Joniškio rajono savivaldybė
2021 m. balandžio 15 d., ketvirtadienis
Biudžetinė įstaiga
Joniškio rajono savivaldybės
administracija
Duomenys kaupiami
Juridinių asmenų registre
Kodas 288712070
Livonijos g. 4, 84124 Joniškis
Tel. (8 426) 69 140
Faks. (8 426) 69 143
El. p. savivaldybe@joniskis.lt
Įvertintos mokyklų edukacinės erdvės

Jau ne pirmus metus šalies ugdymo įstaigos yra kviečiamos dalyvauti Mokyklų edukacinių erdvių konkurse, kuris vyksta kas dveji metai. 2020 metų Mokyklų edukacinių erdvių konkursą inicijuoja Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministerija, organizuoja Lietuvos mokinių neformaliojo švietimo centras.

Konkursas skirtas 2020 metais geriausiai edukacines erdves kuriančioms ir ugdymo(si) procese naudojančioms mokykloms išrinkti. Konkurso tikslas – aktyvinti mokyklų edukacinių erdvių kūrimą ir kūrybišką jų naudojimą ugdymo(si) procesui organizuoti, įtraukiant į veiklas mokyklos bendruomenę.

Ugdymo įstaigos skatinamos kurti edukacines erdves, organizuoti mokinių ugdymo(si) procesą šiose erdvėse, taip pat skleisti edukacinių erdvių kūrimo ir ugdymo jose patirtį kitoms ugdymo įstaigoms. Ugdymo(si) kitose, ne tik klasės, erdvėse idėja įtvirtinta ir Geros mokyklos koncepcijoje.

Kaip nurodo šis dokumentas, ugdymo erdvė turėtų būti dinamiška ir atvira. Nuo tradicinių klasių erdvių rekomenduojama pereiti prie „klasių be sienų“: ugdymo(si) procesas gali vykti ir koridoriuose, bibliotekoje, mokyklos kieme ir kitose vidinėse bei išorinėse mokyklos erdvėse. Skatinama mokymą(si) organizuoti lauke, mokyklą supančiose erdvėse.

Geros mokyklos koncepcijos idėjas įgyvendina ir Joniškio rajono ugdymo įstaigos. Vienos turi jau keletą metų besitęsiančią tradiciją kurti, plėsti ir puoselėti edukacines erdves, jas naudoti mokiniams ugdyti. Kai kurios rajono ugdymo įstaigos dar tik pradeda kurti tokias erdves. Tad šiemet organizuotame Mokyklų edukacinių erdvių konkurse norą dalyvauti pareiškė trys rajono ugdymo įstaigos: Joniškio r. Gasčiūnų pagrindinė mokykla, Joniškio r. Kriukų pagrindinė mokykla ir Joniškio žemės ūkio mokykla. Įvertinus ugdymo įstaigų erdves respublikos etapui teikiamos dvi mokyklos: Gasčiūnų pagrindinė mokykla ir Joniškio žemės ūkio mokykla.

Konkurse dalyvaujančios mokyklos kuria saugias ir sveikas erdves, harmoningai derančias su kraštovaizdžiu, tikslingai atrenka želdinius ir naudoja juos ugdymo procese. Įrengti etno gėlynai, Gasčiūnų pagrindinėje mokykloje veši sodas, pastatytas šiltnamis, o šios erdvės naudojamos pamokoms organizuoti.

Visos konkurse dalyvaujančios mokyklos turi įsirengusios mokinių judumą skatinančias erdves, apimančias stadionus, mankštos aikšteles, bėgimo ar pasivaikščiojimo takus. Džiugu, kad į edukacinių erdvių kūrimo procesą įsitraukia ir moksleiviai, ir kiti mokyklų bendruomenės nariai. Taip skatinamas bendruomeniškumas, puoselėjamos ar kuriamos naujos tradicijos.

Mokyklų edukacinės erdvės – tai galimybė išplėsti, pagilinti ir iliustruoti ugdymo turinį, teoriją susieti su praktika, atliepti skirtingų mokinių poreikius ir gebėjimus. Be to, tai idėjos papildomoms ugdomosioms veikloms, neformaliam švietimui. Kurdamos edukacines erdves mokyklos stengiasi, kad vaikai pajustų harmoniją su aplinka, siekia jų sveikatos išsaugojimo bei stiprinimo, ugdo kūrybiškumą, skatina dalykų integraciją.

Joniškio rajono savivaldybės administracija

Į viršų      AtgalSpausdinimo versijaFacebook