mobile menu toggle Pradžia
*s*
lt
en

2020 m.

2020-08-25

Svarstytas Komisijoje gautas Joniškio rajono savivaldybės mero 2020 m. rugpjūčio 20 d. raštas Nr. ILT-393 „Dėl teisės akto antikorupcinio vertinimo“, kuriuo prašoma įvertinti antikorupciniu požiūriu, Joniškio rajono savivaldybės tarybos sprendimo projektą „Dėl Joniškio rajono savivaldybės tarybos 2008 m. rugpjūčio 28 d. sprendimo Nr. T-183 „Dėl želdynų ir želdinių apsaugos Joniškio rajone taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo. Komisija įvertinusi minėtą Joniškio rajono savivaldybės tarybos sprendimą, korupcinio pobūdžio nuostatų nenustatė. Apie priimtą sprendimą informuotas Joniškio rajono savivaldybės meras.

2020-06-03

Svarstytas komisijoje gautas Joniškio rajono savivaldybės mero 2020 m. birželio 1 d. raštas Nr. ILT-250  „Dėl teisės akto vertinimo antikorupciniu požiūriu", kuriuo prašoma įvertinti Joniškio rajono savivaldybės tarybos 2020 m. balandžio 30 d. priimtą sprendimą Nr. T-57 „Dėl Joniškio rajono savivaldybės tarybos 2017 m. birželio 29 d. sprendimo Nr. T-174 „Dėl Joniškio rajono savivaldybės tvarkymo ir švaros taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo“. Komisija įvertinusi minėtą Joniškio rajono savivaldybės tarybos sprendimą, korupcinio pobūdžio nuostatų nenustatė. Apie priimtą sprendimą informuotas Joniškio rajono savivaldybės meras.

2020-03-02

1. Buvo tęsiamas B. R.  2020 m. sausio 28 d. pranešimo nagrinėjimas. Komisija įvertinusi Daugiabučių namų administravimo vyriausiojo specialisto pareigybės aprašymą, vadovaudamasi     G. Č. įsidarbinimo metu galiojusiu teisiniu reglamentavimu, pažeidimų nenustatė, todėl nusprendė prašymą ir surinktą medžiagą pagal kompetenciją persiųsti įvertinti Joniškio rajono savivaldybės administracijai.
2. Buvo priimtas sprendimas peržiūrėti 2020 m. vasario 17 d. komisijos sprendimą dėl V. P. 2020 m. sausio 30 d. prašymo dėl  UAB „Joniškio vandenys“ veiklos. Bendru komisijos narių sutarimu nuspręsta pakeisti Joniškio rajono savivaldybės antikorupcijos komisijos 2020 m. vasario 17 d. priimtą komisijos sprendimą ir V. P. 2020 m. sausio 30 d. prašymą ir surinktą medžiagą pagal kompetenciją persiųsti nagrinėti Joniškio rajono savivaldybės administracijai.
3. Buvo tęsiamas klausimo svarstymas dėl E. V. pateiktos informacijos apie autobusų maršrutus Šiauliai–Joniškis. Komija posėdžio metu nusprendė E. V. pranešimo nagrinėjimą nutraukti, kadangi pranešime nurodytos aplinkybės nepatenka nei į vieną komisijos kompetencijai priskirtų klausimų nagrinėjimo sritį.

2020-02-17

1. Svarstytas komisijai pateiktas B. R.  2020 m. sausio 28 d. pranešimas dėl buvusio Joniškio rajono savivaldybės mero G. Č. įsidarbinimo UAB „Joniškio butų ūkis“. Bendru komisijos narių sutarimu nuspręsta, kreiptis į bendrovę dėl Daugiabučių namų administravimo vyriausiojo specialisto pareigybės aprašymo pateikimo. Klausimo svarstymas nukeltas į sekantį komisijos posėdį.
2. Svarstytas komisijai pateiktas V. P. 2020 m. sausio 30 d. prašymas dėl UAB „Joniškio vandenys“ veiklos. Bendru komisijos narių sutarimu nutarta, prašymą ir surinktą medžiagą (gautus paaiškinimus) persiųsti pagal kompetenciją nagrinėti ir įvertinti Joniškio rajono savivaldybės etikos komisijai ir Joniškio rajono savivaldybės administracijai.
3. Svarstyta komisijai pateikta E. V. informacija apie autobusų maršrutus Šiauliai–Joniškis. Bendru komisijos narių sutarimu gautos informacijos nagrinėjimą atidėti sekančiam komisijos  posėdžiui.

2020-01-27

1. Svarstytas komisijai pateiktas E. V. 2020 m. sausio 15 d. raštas „Dėl rajono savivaldybės įstaigų korupcijos prevencijos 2018-2020 metų programos priemonių plano įgyvendinimo“. Komisijos posėdžio metu bendru komisijos narių sutarimu, nuspręsta pritarti, jog įstaigoms būtų nustatytas terminas (iki 2020 m. kovo 1 d.) per kurį visos įstaigos privalo paskelbti informaciją apie įstaigų ir įmonių darbuotojų komandiruotes už laikotarpį nuo 2019 m. sausio 1 d. iki 2020  m. vasario 1 d.
2. Svarstyta galimybė komisijos nariams apsilankyti Joniškio rajono gydymo įstaigose. Komisijos pirmininkas komisijos nariams pristatė, kad yra pagaminti 50 vnt. kalendorių ir 100 vnt. užrašų knygelių su antikorupcine atributiką. Pasiūlė kalendorius ir užrašų knygeles išdalinti gydymo įstaigų darbuotojams. Pasiūlė apsilankymo gydymo įstaigose metu,  aptarti gydymo įstaigose taikomas korupcijos prevencijos priemones. Visi komisijos nariai pritarė komisijos pirmininko siūlymui apsilankyti visose Joniškio rajono gydymo įstaigose, išplatinant kalendorius ir užrašų knygeles gydymo įstaigų darbuotojams.