Joniškio rajono savivaldybė
2021 m. balandžio 12 d., pirmadienis
Biudžetinė įstaiga
Joniškio rajono savivaldybės
administracija
Duomenys kaupiami
Juridinių asmenų registre
Kodas 288712070
Livonijos g. 4, 84124 Joniškis
Tel. (8 426) 69 140
Faks. (8 426) 69 143
El. p. savivaldybe@joniskis.lt
Neformaliojo suaugusiųjų švietimo ir tęstinio mokymosi programų konkursas

Joniškio rajono savivaldybės administracija skelbia Neformaliojo suaugusiųjų švietimo ir tęstinio mokymosi programų, finansuojamų Joniškio rajono savivaldybės biudžeto lėšomis, finansavimo 2021 m. konkursą.

Kviečiame teikti paraiškas Neformaliojo suaugusiųjų švietimo ir tęstinio mokymosi programoms, skirtoms Joniškio rajono savivaldybės gyventojams. Neformalusis suaugusiųjų švietimas teikiamas kiekvienam jį pasirinkusiam asmeniui, ne jaunesniam kaip 18 metų.

Paraiškos priimamos Joniškio rajono savivaldybės administracijos priimamajame (Livonijos g. 4, Joniškis, I aukštas) nuo 2021 m. balandžio 6 d. iki balandžio 30 d.

Programos turinys turi atitikti bent vieną iš prioritetų:

  • mokymosi visą gyvenimą paslaugų regionuose plėtra;
  • darbo rinkai aktualių suaugusiųjų bendrųjų kompetencijų ugdymas;
  • asmenų mokymasis trečiojo amžiaus universitete;
  • andragogų kompetencijų tobulinimas;
  • profesinei veiklai reikalingų žinių ir gebėjimų įgijimas ar tobulinimas;
  • asmens bendrosios kultūros ugdymas.

Neformaliojo suaugusiųjų švietimo programų ir tęstinio mokymo pareiškėjas pateikia:

  • Paraišką gauti lėšų neformaliojo suaugusiųjų švietimo ar tęstinio mokymosi programai (Neformaliojo suaugusiųjų švietimo ir tęstinio mokymosi programų atrankos ir finansavimo Joniškio rajono savivaldybės biudžeto lėšomis tvarkos aprašo, patvirtinto Joniškio rajono savivaldybės tarybos 2017 m. sausio 26 d. sprendimu Nr. T-13, 1 priedas).
  • Dokumentus, kurie patvirtina, kad programos vykdytojas turi teisę vykdyti švietimo veiklą (yra registruotas Švietimo ir mokslo institucijų registre) ir turi ne mažesnę nei vienerių metų suaugusiųjų neformaliojo švietimo ir tęstinio mokymosi veiklos patirtį.

Pildant paraišką konsultuoja ir teikia pagalbą Joniškio rajono savivaldybės administracijos Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus vyr. specialistė Aušra Lukšaitė Lapinskienė, el. p. ausra.lapinskiene@joniskis.lt.

Paraiškos forma

Joniškio rajono savivaldybės administracija

Į viršų      AtgalSpausdinimo versijaFacebook