Joniškio rajono savivaldybė
2021 m. kovo 9 d., antradienis
Biudžetinė įstaiga
Joniškio rajono savivaldybės
administracija
Duomenys kaupiami
Juridinių asmenų registre
Kodas 288712070
Livonijos g. 4, 84124 Joniškis
Tel. (8 426) 69 140
Faks. (8 426) 69 143
El. p. savivaldybe@joniskis.lt
Įgyvendinti projektai

Daugiabučių namų rekonstravimo ir modernizavimo projektai

Administracinių gebėjimų didinimas Joniškio rajono savivaldybėje (III etapas)

Administracinių gebėjimų didinimas Joniškio rajono savivaldybėj

Baltosios sinagogos pritaikymas visuomenės poreikiams

Bendros finansų apskaitos valdymo sistemos sukūrimas ir diegimas Joniškio rajono savivaldybės administracijoje

Bendruomeninės infrastruktūros gerinimas Gasčiūnų kaime

Detaliųjų planų rengimas Joniškio rajone ir mieste

Dienos socialinės globos ir užimtumo paslaugų neįgaliesiems plėtra ir kokybės gerinimas Joniškio mieste

Drenažo sistemų įrengimas Joniškio rajono kaimo vietovėse

Elektroninės demokratijos stiprinimas Šiaulių mieste ir regione

Įgalinanti partnerystė, didinant darbuotojų kompetenciją, krizių ir krizinių situacijų šeimose sprendimui, Šiaulių regione

Joniškio „Aušros“ gimnazijos pastato rekonstrukcija

Joniškio ir Žagarės miestų paviršinių (lietaus) nuotekų tvarkymo specialiųjų planų rengimas

Joniškio ir Žagarės miestų teritorijų ribų patikslinimo specialiųjų planų rengimas

Joniškio krizių centro (nakvynės namų) įkūrimas prie viešosios įstaigos Joniškio Socialinių paslaugų ir užimtumo centro

Joniškio kultūros centro pastato rekonstrukcija

Joniškio Mato Slančiausko gimnazijos rekonstrukcija

Joniškio miesto I tvenkinio būklės gerinimas

Joniškio miesto II tvenkinio būklės gerinimas

Joniškio miesto bendrojo plano parengimas

Joniškio miesto centrinės dalies kompleksiškas sutvarkymas

Joniškio miesto centrinės dalies Žemaičių gatvės atkarpų rekonstravimas

Joniškio miesto gatvių: Mokyklos, Laisvosios ir K. Vaitekūno, Šiaulių Senosios-Turgaus rekonstrukcija ir plėtra

Joniškio miesto vandentiekio ir nuotekų magistralinio tinklo rekonstrukcija

Joniškio miesto teritorijos tarp Žiemgalių ir Viestarto gatvių detaliojo plano rengimas

Joniškio miesto želdynų sistemos plėtojimo ir tvarkymo specialiojo plano rengimas

Joniškio nuotekų valymo įrenginių rekonstrukcija

Joniškio psichikos sveikatos centro paslaugų plėtra ir prieinamumo gerinimas, įkuriant psichikos dienos stacionarą

Joniškio rajono savivaldybės seniūnijų, kaimų gyvenamųjų vietovių ribų nustatymo specialiojo plano rengimas

Joniškio rajono Kepalių seniūnijos Kirnaičių gyvenvietės kultūros namų pastato rekonstrukcija ir viešosios infrastruktūros sutvarkymas

Joniškio rajono M. Katiliūtės Gataučių pagrindinės mokyklos pastato rekonstravimas

Joniškio rajono Rudiškių seniūnijos administracinio pastato rekonstrukcija ir viešosios infrastruktūros sutvarkymas

Joniškio rajono Satkūnų seniūnijos administracinio pastato rekonstrukcija ir viešosios infrastruktūros sutvarkymas

Joniškio rajono savivaldybės administracijos pastato rekonstrukcija

Joniškio rajono savivaldybės teritorijos bendrasis planas

Joniškio rajono Skaistgirio seniūnijos Kivės ir Lankos upelių sausinimo sistemų nuvedamo tinklo, jų hidrotechninių statinių ir drenažo rinktuvų rekonstrukcija

Joniškio rajono švietimo centro pastato rekonstrukcija

Joniškio rajono verslo informacijos centro įsteigimas ir pastato rekonstrukcija

Joniškio rajono Žagarės seniūnijos Žiurių kaimo kelio rekonstrukcija

Joniškio rajono Žagarės vaikų lopšelio-darželio „Vyšniukas“ modernizavimas

Joniškio Raudonosios sinagogos išsaugojimas ir pritaikymas viešosioms reikmėms

Joniškio Švč. M. Marijos parapijos senelių globos namų „Santara“ paslaugų kokybės gerinimas ir plėtra

Joniškio vaikų darželio „Vyturėlis“ modernizavimas

Joniškio vaikų darželio „Vyturėlis“ pastato rekonstrukcija

Joniškio vaikų lopšelio darželio „Saulutė“ modernizavimas

Joniškio vaikų lopšelio-darželio „Ąžuoliukas“ modernizavimas

Joniškio vaikų lopšelio-darželio „Ąžuoliukas“ pastato rekonstrukcija

Kaimiškųjų regionų keitimas pradedant veiksmų planu, nauju išdėstymu ir patraukliu miestietišku modeliu

Kaimo vietovės studija ir integruotos bandomosios strategijos parengimas

Kaip vietos valdžiai užmegzti dialogą su bendruomene? Lietuvos ir Norvegijos patirties apsikeitimas

Kompleksinis Joniškio miesto daugiabučių gyvenamųjų namų kvartalų sutvarkymas

Lietuvos Respublikos ir Norvegijos karalystės institucijų bendradarbiavimas perteikiant žinias ir gerąją patirtį administracinio-finansinio valdymo bei korupcijos mažinimo ir prevencijos srityje Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybių institucijoms

Negyvenamosios (administracinės) paskirties pastato paskirties keitimas į gyvenamosios (bendrabučio) paskirties pastato, atlikus paprastą remontą ir negyvenamosios paskirties pastato Joniškio r. sav., Žagarės m., Šiaulių g. 28, kapitalinis remontas

Pakluonių g. 58 Joniškis daugiabučio gyvenamojo namo (28 butų) statyba

Patalpų pritaikymas socialiniam būstui (Vilniaus g. 47C, Joniškio m.)

Purvės upės dalies Joniškio mieste būklės gerinimas

Rudiškių pagrindinės mokyklos pastato rekonstrukcija

Savarankiško gyvenimo namų įkūrimas Joniškio r. Plikiškių mokykloje-daugiafunkciniame centre

Strateginio planavimo sistemos tobulinimas Joniškio rajono savivaldybėje

„Sudie“ maisto švaistymui ir „labas“ saikingam maisto vartojimui

Šiaulių apskrities vietinės ir regioninės valdžios institucijų vadovų administracinių gebėjimų stiprinimas

Šiaulių regiono turizmo sektoriaus plėtros planavimo tobulinimas

Šilumos ūkio specialiojo plano rengimas

Švėtės upės dalies Žagarės mieste būklės gerinimas

Universalaus daugiafunkcio centro įkūrimas Joniškio rajone Plikiškių kaime

Vandens gerinimo, geležies šalinimo sistemų įrengimas Joniškio rajono kaimo vietovėse

Vandens gerinimo įrenginių renovacija

Vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtra Žagarėje

Vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros renovavimas ir plėtra Joniškio rajone

Vandentiekio ir nuotekų tinklų plėtra Joniškyje, I eilė

Vandentiekio ir nuotekų tvarkymo sistemų renovavimas ir plėtra

Vandentvarkos paslaugų gerinimas mažose gyvenvietėse Šiaulių, Joniškio ir Jelgavos rajonuose

Viešosios įstaigos Joniškio ligoninės modernizavimas

Viešosios įstaigos Joniškio ligoninės patalpų rekonstrukcija I etapas

Viešosios įstaigos Joniškio ligoninės patalpų rekonstrukcija II etapas

Viešosios paskirties pastato – buvusios Bariūnų mokyklos rekonstrukcija

Viešosios turizmo infrastruktūros įrengimas Joniškio miesto poilsio zonoje „Sidabra“

Viešosios turizmo infrastruktūros įrengimas prie Joniškio miesto I tvenkinio

Visuomenės sveikatos priežiūros paslaugų infrastruktūros plėtra Joniškio rajono savivaldybėje

VšĮ „Joniškio pirminės sveikatos priežiūros centras“ modernizacija ir paslaugų kokybės gerinimas

VŠĮ Joniškio ligoninės paslaugų kokybės gerinimas modernizuojant ambulatorinių, ambulatorinės reabilitacijos, palaikomojo gydymo ir slaugos, priėmimo – skubios pagalbos bei dienos chirurgijos infrastruktūrą

Žagarės kultūros centro pastato rekonstrukcija I etapas

Žagarės kultūros centro pastato rekonstrukcija (2015 m.)

Žagarės miesto aikštės prieigų rekonstrukcija

Žagarės miesto aikštės prieinamumo didinimas

Žagarės miesto aikštės rekonstrukcija

Žagarės miesto bendrojo plano rengimas

Žagarės miesto vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros planavimo dokumentų rengimas

Žagarės socialinių paslaugų centro nestacionarių socialinių paslaugų plėtra

Žagarės vaikų lopšelio-darželio „Vyšniukas“ pastato rekonstrukcija

Žemaičių gatvės atkarpos, aikštės šalia M. Mažvydo akligatvio ir Joniškio miesto parko pritaikymas gyventojų verslo poreikiams, kultūrinei veiklai, gyventojų laisvalaikiui

Žemės sklypų suformavimo prie daugiabučių namų Joniškio mieste detaliųjų planų rengimas

 

Į viršų      AtgalSpausdinimo versijaPaskutinis atnaujinimas: 2018-10-29 14:27:47