Joniškio rajono savivaldybė
2021 m. balandžio 21 d., trečiadienis
Biudžetinė įstaiga
Joniškio rajono savivaldybės
administracija
Duomenys kaupiami
Juridinių asmenų registre
Kodas 288712070
Livonijos g. 4, 84124 Joniškis
Tel. (8 426) 69 140
Faks. (8 426) 69 143
El. p. savivaldybe@joniskis.lt
Antikorupcijos komisijos 2013 m. posėdžiai

 

 2013-07-13

Aptartas Nacionalinės kovos su korupcija 2011–2014 metų programos 1.17, 7.4, 8.6 priemonių ir Joniškio rajono savivaldybės korupcijos prevencijos 2012–2014 m. programos priemonių vykdymas 2013 m. I pusmetyje.

Svarstytas Lietuvos  savivaldybių asociacijos raštas dėl  neįgyvendintos Nacionalinės kovos su korupcija 2011–2014 metų programos įgyvendinimo priemonių plano 7.4 priemonės (įdiegti kiekvienos savivaldybės tinklapiuose interaktyvią vaikų priėmimo į ugdymo įstaigas registracijos sistemą – 2012 II ketv.). Nuspręsta informuoti Lietuvos savivaldybių asociaciją, kad  Nacionalinės kovos su korupcija 2011–2014 metų programos įgyvendinimo priemonių plano 7.4 priemonė Joniškio rajono savivaldybėje neįgyvendinta  dėl lėšų trūkumo  ir dėl to, kad  ugdymo įstaigose yra pakankamai laisvų vietų, eilių nesusidaro, tėvai  gali pasirinkti bet kokią ugdymo įstaigą.

Svarstytas Korupcijos pasireiškimo tikimybės nustatymo 2013 metais atlikimas. Komisija priėmė sprendimą  siūlyti Joniškio rajono savivaldybės administracijos direktoriui 2013 m. III ketvirtyje išanalizuoti ir įvertinti korupcijos pasireiškimo tikimybę Joniškio rajono savivaldybėje komunalinių atliekų tvarkymo sistemų diegimo (komunalinių atliekų tvarkymo paslaugos organizavimas, komunalinių atliekų tvarkymo paslaugos organizavimas, komunalinių atliekų tvarkymo operatorių parinkimas bei jų veiklos priežiūra ir kontrolė) srityje.

2013-02-21

Svarstyta tyrimo, atlikto pagal UAB „Eurikana ir ko“ 2013-01-23 raštą „Dėl korupcijos prevencijos vykdomuose viešuosiuose konkursuose“ medžiaga.

Antikorupcijos komisija, atlikusi dokumentų, susijusių su UAB „Eurikana ir ko“ dalyvavimu supaprastintame atvirame konkurse „Spausdintuvų ir kopijavimo įrangos eksploatacinių medžiagų pirkimas“ (pirkimo numeris 130879, pirkimo numeris CVP IS 113743), analizę, padarė šias išvadas:

1. Joniškio rajono savivaldybės administracijos Viešųjų pirkimų komisija, vykdydama viešojo pirkimo procedūras ir nagrinėdama UAB „Eurikana ir ko“ pasiūlymą, nepažeidė teisės aktų, reglamentuojančių viešuosius pirkimus, nustatytos tvarkos;

2. nėra duomenų, pagrindžiančių galimas korupcijos apraiškas, vykdant viešąjį pirkimą.

2012-02-07

Svarstyta UAB „Eurikana ir ko“2013-01-23 raštas „Dėl korupcijos prevencijos vykdomuose viešuosiuose pirkimuose“.

Nuspręsta prašyti Joniškio rajono savivaldybės administracijos Viešųjų pirkimų skyrių pateikti dokumentus, susijusius su UAB „Eurikana ir ko“ dalyvavimu supaprastintame atvirame konkurse „Spausdintuvų ir kopijavimo įrangos eksploatacinių medžiagų pirkimas“.

 

2012 metų posėdžiai

Į viršų      AtgalSpausdinimo versijaPaskutinis atnaujinimas: 2015-08-06 08:09:47