Joniškio rajono savivaldybė
2021 m. vasario 26 d., penktadienis
Biudžetinė įstaiga
Joniškio rajono savivaldybės
administracija
Duomenys kaupiami
Juridinių asmenų registre
Kodas 288712070
Livonijos g. 4, 84124 Joniškis
Tel. (8 426) 69 140
Faks. (8 426) 69 143
El. p. savivaldybe@joniskis.lt
Kvietimas teikti paraiškas mokiniams ugdyti NVŠ programoms skirtomis lėšomis

Joniškio rajono švietimo centras, siekdamas didinti neformaliojo vaikų švietimo (toliau NVŠ) prieinamumą Joniškio rajono savivaldybėje, kviečia teikti naujas paraiškas mokiniams ugdyti įsisavinat NVŠ programoms skirtas lėšas.

Finansuojant NVŠ programas prioritetas teikiamas STEAM krypties programoms (gamtos mokslų, technologijų, inžinerijos ir matematikos tyrimų ir eksperimentinės veiklos) bei įgyvendinamoms kaimiškose vietovėse, kurių rekomenduojama trukmė yra 2 metai (mokinių grupėje skaičius iki 20 vaikų).

NVŠ teikėjai*, turintys teisę vykdyti NVŠ veiklas, konkursui gali teikti kelias programas (išskyrus ikimokyklinio, priešmokyklinio ir formalųjį švietimą papildančio ugdymo).

Kviečiame vadovautis Joniškio rajono švietimo centro direktorės 2021 m. vasario 1 d. įsakymu Nr. DV-16 patvirtintu Joniškio rajono švietimo centro neformaliojo vaikų švietimo lėšų skyrimo ir naudojimo tvarkos aprašu.

Pagrindiniai NVŠ teikėjų žingsniai (iki programos įgyvendinimo pradžios):

  1. NVŠ teikėjas užsiregistruoja (užregistruojamas) Švietimo ir mokslo institucijų registre (ŠMIR). Konsultuoja Joniškio r. savivaldybės ŠMIR tvarkytojas Vaidas Valiukas el.p. vaidas.valiukas@joniskis.lt, mob. 8 614 09 308;
  2. NVŠ teikėjas užsiregistruoja Neformaliojo švietimo programų registre (NŠPR). Konsultuoja Joniškio rajono švietimo centro metodininkė Živilė Mitrulevičiūtė mob. 8 682 92 525;
  3. Gautą NŠPR programos kodą įrašo į savo užpildytą programos paraiškos formą (Aprašo 1 priedas) ir pateikia Joniškio rajono švietimo centrui adresu Melioratorių a. 14-2, 84173 Joniškis arba el.p. sekretore@sc.joniskis.lm.lt;
  4. Komisijai patvirtinus programą, NVŠ teikėjas užpildo Mokinių registro Naudotojo dokumentus (pasižadėjimo ir prašymo formos pateiktos čia;
  5. NVŠ teikėjas sudaro sutartis (Aprašo 3 priedas) su mokinių tėvais;
  6. NVŠ teikėjas sudaro sutartį (Aprašo 4 priedas) su Joniškio rajono švietimo centru.

Rekomenduojame susipažinti su Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministrės įsakymu „Dėl Neformaliojo vaikų švietimo lėšų skyrimo ir panaudojimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ (suvestinė redakcija nuo 2021-01-01) ir Joniškio rajono savivaldybės tarybos sprendimu „Dėl Joniškio rajono savivaldybės neformaliojo vaikų švietimo lėšų skyrimo ir naudojimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ (suvestinė redakcija nuo 2021-01-01).

Konkursui dokumentus galite teikti nuo 2021 m. vasario 9 d. iki  2021 m. kovo 10  d. 17:00 val. Joniškio rajono švietimo centrui (Aprašo 23 punktas) adresu Melioratorių a. 14-2, 84173 Joniškis arba el. p. sekretore@sc.joniskis.lm.lt. Paraiškos, pateiktos po kvietime nurodyto termino, nevertinamos. Detalesnė informacija teikiama mob. 8 682 92 525, el. p. sekretore@sc.joniskis.lm.lt.

*NVŠ teikėjai – mokykla, laisvasis mokytojas arba kitas švietimo teikėjas (įstaiga, įmonė, organizacija, taip pat valstybės narės juridinis asmuo ar kita organizacija, ar jų padaliniai,  įsteigti Lietuvos Respublikoje, kuriems švietimas nėra pagrindinė veikla).
 
Joniškio rajono savivaldybės administracija

 

Į viršų      AtgalSpausdinimo versijaFacebook