Joniškio rajono savivaldybė
2021 m. balandžio 21 d., trečiadienis
Biudžetinė įstaiga
Joniškio rajono savivaldybės
administracija
Duomenys kaupiami
Juridinių asmenų registre
Kodas 288712070
Livonijos g. 4, 84124 Joniškis
Tel. (8 426) 69 140
Faks. (8 426) 69 143
El. p. savivaldybe@joniskis.lt
Antikorupcijos komisijos 2009 m. posėdžiai

 

2009-09-22

Aptartas ir aprobuotas Informacijos, susijusios su galimomis korupcijos apraiškomis, priėmimo iš asmenų Joniškio rajono savivaldybėje tvarkos aprašo projektas. Nuspręsta teikti savivaldybės tarybai tvirtinti.
Aptarta, kaip per 2009 m. gegužės-rugsėjo mėn. vykdomos Joniškio rajono
savivaldybės kovos su korupcija programos įgyvendinimo 2008-2010 metų
priemonių plane numatytos užduotys.
Savivaldybės administracijos direktoriaus 2009 m. liepos 2 d. įsakymu Nr. A-618 nustatytos savivaldybės administracijos ir savivaldybei pavaldžių įstaigų veiklos sritys, analizuojamos ir vertinamos 2009 m. dėl korupcijos pasireiškimo tikimybės.
Sudarytos darbo grupės viešųjų pirkimų organizavimo savivaldybei pavaldžiose
įstaigose analizei ir vertinimui atlikti ir socialinių išmokų, kompensacijų skyrimo ir
mokėjimo Joniškio rajono savivaldybės administracijoje analizei ir vertinimui atlikti.
Darbo grupėms pavesta išnagrinėti esamą situaciją ir iki 2009 m. rugsėjo 30 d.
parengti motyvuotą išvadą dėl korupcijos pasireiškimo tikimybės ir prielaidų,
pasiūlymus dėl priemonių, įtrauktinų į Joniškio rajono savivaldybės kovos su
korupcija prorgamą.
Savivaldybės tarybos 2009 m. birželio 18 d. sprendimu Nr. T-164 patvirtintas
Joniškio rajono savivaldybės institucijų teisės aktų ar jų projektų antikorupcinio
vertinimo tvarkos aprašas.
Nuspręsta siūlyti Joniškio rajono savivaldybės administracijos direktoriui sudaryti darbo grupę naujai Joniškio rajono savivaldybės kovos su korupcija programai ir jos įgyvendinimo priemonių planui parengti, vadovaujantis Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnybos direktoriaus 2008 m. gruodžio 31 d. įsakymu Nr. 2-369 patvirtinta Savivaldybės korupcijos prevencijos programos rengimo metodika (Žin., 2009-01-24, Nr. 9-340) ir atsižvelgiant į Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnybos 2009-03-17 išvadoje Nr. 18-10-122 „Dėl korupcijos rizikos analizės Joniškio rajono savivaldybėje“ pateiktas rekomendacijas.

2009-05-27

Pateikta informacija apie Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnybos Šiaulių valdybos 2009-05-20 organizuotame seminare „Korupcijos prevencijos priemonių įgyvendinimas“ analizuotas problemas.
Svarstytas informacijos, susijusios su galimomis korupcijos apraiškomis, priėmimo iš asmenų klausimas.
Nuspręsta parengti Informacijos, susijusios su galimomis korupcijos apraiškomis, priėmimo iš asmenų tvarkos aprašą ir teikti tvirtinti savivaldybės tarybai.
Analizuotas Joniškio rajono savivaldybės kovos su korupcija programos įgyvendinimo 2008-2010 metų priemonių plano vykdymas.
Nuspręsta parengti ir teikti savivaldybės tarybai sprendimo projektą dėl Joniškio rajono savivaldybės kovos su korupcija programos įgyvendinimo 2008-2010 metų priemonių plano 6, 15, 23 punktų keitimų.

2009-04-21

Aptartas Komisijos sudėties keitimo klausimas.
Nuspręsta teikti Savivaldybės tarybai sprendimo projektą, kuriuo siūloma pakeisti Antikorupcijos komisijos sudėtį - vietoj išvykusio komisijos nario Roberto Stulginsko komisijos nare paskirti Agnę Poškaitę, Savivaldybės administracijos Juridinio skyriaus vedėją.
Komisija svarstė savo darbo reglamento keitimus. Atsižvelgiant į Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnybos Šiaulių valdybos 2009 m. kovo 17 d. išvadoje „Dėl korupcijos rizikos analizės Joniškio rajono savivaldybėje“ pateiktas rekomendacijas, parengta Antikorupcijos komisijos darbo reglamento nauja redakcija, kuri bus teikiama Savivaldybės tarybai tvirtinti.

2009-03-19

Svarstyta Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnybos Šiaulių valdybos 2009 m. kovo 17 d. išvada Nr. 18-10-122 „Dėl korupcijos rizikos analizės Joniškio rajono savivaldybėje“.
Nuspręsta:
1.Suplanuoti ir įgyvendinti priemones Antikorupcijos komisijos veiklai tobulinti, atsižvelgiant į išvadoje pateiktas rekomendacijas.
2. Koordinuoti išvadoje pateiktų rekomendacijų įgyvendinimą.
3. Pateikti iki 2009 m. birželio 19 d. Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnybos Šiaulių valdybai informaciją apie rekomendacijų įgyvendinimą.
Aptarta Antikorupcijos komisijos 2008 m. veikla.
Nuspręsta teikti Antikorupcijos komisijos veiklos ataskaitą Joniškio rajono savivaldybės tarybai 2009 m. balandžio 9 d. posėdyje

 

2008 m. posėdžiai

Į viršų      AtgalSpausdinimo versijaPaskutinis atnaujinimas: 2016-05-23 09:35:49