Joniškio rajono savivaldybė
2021 m. balandžio 12 d., pirmadienis
Biudžetinė įstaiga
Joniškio rajono savivaldybės
administracija
Duomenys kaupiami
Juridinių asmenų registre
Kodas 288712070
Livonijos g. 4, 84124 Joniškis
Tel. (8 426) 69 140
Faks. (8 426) 69 143
El. p. savivaldybe@joniskis.lt
Kviečiame teikti paraiškas dėl NVO projektų finansavimo

Joniškio rajono savivaldybės administracija (toliau – administracija) kviečia teikti paraiškas paramai gauti pagal Nevyriausybinių organizacijų projektų finansavimo Joniškio rajono savivaldybės biudžeto lėšomis tvarkos aprašą, patvirtintą Joniškio rajono savivaldybės tarybos 2018 m. gruodžio 20 d. sprendimu Nr. T-262.

Nustatytos formos paraiškas gali teikti visos Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka registruotos ir Joniškio rajone veikiančios nevyriausybinės organizacijos, įskaitant bendruomenines organizacijas.

 • Pareiškėjas konkursui gali pateikti tik vieną paraišką.
 • Konkursui numatyta skirti 4000 eurų savivaldybės biudžeto lėšų.
 • Paraiškos priimamos iki 2021 m. balandžio 23 d. 15.00 val.

Tinkamos finansuoti veiklos:

 1. nevyriausybinių organizacijų veiklos ir bendradarbiavimo skatinimas;
 2. meninės ir kultūrinės iniciatyvos;
 3. edukaciniai ir mokomieji užsiėmimai;
 4. sveikos gyvensenos ugdymas;
 5. dalyvavimas tarptautiniuose ar respublikiniuose renginiuose.

Didžiausia galima prašyti finansavimo suma vienam projektui 500 (penki šimtai) eurų. Rajono biudžeto lėšomis kompensuojama iki 90 proc. tinkamų finansuoti projekto išlaidų, neviršijant nurodytos didžiausios finansavimo sumos. Ne mažiau 10 proc. tinkamų finansuoti išlaidų pareiškėjas privalo apmokėti savo ir (ar) rėmėjų lėšomis, negali prašyti dalinio projekto finansavimo iš kitų savivaldybės biudžeto programų.

Pareiškėjas kartu su nustatytos formos paraiška pateikia šių lietuvių kalba surašytų dokumentų (arba jų vertimų) kopijas:

 1. pareiškėjo steigimo dokumento (pvz.: nuostatų, įstatų, steigimo sutarties) (religinės bendruomenės ir bendrijos gali pateikti Kanonų teisės kodekso ištrauką, kurioje būtų nurodyta, kad jos gali verstis tinkama veikla);
 2. pareiškėjo vykdytos dvejų pastarųjų kalendorinių metų veiklos ataskaitos;
 3. jei pareiškėjui atstovauja ne jo vadovas, – dokumento, patvirtinančio asmens teisę veikti pareiškėjo vardu;
 4. pagrindinio (-ių) Projekto vykdytojo (-ų) kvalifikaciją, patirtį ir gebėjimus įgyvendinti planuojamą projektą patvirtinančių dokumentų (pvz.: gyvenimo aprašymo, įgyvendintų projektų sąrašas);
 5. kitų dokumentų, kuriuos, pareiškėjo nuomone, tikslinga pateikti.

Paraiškos ir papildomi dokumentai priimami savivaldybės priimamajame arba el. paštu rasa.birutyte@joniskis.lt.

Informaciją teikia Joniškio rajono savivaldybės administracijos Žemės ūkio skyriaus programų koordinatorė Rasa Birutytė, mob. tel. 8 671 45855, el. p. rasa.birutyte@joniskis.lt.

Nevyriausybinių organizacijų projektų finansavimo Joniškio rajono savivaldybės biudžeto lėšomis tvarkos aprašas

Paraiškos forma

Žemės ūkio skyriaus informacija

Į viršų      AtgalSpausdinimo versijaFacebook