenys kaupiami
Juridinių asmenų registre
Kodas 288712070
Livonijos g. 4, 84124 Joniškis
Tel. (8 426) 69 140
Faks. (8 426) 69 143
El. p. savivaldybe@joniskis.lt
Paramos priemonių, gerinančių ambulatorinių sveikatos priežiūros paslaugų prieinamumą tuberkulioze sergantiems pacientams, įgyvendinimas Joniškio rajone

Projektą įgyvendina: VšĮ Joniškio pirminės sveikatos priežiūros centras
Projekto finansavimo šaltiniai: Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšos, valstybės biudžeto lėšos ir Joniškio rajono savivaldybės biudžeto lėšos.
Projekto vertė: 7.498,82 Eur.
Projekto įgyvendinimo pradžia: 2018 m. rugpjūčio mėn.

Numatoma projekto veiklų įgyvendinimo pabaiga: 2022 m. rugpjūčio mėn.

Projekto esmė

Nuo 2007 m. Pasaulio sveikatos organizacijos Europos regiono biuras Lietuvą priskyrė prie didžiausios tuberkuliozės (toliau – TB) rizikos šalių grupės Europos regione. Palyginti su kitomis ES šalimis, Lietuva drauge su Rumunija išlieka didžiausio TB paplitimo šalimis.

TB plitimą Lietuvoje lemia šios pagrindinės priežastys: socialinės (nedarbas, skurdas, narkotikų, alkoholio vartojimas ir pan.), psichologinės (nesuvokimas šios ligos sukeliamų sveikatos sutrikimų sunkumo, nenoras gydytis, nenoras baigti gydymo kurso ir pan.), organizacinės (pacientai neturi lėšų pasiekti gydymo įstaigas ir pan.).

TB sergantys asmenys dažnai neužbaigia gydymo, todėl atsiranda atsparios TB mikobakterijų padermės ir tokių pacientų gydymas kainuoja 100–1000 kartų brangiau. Siekiant to išvengti, labai svarbu, kad pacientai nenutrauktų pradėto gydymo kurso. Dažniausiai gydymą nutraukia žmonės, neturintys gyvenamosios vietos, grįžę iš laisvės atėmimo vietų, piktybiškai vartojantys alkoholį, narkotikus.

Viena iš šios grupės asmenų nutraukto gydymo priežasčių – motyvacijos ir socialinės paramos stoka. Kitų šalių patirtis rodo, kad socialinė motyvacija yra viena veiksmingiausių sėkmingo gydymo priemonių, nes skatina TB sergančius asmenis atvykti į DOTS kabinetą suvartoti vaistų nuo TB.

Šiuo projektu sprendžiama problema – TB sergančių asmenų motyvacijos tęsti ir užbaigti gydymo kursą stoka.

Problemai spręsti numatyta projekto veikla - socialinės paramos priemonių suteikimas TB sergantiems pacientams ambulatorinio gydymo metu. Veiklos įgyvendinimo metu TB sergančiam asmeniui ambulatorinio gydymo metu atvykusiam suvartoti jam skirtų vaistų vieną kartą per savaitę bus skiriami maisto talonai maisto išlaidoms apmokėti. Taip pat bus kompensuojamos faktiškai patirtos pacientų atvykimo į gydymo įstaigą ir grįžimo namo kelionių išlaidos. Šiomis priemonėmis siekiama motyvuoti asmenį tęsti ir užbaigti TB gydymo kursą.

Įgyvendinant šią veiklą bus pasiektas projekto tikslas – mažinti Joniškio r. gyventojų sergamumą ir mirtingumą nuo TB bei išvengti atsparių vaistams TB mikobakterijų atsiradimo ir plitimo. TB valstybės informacinės sistemos registro duomenimis Joniškio r. 2014 m. buvo užregistruoti 13 TB atvejų, 2015 m. – 11, 2016 m. – 9. Nors TB atvejų Joniškio r. kasmet mažėja, tačiau šis projektas būtinas siekiant paskatinti esamus ir būsimus pacientus tęsti ir užbaigti TB gydymo kursą taip išvengiant atsparių vaistams TB mikrobakterjų atsiradimo ir plitimo.

Projekto tikslinė grupė – Joniškio r. gyventojai, sergantys TB, kuriems Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2016 m. vasario 12 d. įsakymo Nr. V-237 „Dėl Tiesiogiai stebimo trumpo gydymo kurso paslaugų teikimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ nustatyta tvarka gydytojas pulmonologas paskirs ambulatorinį tiesiogiai stebimą trumpo gydymo kursą (toliau – DOTS).

TB sergantis pacientas, kuriam bus teikiama socialinė parama projekte, tai – TB sergantis asmuo, kuriam po stacionaraus 2 mėnesių tuberkuliozės gydymo laikotarpio tuberkuliozės mikobakterijų išnykimas bus patvirtintas du kartus ir kuris tęs tuberkuliozės gydymo kursą ambulatorines asmens sveikatos priežiūros paslaugas teikiančioje asmens sveikatos priežiūros įstaigoje, kurioje už laiku išgertus vaistus jam bus teikiamos socialinės paramos priemonės.

Projektas tiesiogiai prisidės prie tikslinės grupės situacijos pagerėjimo, kadangi jame numatytos priemonės padidins TB sergančių asmenų motyvaciją tęsti ir užbaigti gydymo kursą.

 

Į viršų      AtgalSpausdinimo versijaPaskutinis atnaujinimas: 2018-10-02 10:38:50