Joniškio rajono savivaldybė
2021 m. vasario 28 d., sekmadienis
Biudžetinė įstaiga
Joniškio rajono savivaldybės
administracija
Duomenys kaupiami
Juridinių asmenų registre
Kodas 288712070
Livonijos g. 4, 84124 Joniškis
Tel. (8 426) 69 140
Faks. (8 426) 69 143
El. p. savivaldybe@joniskis.lt
Korupcijos prevencija - aktualijos
Išrinkti socialinės reklamos konkurso „Joniškis be korupcijos“ nugalėtojai
Išrinkti socialinės reklamos konkurso „Joniškis be korupcijos“ nugalėtojai, sukūrę socialinės reklamos kūrinį antikorupcijos tema. Dar 2020 m. pabaigoje dalyvauti konkurse kviesti visų Joniškio rajono mokyklų mokiniai. Konkursą organizavo Joniškio rajono savivaldybės administracija. Socialinės reklamos kūrinys galėjo būti skelbimo, plakato, pranešimo, vaizdo, straipsnio formatu.
Plačiau
Dalyvauta diskusijoje „Dovanų politika: praktiniai taikymo aspektai“
Joniškio rajono savivaldybės administracijos atstovė Rasa Lapukienė vakar dalyvavo iniciatyvos „Skaidrumo akademija“ organizuojamoje nuotolinėje diskusijoje „Dovanų politika: praktiniai taikymo aspektai“.
Plačiau
Savivaldybės atstovai dalyvavo viešojoje konsultacijoje
Šiandien Joniškio rajono savivaldybės administracijos Kanceliarijos skyriaus vedėja Rasa Lapukienė dalyvavo „Transparency International“ Lietuvos skyriaus kartu su Generaline prokuratūra organizuojamoje viešojoje konsultacijoje „Įstatymai patys neveikia: ar tinkamai apsaugome pranešėjus?”
Plačiau
Korupcijos rizikos analizė nebus atliekama
Lapkričio 26 d. gauta Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnybos (toliau – STT) informacija dėl korupcijos rizikos analizės neatlikimo Joniškio rajono savivaldybėje.
Plačiau
Atliekamas korupcijos pasireiškimo tikimybės nustatymas
2020 metais korupcijos pasireiškimo tikimybės analizė bus atliekama viešųjų pirkimų sutarčių sudarymo, vykdymo kontrolė ir priežiūros savivaldybės įstaigose ir įmonėse, žemės paskirties ir (ar) naudojimo būdo keitimo, žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo projektų rengimo ir įgyvendinimo veikloos srityse.
Plačiau
Susitikimas su Specialiųjų tyrimų tarnybos pareigūnais
Šiandien Joniškio rajono savivaldybėje lankėsi Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnybos Šiaulių valdybos Korupcijos prevencijos poskyrio viršininkė Rita Šikšnienė ir vyresnioji specialistė Lina Poškuvienė. Susitikimo tikslas – metodinė pagalba savivaldybės Antikorupcijos komisijos nariams, savivaldybės įstaigų ir įmonių vadovams ir jų atstovams.
Plačiau
Šiauliuose diskutuota apie interesų konfliktų ir nepotizmo valdymą
Šiauliuose vyko diskusija „Interesų konfliktų ir nepotizmo valdymas, etikos standartų laikymasis – priemonės, padedančios užtikrinti korupcijai atsparią aplinką“. Diskusijoje dalyvavo Joniškio rajono savivaldybės administracijos direktorė Valė Kulvinskienė, Kanceliarijos skyriaus vedėja Rasa Lapukienė ir vyriausioji specialistė Irena Šimkuvienė.
Plačiau
Pristatyta STT 2018 m. veiklos ataskaita
Š. m. balandžio 26 d. Tarpžinybinės komisijos kovai su korupcija koordinuoti posėdyje buvo pristatyta Specialiųjų tyrimų tarnybos 2018 m. veiklos ataskaita.
Plačiau
Dalyvauta diskusijoje
2019 m. kovo 25 d. Joniškio rajono Jono Avyžiaus viešojoje bibliotekoje vyko diskusija „Rinkėjų papirkinėjimas / balsų pirkimas – išpūsta problema?“. Visuomeninės organizacijos „Baltosios pirštinės“ vadovė Marija Šaraitė išsamiai pristatė organizacijos veiklą, aptarė su rinkimais susijusius pažeidimus.
Plačiau
Atliktas darbuotojų atsparumo korupcijai lygio vertinimas
Vykdant Joniškio rajono savivaldybės korupcijos prevencijos 2018–2020 metų programą, patvirtintą Joniškio rajono savivaldybės tarybos 2018 m. gegužės 17 d. sprendimu Nr. T-101, Joniškio rajono savivaldybės (toliau – savivaldybė) administracijoje atliktas darbuotojų atsparumo korupcijai lygio vertinimas. Vertinimą atliko Šiaulių universiteto Viešojo administravimo studijų programos studentas Tadas Tamašauskas.
Plačiau
Joniškio savivaldybė lenkia kitas viešinimu ir skaidrumu
Tyrimą atlikusios nevyriausybinės organizacijos „Transparency International“ Lietuvos skyrius praneša, jog lyginant su 2014 metais, 2018-aisiais savivaldybių skaidrumo vidurkis Lietuvoje padidėjo nuo 56 iki 69 balų iš 100 galimų.
Plačiau
Dėl pranešimo apie korupcinio pobūdžio nusikalstamas veikas
Nuo 2019 m. sausio 1 d., vadovaujantis Korupcijos prevencijos įstatymo 101 straipsniu, valstybės tarnautojas ar jam prilygintas asmuo apie jam žinomą korupcinio pobūdžio nusikalstamą veiką, išskyrus veiką, kurią galbūt padarė jo artimieji giminaičiai ar šeimos nariai, privalo pranešti Specialiųjų tyrimų tarnybai, Lietuvos Respublikos prokuratūrai arba ikiteisminio tyrimo įstaigai.
Plačiau
Minint Tarptautinę antikorupcijos dieną
Gruodžio pradžioje visas pasaulis mini Tarptautinę antikorupcijos dieną, skirtą atkreipti dėmesį į įvairiose valstybėse plintančią korupciją ir paskatinti žmones užkirsti kelią šiam negatyviam reiškiniui.
Plačiau
Parengtos rekomendacijos dėl galimos viešųjų ir privačių interesų konflikto rizikos valdymo
2018 metų birželio mėnesį Specialiųjų tyrimų tarnyba paskelbė atliktos analizės apie nepotizmo intensyvumą savivaldybių administracijose rezultatus. Specialiųjų tyrimų tarnyba, apibendrindama minėto tyrimo rezultatus, nurodė, kad giminystės ryšiai institucijose savaime nėra problema, tačiau kuo didesnis nepotizmo intensyvumas egzistuoja, tuo didesnė tikimybė, kad gali būti bandoma naudotis einamomis pareigomis, proteguoti savo šeimos narius bei giminaičius ir siekti jiems naudos.
Plačiau
Dalyvauta diskusijoje kaip sukurti veiksmingą kovos su korupcija programą
2018 m. rugsėjo 26 d. Šiauliuose vyko diskusija, kaip sukurti veiksmingą kovos su korupcija programą. Šioje diskusijoje pranešimus skaitė ir aktualiais kovos su korupcija vietos savivaldoje klausimais diskutavo Specialiųjų tyrimų tarnybos, Transparency International Lietuvos skyriaus, Šiaulių regiono savivaldybių Antikorupcijos komisijų atstovai ir savivaldybių administracijų deleguoti atstovai. Joniškio rajono savivaldybę diskusijoje atstovavo Antikorupcijos komisijos pirmininkas Romas Sperskis ir Kanceliarijos skyriaus vedėja Rasa Lapukienė.
Plačiau
Nulinė tolerancija korupcijai – sveikatos priežiūros įstaigų prioritetas
Praeitą savaitę Sveikatos apsaugos ministerijoje (toliau – SAM) vyko apvalaus stalo diskusija dalyvaujant antikorupcijos ekspertams aptariant nulinės tolerancijos korupcijos politikos plėtojimo sveikatos priežiūros įstaigose turinį ir kryptis.
Plačiau
Susitikimas su Korupcijos prevencijos pareigūnais
Susitikimo metu
Kovo 14 d. Specialiųjų tyrimų tarnybos (STT) Šiaulių valdybos Korupcijos prevencijos poskyrio pareigūnai susitiko su Joniškio rajono savivaldybės administracijos atstovais ir įstaigų ir įmonių vadovais.
Plačiau
Parengtas korupcijos prevencijos 2018–2020 m. programos projektas
Joniškio rajono savivaldybės administracija parengė Joniškio rajono savivaldybės korupcijos prevencijos 2018–2020 metų programos projektą ir teikia jį savivaldybės įstaigoms, savivaldybėje veikiančioms nevyriausybinėms organizacijoms, gyventojų bendruomenei susipažinti.
Plačiau
Dalyvauta diskusijoje „Kooperuotų studijų rezultatai ir iššūkiai“
2018 m. kovo 9 d. Šiaulių universiteto Verslo ir viešosios vadybos katedra kartu su Nevyriausybinių organizacijų Viešojo administravimo centru organizavo susitikimą-diskusiją „Kooperuotų studijų rezultatai ir iššūkiai“. Diskusijos tikslas – aptarti kooperuotų studijų, vykdytų studijų dalyje „Etika ir antikorupcinė politika“ rezultatus ir galimas perspektyvas įgyvendinant korupcijos prevencijos priemones institucijose.
Plačiau
Sukurtas filmukas „Ką žinote apie korupciją“
Tarptautinės antikorupcijos dienos išvakarėse Joniškio rajono savivaldybės antikorupcijos komisijos pirmininkas Benjaminas Rimdžius, šios komisijos narė Kanceliarijos skyriaus vedėja Rasa Lapukienė pasveikino ir įteikė padėką Joniškio Algimanto Raudonikio meno mokyklos Atviro jaunimo centro atstovams Lukui Svirpliui, Pauliui Kuprevičiui ir Viliui Zubrevičiui už filmuko „Ką žinote apie korupciją“ sukūrimą ir pagalbą įgyvendinant priemones, didinančias korupcijos prevencijos veiksmingumą.
Plačiau