Joniškio rajono savivaldybė
2021 m. balandžio 22 d., ketvirtadienis
Biudžetinė įstaiga
Joniškio rajono savivaldybės
administracija
Duomenys kaupiami
Juridinių asmenų registre
Kodas 288712070
Livonijos g. 4, 84124 Joniškis
Tel. (8 426) 69 140
Faks. (8 426) 69 143
El. p. savivaldybe@joniskis.lt
Sudarytos sutartys 2014 m.

Sutarties sudarymo data

Sutarties dalykas

Kaina Lt
su PVM

Su kuo sudaryta sutartis

Sutarties galiojimas

Padalinys, atsakingas už sutarties sudarymą ir vykdymą

2014-01-09 Nuolatinės lifto Level-MOD.ZL neįgaliesiems techninės priežiūros ir remonto paslaugos pirkimas ne daugiau 7000,00 UAB „Šiaulių liftas“ 1 (vienerius) metus. Sutartį numatoma pratęsti 1 kartą 2 metams Ūkio skyrius
2014-01-15 Stebėjimo ir reagavimo paslaugų pirkimas ne daugiau 7000,00 per 3 metus UAB „Norgauda“ 1 metus (nuo 2014-01-31). Sutartį numatoma pratęsti 1 kartą 2 metams Ūkio skyrius
2014-01-15 Muzikinių paslaugų iškilmingų santuokų metu paslaugos pirkimas ne daugiau 6000,00 Laima Indriulienė 3 metai Teisės ir metrikacijos skyrius
2014-01-24 Biuro reikmenų pirkimas 774,40 UAB „Eurobiuras“ Ne ilgiau nei 6 mėn. Ūkio skyrius
2014-01-24 Biuro reikmenų pirkimas 7817,69 UAB „OFFICE SYSTEM“ Ne ilgiau nei 6 mėn. Ūkio skyrius
2014-01-27 Automobilinių degalų pirkimas ~120000,00 UAB „LUKOIL BALTIJA“ 12 mėn. Ūkio skyrius
2014-02-03 Socialinių išmokų apskaitos informacinės sistemos „Parama“ priežiūros paslaugų pirkimas 950,00 UAB „Nevda“ 12 mėn. Kanceliarijos skyrius
2014-02-18 Kalendoriaus „Joniškio krepšinio muziejus“ pirkimas 150,00 Sporto klubas „Krepšinio legendos“ 2014-03-05 Vaiko teisių apsaugos skyrius
2014-02-19 Projekto „Joniškio miesto centrinės dalies kompleksiškas sutvarkymas“ Nr. VP3-1.1-VRM-02-R-61-008, Joniškio miesto centrinės dalies aikščių rekonstrukcija (Joniškio m. Miesto a., Upytės g. pradžia, Livonijos g. (iki Statybininkų g.)) I-ojo etapo rekonstrukcijos darbų atlikimo pirkimas 2842149,04 UAB „Šiaulių plentas“ Iki visiško sutartyje numatytų įsipareigojimų įvykdymo, bet ne ilgiau kaip 36 mėnesius Ekonominės plėtros ir investicijų skyrius
2014-02-19 „Pastato – baltosios sinagogos lauko inžinerinių tinklų įrengimas“ techninio darbo proje 102701,75 UAB „Šiaulių plentas“ Iki visiško sutartinių įsipareigojimų įvykdymo, bet ne ilgiau kaip 15 mėn. Ekonominės plėtros ir investicijų skyrius
2014-02-25 Apsaugos ir gaisrinės saugos įrangos sistemų remonto, patikros ir priežiūros paslaugų pirkimas ne daugiau 2000,00 per metus UAB „Norgauda“ 1 (vienerius) metus. Sutartį numatoma pratęsti 1 (vieną) kartą 2 (dvejiems) metams Ūkio skyrius
2014-02-25 Drenažo sistemų įrengimas ir atnaujinimas Joniškio rajono kaimo vietovėse 216416,91 UAB „Joniškio hidrostatyba“ iki visiško sutartinių įsipareigojimų įvykdymo, bet ne ilgiau kaip iki 2014-10-16 Žemės ūkio skyrius
2014-03-06 Projekto „Joniškio miesto centrinės dalies aikščių rekonstrukcijos (Joniškio m. Miesto a., Upytės g. pradžia, Livonijos g. (iki Statybininkų g.))“ II-ojo etapo darbų pirkimas 837152,04 UAB „Nodama“ 36 mėn. Ekonominės plėtros ir investicijų skyrius
2014-03-12 Joniškio rajono savivaldybės administracijos Gataučių, Gaižaičių, Kepalių, Kriukų, Rudiškių, Saugėlaukio, Satkūnų, Skaistgirio, Žagarės seniūnijų teritorijoje esančių gatvių apšvietimo tinklų ir įrangos eksploatacijos (priežiūros ir remonto) paslaugų pirkimas mažiau kaip 270000,00 Lt/3 m. UAB „Joniškio mechanizacija“ 1 (vienerius metus). Sutartį numatoma pratęsti 2 (dvejiems) metams. Žagarės seniūnija
2014-03-17 Drenažo sistemų įrengimo ir atnaujinimo Joniškio rajono kaimo vietovėse techninė priežiūra 3480,00 UAB „Šiaulių hidroprojektas“ Iki visiško sutartinių įsipareigojimų įvykdymo, bet ne ilgiau kaip iki 2014-10-16 Žemės ūkio skyrius
2014-03-17 Joniškio rajono Žagarės gimnazijos (buvusios vidurinės mokyklos) pastato, esančio Kęstučio g. 1, Žagarėje, rekonstravimo techninio projekto Nr. SPV-06-056-TP koregavimas 18150,00 UAB „Statybos projektų valdymas“ Iki visiško sutartinių įsipareigojimų įvykdymo, bet ne ilgiau kaip 12 mėnesių Ekonominės plėtros ir investicijų skyrius
2014-03-21 Joniškio rajono oficialios ir neoficialios informacijos publikavimo spaudoje paslaugų pirkimas iki 10000,00 UAB „Joniškio dienos“ 1 (vienerius) metus Kultūros ir viešųjų ryšių skyrius
2014-03-24 Santechnikos prekių pirkimas mažiau kaip už 10000,00 ŽŪB „Virčiuvis“ Iki visiško sutartinių įsipareigojimų įvykdymo, bet ne ilgiau nei 1 (vienerius) metus Ūkio skyrius
2014-03-25 Projekto „Žagarės miesto aikštės rekonstrukcija“ (projekto kodas Nr. VP3-1.2-VRM-01-R-61-002), Žagarės miesto aikštės rekonstrukcijos darbų atlikimas 2039454,76 Ūkio subjektų grupė: UAB LIETUVOS KELIŲ STATYBA, UAB „Rimalda“, UAB „Asadoma“ Iki visiško sutartyje numatytų įsipareigojimų įvykdymo, bet ne ilgiau kaip 24 mėnesius Ekonominės plėtros ir investicijų skyrius
2014-03-26 Mindaugių vandenvietės vandens gerinimo, geležies šalinimo sistemų įrengimo techninio projekto parengimas ir darbų atlikimas 204960,69 Ūkio subjektų grupė: Per Aarsleff A/S ir UAB „Patvanka“ Iki visiško sutartinių įsipareigojimų įvykdymo, bet ne ilgiau kaip 3 metus Ekonominės plėtros ir investicijų skyrius
2014-03-27 Kompiuterių pirkimas 34932,66 UAB „Komparsa“ Iki visiško įsipareigojimų įvykdymo Kanceliarijos skyrius
2014-03-28 Joniškio rajono griovių T-1, M-4-3, A-8a, A-8a-2 ir S-15 remonto darbai 46033,00 UAB „Šiaulių melioracija“ Iki visiško sutartinių įsipareigojimų įvykdymo, bet ne ilgiau kaip iki 2014-12-31 Žemės ūkio skyrius
2014-03-28 Dokumentų valdymo sistemos „Kontora“ (DVS) priežiūros ir modifikavimo paslaugų pirkimas ne daugiau 50000,00 UAB „NEVDA“ 36 mėnesius Kanceliarijos skyrius
2014-03-28 Biuro popieriaus pirkimas 1132,56 UAB „OFFICEDAY“ Kol nuperkama prekių už sutarties kainą, bet ne ilgiau kaip 3 mėn. Ūkio skyrius
2014-03-28 Biuro popieriaus pirkimas 1132,56 UAB „OFFICEDAY“ Kol nuperkama prekių už sutarties kainą, bet ne ilgiau kaip 3 mėn. Socialinės paramos ir sveikatos skyrius
2014-04-07 Joniškio miesto želdynų sistemos plėtojimo ir tvarkymo specialiojo plano rengimo paslaugų pirkimas   UAB „TAEM Urbanistai“ Iki visiško sutartinių įsipareigojimų įvykdymo, bet ne ilgiau kaip 2 metus Architektūros ir teritorijų planavimo skyrius
2014-04-07 Projekto „Žagarės miesto aikštės rekonstrukcija“ (projekto Nr. VP3-1.2-VRM-01-R-61-002), Žagarės miesto aikštės rekonstrukcijos projekto vykdymo priežiūra 7865,00 UAB „VILPROJEKTAS“ Iki visiško sutartinių įsipareigojimų įvykdymo, bet ne ilgiau kaip 3 metus Ekonominės plėtros ir investicijų skyrius
2014-04-07 Projekto „Žagarės miesto aikštės prieinamumo didinimas“ (projekto Nr. VP3-1.2-VRM-01-R-61-018), Žagarės miesto aikštės prieigų rekonstrukcijos projekto vykdymo priežiūra 7260,00 UAB „VILPROJEKTAS“ Iki visiško sutartinių įsipareigojimų įvykdymo, bet ne ilgiau kaip 3 metus Ekonominės plėtros ir investicijų skyrius
2014-04-07 Joniškio rajono tvenkinių hidrotechninių statinių remonto ir priežiūros darbai ne daugiau 105000,00 UAB „Joniškio spedicija“ Iki visiško sutartinių įsipareigojimų įvykdymo, bet ne ilgiau kaip vienerius metus.
Esant finansavimui, sutartį numatoma pratęsti 2 kartus po vienerius metus
Žemės ūkio skyrius
2014-04-14 Nešiojamų kompiuterių pirkimas 6260,54 UAB „REO Investment“ Iki visiško šalių įsipareigojimų įvykdymo Kanceliarijos skyrius
2014-04-15 Valstybei priklausančių melioracijos statinių remonto ir priežiūros (įskaitant avarinius remontus) darbai ne daugiau 110000,00 UAB „Joniškio spedicija“ Iki visiško sutartinių įsipareigojimų įvykdymo, bet ne ilgiau kaip iki 2014-12-31 Žemės ūkio skyrius
2014-04-17 Žagarės miesto vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros planavimo dokumentų rengimo paslaugų pirkimas 16940,00 UAB „Patvanka“ Iki visiško sutartinių įsipareigojimų įvykdymo, bet ne ilgiau kaip 2 metus Architektūros ir teritorijų planavimo skyrius
2014-04-17 Joniškio ir Žagarės miestų paviršinių (lietaus) nuotekų tvarkymo specialiųjų planų rengimo paslaugų pirkimas 36300,00 UAB „TAEM Urbanistai“ Iki visiško sutartinių įsipareigojimų įvykdymo, bet ne ilgiau kaip 2 metus Architektūros ir teritorijų planavimo skyrius
2014-04-19 Nešiojamo kompiuterio pirkimas 1433,85 UAB „REO Investment“ Iki visiško šalių įsipareigojimų įvykdymo Kanceliarijos skyrius
2014-04-24 Ilgalaikės paskolos paėmimas investicijų projektams finansuoti ~290 000,00 AB DNB bankas 7 metai Finansų skyrius
2014-04-29 Gyvenamųjų ir negyvenamųjų pastatų, žemės sklypų, inžinerinių tinklų ir statinių rinkos vertės nustatymas 75000,00 UAB „VADASA“ 1 metus. Sutartis gali būti pratęsta 1 (vieną) kartą 2 (dviem) metams Infrastruktūros skyrius
2014-05-02 Keliams ir gatvėms remontuoti, rekonstruoti ir tiesti naudojamų medžiagų, mišinių, dangų kokybės laboratorinių tyrimų paslaugų pirkimas ne daugiau 60000,00 AB „Problematika“ 1 (vienerius) metus. Sutartį numatoma pratęsti 2 kartus po 1 (vienerius) metus Infrastruktūros skyrius
2014-05-08 Stogastulpių neveikiančioms senosioms kapinėms pažymėti pirkimas 4995 G. Staškausko skulptūros ir keramikos studija 2014-08-08 Architektūros ir teritorijų planavimo skyrius
2014-05-12 Biuro reikmenų pirkimas 735,68 UAB „Eurobiuras“ Ne ilgiau nei 6 mėn. nuo sudarymo ne ilgiau nei 6 mėn. nuo sudarymo
2014-05-16 Paviršinio vandens, susikaupusio rajono gyvenvietėse ir mieste, nuleidimo darbai ne daugiau 50000,00 UAB „Joniškio spedicija“ Iki visiško sutartinių įsipareigojimų įvykdymo, bet ne ilgiau nei vienerius metus Žemės ūkio skyrius
2014-05-16 Joniškio rajono Kepalių ir Saugėlaukio seniūnijų Ašvinės upelio, griovio V-9-1 ir juose esančių statinių priežiūra ir remontas 341288,56 UAB „JONIŠKIO HIDROSTATYBA“ Iki visiško sutartinių įsipareigojimų įvykdymo, bet ne ilgiau kaip iki 2015-12-31 Žemės ūkio skyrius
2014-05-23  Joniškio rajono Skaistgirio ir Gaižaičių seniūnijų tiltų remontas 270999,00   UAB „Joniškio spedicija“ Iki visiško sutartinių įsipareigojimų įvykdymo, bet ne ilgiau kaip iki 2014 m. gruodžio 31 d.  Žemės ūkio skyrius 
2014-05-23  Joniškio rajono Gataučių seniūnijos tiltų remontas  333498,78  UAB „Joniškio spedicija“  Iki visiško sutartinių įsipareigojimų įvykdymo, bet ne ilgiau kaip iki 2015 m. gruodžio 31 d.  Žemės ūkio skyrius 
2014-05-29 Stebėjimo ir reagavimo paslaugos 7500,00 UAB „GRIFAS AG“ Ne ilgiau kaip 7 mėn. Ekonominės plėtros ir investicijų skyrius
2014-06-02 Projekto „Žagarės miesto aikštės prieinamumo didinimas“ (projekto Nr. VP3-1.2-VRM-01-R-61-018), Žagarės miesto aikštės prieigų rekonstrukcijos darbų atlikimas 1000819,11 Valstybės įmone „Šiaulių regiono keliai“ Iki visiškų sutartyje numatytų įsipareigojimų įvykdymo, bet ne ilgiau kaip 24 mėnesius Ekonominės plėtros ir investicijų skyrius
2014-06-03 Transporto paslaugų pirkimas 25710,13 UAB „Joniškio autobusų parkas“ Iki galutinio atsiskaitymo (2014-08-06) Lietuvos liaudies kultūros centras
2014-06-09 Kompiuterių, kopijavimo ir spausdinimo įrangos dalių, įrangos priežiūros ir remonto paslaugų pirkimas 17864,00 UAB „Kompera“ Ne ilgiau kaip 12 mėnesių Kanceliarijos skyrius
2014-06-10 Šunų vedžiojimo aikštelės įrengimo Viestarto gatvėje Joniškyje darbų pirkimas 17679,31 UAB „Joniškio komunalinis ūkis“ 5 mėnesius Infrastruktūros skyriaus Viešosios tvarkos poskyris
2014-06-10 Žemės nuomos mokesčio administravimo IS MASIS atnaujinimo (pagrindiniam ir papildomiems moduliams) paslaugos pirkimas ne daugiau kaip 18000,00 UAB „Algoritmų sistemos“ Iki visiško šalių tarpusavio atsiskaitymo Finansų skyrius
2014-06-13 Būsto pritaikymo neįgaliajam darbų atlikimas 35934,05 UAB „Joniškio mechanizacija“ Iki visiško sutartinių įsipareigojimų įvykdymo, bet ne ilgiau kaip 1 metus Ekonominės plėtros ir investicijų skyrius
2014-06-13 Būsto pritaikymo neįgaliajam darbų atlikimas 12013,45 UAB „Joniškio mechanizacija“ Iki visiško sutartinių įsipareigojimų įvykdymo, bet ne ilgiau kaip 1 metus Ekonominės plėtros ir investicijų skyrius
2014-06-19  Joniškio rajono savivaldybės Gasčiūnų kaimo kapinių praplėtimo techninio darbo projekto parengimas ir statybos darbų atlikimas  150000,00 UAB „Joniškio spedicija“  Iki visiško sutartinių įsipareigojimų įvykdymo, bet ne ilgiau kaip 24 mėn. Ekonominės plėtros ir investicijų skyrius 
2014-06-19  Joniškio rajono savivaldybės Skaistgirio miestelio kapinių praplėtimo techninio darbo projekto parengimas ir statybos darbų atlikimas  120000,00  UAB „JONIŠKIO HIDROSTATYBA“  Iki visiško sutartinių įsipareigojimų įvykdymo, bet ne ilgiau kaip 24 mėn.  Ekonominės plėtros ir investicijų skyrius 
2014-06-19 Joniškio rajono savivaldybės Rudiškių kaimo kapinių praplėtimo techninio darbo projekto parengimas ir statybos darbų atlikimas  121000,00  UAB „JONIŠKIO HIDROSTATYBA“  Iki visiško sutartinių įsipareigojimų įvykdymo, bet ne ilgiau kaip 24 mėn.  Ekonominės plėtros ir investicijų skyrius 
2014-06-02 Maitinimo paslaugų pirkimas 20714,00 UAB „KEVINTA“ Iki šalys galutinai įvykdys savo įsipareigojimus Lietuvos liaudies kultūros centras
2014-06-25 Gasčiūnų kaimo sporto aikštyno ir viešosios infrastruktūros atnaujinimo ir įrengimo darbų atlikimas 670433,70 UAB „LIMEGA“ Iki visiško sutartyje numatytų įsipareigojimų įvykdymo, bet ne ilgiau kaip 16 mėnesių Ekonominės plėtros ir investicijų skyrius
2014-06-30 Elektroninio pašto tarnybinės stoties programinės įrangos, licencijų ir įdiegimo paslaugų pirkimas 12996,15 UAB „Sovis“ Iki visiško sutartinių įsipareigojimų įvykdymo Kanceliarijos skyrius
2014-07-09  Nekilnojamųjų daiktų (išskyrus žemės sklypus) kadastro paslaugos  ne daugiau kaip už 60 000,00 UAB „Inreal GEO“  Sutartis galioja 1 metus. Sutartis gali būti pratęsta 1 (vieną) kartą 2 (dviems) metams Infrastruktūros skyrius 
2014-07-17  Sanitarinio gatvių valymo paslaugos  ne daugiau kaip už 18000 UAB „Joniškio spedicija“  Iki visiško sutartinių įsipareigojimų įvykdymo, bet ne ilgiau kaip 6 (šešis) mėnesius. Paslaugos pagal sutartį bus pradėtos teikti nuo 2014 m. rugsėjo 1 d. Joniškio seniūnija 
2014-07-21 Joniškio rajono savivaldybės administracijos Žagarės seniūnijos teritorijoje esančių kapinių priežiūros paslaugos Paslaugų pagal sutartį bus nupirkta mažiau kaip už 18000 per trejus metus UAB „Švaros piramidė“  Galioja 1 (vienerius) metus. Sutartį numatoma pratęsti 2 (dvejiems) metams Žagarės seniūnija
2014-07-23 Joniškio rajono savivaldybės miestų ir gyvenviečių inžinerinių komunikacijų šulinių remonto darbai ne daugiau 35000,00 UAB „JONIŠKIO HIDROSTATYBA“ 1 (vienerius) metus. Sutartį numatoma pratęsti 1 (vieneriems) metams. Infrastruktūros skyrius
2014-07-24 Statinių statybos, rekonstrukcijos, modernizavimo ir remonto darbų techninės priežiūros paslaugų pirkimas ne daugiau 390000,00 UAB „Gerbūnis“ Sutartis sudaroma vieniems metams. Sutartis gali būti pratęsta pasirašant papildomus susitarimus du kartus vienerių metų laikotarpiams Ekonominės plėtros ir investicijų skyrius
2014-07-31 Biuro popieriaus pirkimas 847,00 Office system, UAB Kol užsakovas nuperka prekių už sutartyje nurodytą kainą, bet ne ilgiau kaip 3 mėn. Ūkio skyrius
2014-08-04 Joniškio kultūros centro pastato modernizavimo baigiamojo etapo techninio projekto parengimo statybą leidžiančiam dokumentui gauti ir projekto vykdymo priežiūros paslaugų atlikimas 169000,00 TAEM ARCHITEKTAI, UAB Iki visiško sutartinių įsipareigojimų įvykdymo, bet ne ilgiau kaip 5 metus Ekonominės plėtros ir investicijų skyrius
2014-08-06 Spalvinis daugiafunkcinis įrenginys 5808.00 Office Equipment Solutions Baltia, UAB Iki visiško šalių įsipareigojimų įvykdymo Kanceliarijos skyrius
2014-08-14 Joniškio seniūnijos teritorijoje esančių kapinių priežiūros paslaugų pirkimas ne daugiau kaip 25000,00 UAB „Švaros piramidė“ 1 (vienerius) metus Joniškio seniūnija
2014-08-18 Biuro reikmenų pirkimas 898,79 Eurobiuras, UAB Ne ilgiau nei 5 mėn. Ūkio skyrius
2014-08-22 Joniškio rajono Žagarės gimnazijos (buvusios vidurinės mokyklos) pastato, esančio Kęstučio g. 1, Žagarėje, rekonstravimo darbų atlikimas 974487,33 UAB „STAFAS“ 2017-08-22 Ekonominės plėtros ir investicijų skyrius
2014-08-27 Projektų viešinimo straipsnių publikavimo vietinėje spaudoje paslaugų pirkimas bus sumokėta iki 10000,00 Lt UAB „Joniškio dienos“ 1 (vienerius) metus Kultūros ir viešųjų ryšių skyrius
2014-08-29 Informacinės publikacijos spausdinimo savaitraštyje „Veidas“ pirkimas 7260,00 UAB „Veido“ periodikos leidykla 2014-10-31 Kultūros ir viešųjų ryšių skyrius
2014-08-29 Joniškio seniūnijos teritorijoje esančių gatvių apšvietimo tinklų ir įrangos eksploatacijos (priežiūra ir remontas) paslaugų pirkimas  ne daugiau 120000,00 Lt UAB „Joniškio mechanizacija“ 1 (vienerius) metus. Sutartį numatoma pratęsti 1 (vieneriems) metams Joniškio seniūnija
2014-09-03 Komunalinių paslaugų pirkimas ne daugiau 70000,00 Lt UAB „Joniškio spedicija“ 1 (vienerius) metus Joniškio seniūnija
2014-09-15  Darbuotojų sveikatos tikrinimo paslaugų pirkimas  paslaugų pagal sutartį bus nupirkta ne daugiau kaip už 756,00  Lt UAB „SAULENĖ“  Iki visiško sutarties šalių įsipareigojimų įvykdymo, bet ne ilgiau nei iki 2014 m. gruodžio 31 d. Ūkio skyrius
2014-09-15  Darbuotojų sveikatos tikrinimo paslaugų pirkimas paslaugų pagal sutartį bus nupirkta ne daugiau kaip už 1334,00 Lt IĮ V. Neverauskienės klinika-vaistinė  Iki visiško sutarties šalių įsipareigojimų įvykdymo, bet ne ilgiau nei iki 2014 m. gruodžio 31 d. Ūkio skyrius
2014-09-15  Darbuotojų sveikatos tikrinimo paslaugų pirkimas paslaugų pagal sutartį bus nupirkta ne daugiau kaip už 300,00 Lt VŠĮ Joniškio pirminės sveikatos priežiūros centras Iki visiško sutarties šalių įsipareigojimų įvykdymo, bet ne ilgiau nei iki 2014 m. gruodžio 31 d. Ūkio skyrius
2014-09-15  Darbuotojų sveikatos tikrinimo paslaugų pirkimas paslaugų pagal sutartį bus nupirkta ne daugiau kaip už 414,00 Lt IĮ V. Neverauskienės klinika-vaistinė Iki visiško sutarties šalių įsipareigojimų įvykdymo, bet ne ilgiau nei iki 2014 m. gruodžio 31 d. Ūkio skyrius
2014-09-15  Darbuotojų sveikatos tikrinimo paslaugų pirkimas paslaugų pagal sutartį bus nupirkta ne daugiau kaip už 378,00 Lt VŠĮ Joniškio pirminės sveikatos priežiūros centras  Iki visiško sutarties šalių įsipareigojimų įvykdymo, bet ne ilgiau nei iki 2014 m. gruodžio 31 d. Ūkio skyrius
2014-09-15  Darbuotojų sveikatos tikrinimo paslaugų pirkimas paslaugų pagal sutartį bus nupirkta ne daugiau kaip už 120,00 Lt UAB „SAULENĖ“ Iki visiško sutarties šalių įsipareigojimų įvykdymo, bet ne ilgiau nei iki 2014 m. gruodžio 31 d. Ūkio skyrius
2014-09-15  Darbuotojų sveikatos tikrinimo paslaugų pirkimas paslaugų pagal sutartį bus nupirkta ne daugiau kaip už 108,00 Lt UAB „SAULENĖ“ Iki visiško sutarties šalių įsipareigojimų įvykdymo, bet ne ilgiau nei iki 2014 m. gruodžio 31 d. Ūkio skyrius
2014-09-15  Darbuotojų sveikatos tikrinimo paslaugų pirkimas paslaugų pagal sutartį bus nupirkta ne daugiau kaip už 144,00 Lt UAB „SAULENĖ“ Iki visiško sutarties šalių įsipareigojimų įvykdymo, bet ne ilgiau nei iki 2014 m. gruodžio 31 d. Ūkio skyrius
2014-09-17 Žagarės miesto aikštės rekonstrukcijos papildomų (UAB „STATVA“ padarytų defektų ištaisymo) darbų atlikimas 30383,10 UAB „Asadoma“ Iki visiško sutartinių įsipareigojimų įvykdymo, bet ne ilgiau kaip 1 metus Ekonominės plėtros ir investicijų skyrius
2014-09-24 Šilumos energijos ir jos tiekimo Joniškio rajono savivaldybės archyvo, esančio Livonijos g. 3, Joniškis, pastatui šildyti organizavimo paslaugų pirkimas ne daugiau kaip už 12000 Lt UAB „Baltisches Haus“ 12 (dvylika) mėnesių Ūkio skyrius
2014-10-07 Knygų „Krepšinio legendų muziejus“ pirkimas 1200 Sporto klubas „Krepšinio legendos“ 2 mėn. Kultūros ir viešųjų ryšių skyrius
2014-10-16 Daugiabučio, penkių aukštų, gyvenamojo namo M. Slančiausko g. 3, Joniškis, fasado remonto darbų atlikimas 15391,26 UAB „Šiaurės statyba“ Galioja iki visiško sutartinių įsipareigojimų įvykdymo, bet ne ilgiau kaip 1 metus Ekonominės plėtros ir investicijų skyrius
2014-10-17 Biuro reikmenų (popieriaus) pirkimas 2511,96 Office system, UAB Ne ilgiau nei 2 mėn.nuo sutarties įsigaliojimo dienos Ūkio skyrius
2014-10-17 Pastato,esančio Miesto a. 4, Joniškis, langų keitimas 24800,00 Romo Sperskio medienos apdirbimo įmonė Galioja iki visiško sutartinių įsipareigojimų įvykdymo, bet ne ilgiau kaip 1 metus Ekonominės plėtros ir investicijų skyrius 
2014-10-20 Biuro reikmenų (popieriaus) pirkimas 901,45 Officeday, UAB Ne ilgiau nei 2 mėn. Ūkio skyrius
2014-10-23 Interaktyvaus objekto sukūrimas, integracija, jo administravimas ir techninė priežiūra 1394,00 VŠĮ „Mūsų Baltija“ Neterminuota Kultūros ir viešųjų ryšių skyrius
2014-10-24 Joniškio rajono savivaldybės gyventojų gyvūnų (šunų ir kačių) registravimo paslaugos  ne daugiau kaip 9000 Lt UAB JONIŠKIO BUTŲ ŪKIS Iki 2015 m. gruodžio 31 d. Infrastruktūros skyriaus Viešosios tvarkos poskyris
2014-10-28 Finansų valdymo apskaitos sistemos LABBIS pritaikymo euro įvedimui paslaugų pirkimas 162866,00 UAB „Labbis“ 2015-04-15 Finansų skyrius
2014-10-31 Elektros energijos pirkimas 164439,00 Energijos tiekimas, UAB Sutartis įsigalioja 2015-01-01 ir galioja 12 mėn. Infrastruktūros skyrius
2014-11-04 Kompiuterių ir jų priedų pirkimas  19035,72 UAB „Komparsa“ Iki visiško Šalių įsipareigojimų įvykdymo, bet ne ilgiau kaip iki 2014-12-25 Kanceliarijos skyrius
2014-11-05 Spausdintuvų pirkimas 6523,11 UAB „Novanet“ Iki visiško Šalių įsipareigojimų įvykdymo, bet ne ilgiau kaip iki 2014-12-15 Kanceliarijos skyrius
2014-11-06 Monitorių pirkimas 1263,24 UAB „Inida“ Iki visiško Šalių įsipareigojimų įvykdymo, bet ne ilgiau kaip iki 2014-12-17 Kanceliarijos skyrius
2014-11-10 Lietaus nuotekų tinklų Sodų-Medžiotojų-Livonijos gatvėse Joniškyje sutvarkymo darbai  23680,00 UAB „Joniškio vandenys“ 5 mėn. Infrastruktūros skyrius Viešosios tvarkos poskyris
2014-11-10 Kompiuterių pirkimas 6352,50 UAB „Komparsa“ Iki visiško Šalių įsipareigojimų įvykdymo, bet ne ilgiau kaip iki 2014-12-19 Kanceliarijos skyrius
2014-11-10 Ilgalaikės paskolos paėmimas investicijų projektams finansuoti 200000 AB SEB bankas 2021-11-10 Finansų skyrius
2014-11-18 Koncertinės programos, skirtos „Joniškio rajono žemdirbių šventei“ paminėti organizavimas 6500,00 UAB „MUZIKOS TURAS“ 2014-11-25 Žemės ūkio skyrius
2014-11-24 Kanceliarinių prekių pirkimas ne daugiau kaip už 20716,80 Lt Stanislavos Berklovienės individuali įmonė Iki visiško sutartinių įsipareigojimų įvykdymo, bet ne ilgiau kaip 1 (vienerius) metus Ūkio skyrius
2014-11-25 Joniškio rajono savivaldybės aplinkos monitoringo 2014-2019 metų programos komponentų stebėsenos vykdymas  133000,00 UAB „Darnaus vystimosi institutas“ Ne ilgiau kaip iki 2020 m.kovo 1 d. Infrastruktūros skyriaus Viešosios tvarkos poskyris
2014-12-01 Elektros energijos pirkimas 245630,00 Energijos tiekimas, UAB Sutartis įsigalioja 2015-01-01 ir galioja 12 mėn. Ūkio skyrius
2014-12-08 Projekto „Baltosios sinagogos pritaikymas visuomenės poreikiams“ (projekto kodas Nr. EEE-LT06-KM-01-K-01-004), Pastato – Baltosios sinagogos pritaikymo visuomenės poreikiams Joniškio r., Joniškio m., Miesto a. 4A kapitalinio remonto projekto vykdymo priežiūros paslaugų atlikimas  10000,00 UAB „BANDUVA“ Iki visiško sutartinių įsipareigojimų įvykdymo, bet ne ilgiau kaip 36 mėnesius Ekonominės plėtros ir investicijų skyrius
2014-12-09 Elektros prekių pirkimas  mažiau kaip už 20716,80 Lt Joniškio rajono žemės ūkio bendrovė „Virčiuvis“ Iki visiško sutartinių įsipareigojimų įvykdymo, bet ne ilgiau kaip 1 (vienerius) metus Ūkio skyrius
2014-12-15 Kompiuterių pirkimas 6325,88 UAB „Komparsa“ Iki visiško Šalių įsipareigojimų įvykdymo, bet ne ilgiau kaip iki 2015-02-06 Kanceliarijos skyrius
2014-12-16 Joniškio miesto teritorijos prie Sidabros gatvės detaliojo plano parengimas 5082,00 UAB „Archimetras“ Ne ilgiau kaip 2 metus Architektūros ir teritorijų planavimo skyrius
2014-12-16 Teritorijos Joniškyje, prie Klonių gatvės, detaliojo plano parengimas  15246,00 UAB „Archimetras“ Ne ilgiau kaip 2 metus Architektūros ir teritorijų planavimo skyrius 
2014-12-16 Teritorijos Joniškio r. sav. Saugėlaukio sen. Bariūnų k. centrinės dalies detaliojo plano parengimas 8470,00 UAB „Archimetras“ Ne ilgiau kaip 2 metus Architektūros ir teritorijų planavimo skyrius 
2014-12-17 Nespalvinio spausdintuvo pirkimas 948,64 Šilutės INFO-TEC, UAB Iki visiško Šalių įsipareigojimų įvykdymo, bet ne ilgiau kaip iki 2015-02-13 Kanceliarijos skyrius
2014-12-19 Biuro popieriaus pirkimas 2252,42 Office system, UAB Kol bus nupirkta prekių už pagrindinę sutarties kainą, bet ne ilgiau kaip 2 mėn. Kanceliarijos skyrius
2014-12-19 Spalvinio daugiafunkcinio įrenginio pirkimas  1602,46 Compservis, UAB  Iki visiško įsipareigojimų įvykdymo Kanceliarijos skyrius
2014-12-22 Ūkinių prekių pirkimas mažiau kaip už 20716,80 Lt Joniškio vartotojų kooperatyvas Iki visiško sutartinių įsipareigojimų įvykdymo, bet ne ilgiau nei 1 (vienerius) metus Ūkio skyrius
2014-12-22 Cheminių prekių pirkimas mažiau kaip už 20716,80 Lt Joniškio vartotojų kooperatyvas Iki visiško sutartinių įsipareigojimų įvykdymo, bet ne ilgiau nei 1 (vienerius) metus Ūkio skyrius
2014-12-22 Statybinių prekių pirkimas mažiau kaip už 20716,80 Lt Joniškio vartotojų kooperatyvas Iki visiško sutartinių įsipareigojimų įvykdymo, bet ne ilgiau nei 1 (vienerius) metus Ūkio skyrius
2014-12-29 Higieninio popieriaus pirkimas 843,61 UAB „Mineraliniai vandenys ir alus“ Kol užsakovas nuperka prekių už sutartyje nurodytą kainą, bet ne ilgiau kaip 2 mėn. Ūkio skyrius
2014-12-31 Investicinių planų su energetinio naudingumo sertifikatais pirkimas  1915,00 Vytautas Valeika Iki visiško šalių įsipareigojimų įvykdymo, bet ne ilgiau kaip 36 mėn. Infrastruktūros skyrius
Į viršų      AtgalSpausdinimo versijaPaskutinis atnaujinimas: 2015-05-14 08:06:15